O BoBrovi

BoBr

Ing. Bořivoj BRDIČKA, Ph.D.

Mobil: +420 606944345

E-mail: bobr@cesnet.cz

Prosím, sdělte mi své názory a připomínky k tomuto blogu. Všechny reakce přivítám.
Neváhejte obrátit se na mě s problémy souvisejícími s využitím technologií ve výuce. Školám mohu, kromě konzultací, nabídnout též přednášku pro učitele s praktickými ukázkami.


Má současná působiště a funkce:


metodický garant Digitálních center Elixíru do škol

vedoucí modulu
Učitelský spomocník
Metodického portálu RVP

Učitelský spomocník

člen výkonného výboru Jednoty školských informatiků
člen výkonného výboru SKAV

Má dřívější působiště a funkce:


Pedagogická fakulta UK Katedra Informačních Technologií a Teachnické Výchovy
M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1

člen řídícího výboru asociace European Schools Project


člen jury European Schoolnet eLearning Awards

člen panelu expertů Evropské komise (DGEAC) pro hodnocení projektů LLP, Erasmus, H2020

národní koordinátor mezinárodního výzkumu SITES M2

Od roku 2019 taktéž důchodce z Ráje. Můžete mi závidět!