O BoBrovi

BoBr

Ing. Bořivoj BRDIČKA, Ph.D.

Mobil: +420 606944345

E-mail: bobr@cesnet.cz

Prosím, sdělte mi své názory a připomínky k tomuto blogu. Všechny reakce přivítám.
Neváhejte obrátit se na mě s problémy souvisejícími s využitím technologií ve výuce. Školám mohu, kromě konzultací, nabídnout též přednášku pro učitele s praktickými ukázkami.


Má působiště a funkce:


Pedagogická fakulta UK Katedra Informačních Technologií a Teachnické Výchovy
M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1
tel: +420 221900239

Portál RVP
vedoucí redakce Webu
Učitelský spomocník

Učitelský spomocník

člen řídícího výboru asociace European Schools Project


člen jury European Schoolnet eLearning Awards

člen panelu expertů Evropské komise (DGEAC) pro hodnocení projektů LLP, Erasmus, H2020

národní koordinátor mezinárodního výzkumu SITES M2