O BoBrovi

BoBr

Ing. Bořivoj BRDIČKA, Ph.D.


bobr@cesnet.cz

Prosím, sdělte mi své názory a připomínky k tomuto blogu. Všechny reakce přivítám.
Neváhejte obrátit se na mě s problémy souvisejícími s využitím technologií ve výuce.


Kurátor vzdělávacích technologií
Důchodce z Ráje


Má současná působiště a funkce:

vedoucí modulu
Učitelský spomocník
Metodického portálu RVP

Učitelský spomocník

člen výkonného výboru Jednoty školských informatiků, zástupce pro SKAV


Má dřívější působiště a funkce:


Pedagogická fakulta UK Katedra Informačních Technologií a Teachnické Výchovy
M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Původní osobní web BoBrův Pomocník (1995) včetně publikace Role internetu ve vzdělávání (2003) je dostupný v archivu Wayback Machine zde.

Čestný člen asociace European Schools Project;


člen jury European Schoolnet eLearning Awards;
člen panelu expertů Evropské komise (DGEAC) pro hodnocení projektů LLP, Erasmus, H2020;
národní koordinátor mezinárodního výzkumu SITES M2;
hodnotitel národních projektů eTwinning;
člen výkonného výboru SKAV;
metodický garant Digi center Elixíru.

Od roku 2019 taktéž sadař, lesák a chovatel drobného zvířectva v Ráji - proto Důchodce z Ráje.