O BoBrovi

BoBr

Ing. Bořivoj BRDIČKA, Ph.D.

Mobil: +420 606944345

E-mail: bobr@cesnet.cz

Prosím, sdělte mi své názory a připomínky k tomuto blogu. Všechny reakce přivítám.
Neváhejte obrátit se na mě s problémy souvisejícími s využitím technologií ve výuce. Školám mohu, kromě konzultací, nabídnout též přednášku pro učitele s praktickými ukázkami.


Kurátor vzdělávacích technologií
Důchodce z Ráje


Má současná působiště a funkce:

vedoucí modulu
Učitelský spomocník
Metodického portálu RVP

Učitelský spomocník

člen výkonného výboru Jednoty školských informatiků


Má dřívější působiště a funkce:


Pedagogická fakulta UK Katedra Informačních Technologií a Teachnické Výchovy
M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1

čestný člen asociace European Schools Project


člen jury European Schoolnet eLearning Awards
člen panelu expertů Evropské komise (DGEAC) pro hodnocení projektů LLP, Erasmus, H2020
národní koordinátor mezinárodního výzkumu SITES M2
hodnotitel národních projektů eTwinning
člen výkonného výboru SKAV
metodický garant Digi center Elixíru

Od roku 2019 taktéž důchodce z Ráje. Můžete mi závidět!