pondělí 20. dubna 1998

Aktualita 20.4.1998

Vážení kolegové,
minulý týden se, jak mnozí z vás ví, konal oblíbený seminář POŠKOLE (http://it.pedf.cuni.cz/poskole/). V předchozích letech jsem míval ve zvyku o něm informovat a rád bych to udělal i letos. Protože jsem se však tentokrát zúčastnil jen pátečního dne, který byl určen zahraničním návštěvám, moc vám toho nepovím. Informování o celém semináři, který byl nepochybně opět velice úspěšný, ponechám někomu jinému. Přesto bych vám rád něco sdělil. Musím se totiž omluvit organizátorům za to, že jsem je díky nedorozumění omylem podezříval z nepřijetí mého příspěvku „Kudy se ubírá vývoj vzdělávacích technologií“ (http://omicron.felk.cvut.cz/~bobr/citaty/). Nakonec byl nejen přijat, ale dokonce jsem dostal i příležitost v nabitém pátečním programu vystoupit. Vzhledem k tomu, že jsem se díky zahraničním hostům pokoušel svůj projev přednést dvojjazyčně, a tak jsem dost improvizoval a také proto, že to, co jsem říkal, bych rád sdělil vám všem, shrnu vše stručně dodatečně ještě písemně.

V první řadě musím poděkovat těm, kteří si na mou žádost můj příspěvek celý sestavený z citátů přečetli předem a sdělili mi své připomínky. Většinou se týkaly přílišné délky dokumentu, který většina z nás nemůže přečíst najednou. To je prostě úděl dnešní doby. Jsme přesyceni informacemi. Jen velmi obtížně je třídíme a vybíráme ty důležité. Většina z nich patří do kategorie datového smogu (podle Davida Shenka). Takže pravděpodobně přivítáte to, že jsem se pokusil z vybraných citátů udělat jakýsi přehled, který formou tabulky zobrazuje vývoj těch vědních oborů, které mají důležitý vliv na vývoj vzdělávacích technologií. A právě tento přehled jsem se pokoušel velice stručně prezentovat na POŠKOLE. Ještě na něm sice pracuji, ale již teď ho najdete pod názvem „Hlavní důvody proč věnovat pozornost vzdělávacím technologiím“ v Aktualitách mého Pomocníka. Tabulka heslovitě popisuje hlavní směry vývoje filosofie, sociologie, psychologie, kognitivní psychologie, pedagogiky, technologií, programování a obyčejného selského rozumu ve vzdálené a nedávné historii, v současnosti a v budoucnosti. Některá fakta nebo teorie jsou natolik zajímavé, že si jistě žádají mnohem podrobnější vysvětlení. Pracuji na něm a mám v úmyslu ho přednést v září na konferenci RUFIS (Role Univerzit v nadcházející Informační Společnosti) v Liberci (http://web.cvut.cz/RUFIS98/).

Hlavním cílem tohoto mého snažení je nalézt a dát nám všem k dispozici dostatečně silné argumenty k tomu, abychom dokázali přesvědčit veřejnost o nezbytnosti změn v hodnocení a přístupu ke školství. Na POŠKOLE jsem připomenul Wellsův výrok o tom, že „dějiny světa se stávají stále více závodem mezi vzděláním a katastrofou“, což je u nás v současné době zvláště patrné. Zmiňoval jsem též výrok amerického spisovatele Alvila Toffera o tom, že „díky nemožnosti vedení válek se soupeření různých národů a zájmových skupin bude stále více odehrávat ve virtuálním světě informačních a komunikačních technologií“. Proto se domnívám, že nesmíme pasivně čekat na náš vstup do EU a myslet si, že nám někdo z venku pomůže přizpůsobit naše školství požadavkům informační společnosti. Navíc jsem přesvědčen, že bez reformy školství nemáme šanci dostat naši společnost ze spárů postkomunismu i neofašismu. Musíme se snažit lidi přesvědčit o nutnosti věnovat vzdělání daleko větší pozornost než dosud. Tím však nemyslím jen zvýšení rozpočtu školství. Mnohem důležitější je to, co a jak se naše děti učí a jak by měly být ve školách využity technologie. Klíčový význam mají schopnosti učitelů.

Proto jsem všechny přítomné na semináři POŠKOLE požádal o to, aby se v maximální možné míře snažili zapomenout na vzájemné nesváry i na své osobní zájmy a veškerou možnou energii věnovali boji za naši společnou věc, hlavně na přesvědčovací kampaň za ovlivnění veřejného mínění. A o totéž teď žádám i vás.