neděle 25. března 2001

15. výroční konference ESP

22.-25.3. 2001, Rendsburg, Německo


Není u nás právě běžné, aby se obyčejný učitel zajímal o konání nějakých konferencí. Bývají totiž nejčastěji určeny vědecky zaměřeným specialistům určitého oboru, školství nevyjímaje. Navíc právě ve školství, a nejen v našem, se velmi často můžeme setkat s akcemi určenými především k tzv. kongresové turistice, jejichž hlavním cílem je realizovat kýženou publikační činnost účastníků potřebnou ke služebnímu postupu. Výroční školské konference sdružení ESP patří mezi akce ve všech směrech odlišné.

European Schools Project (http://it.pedf.cuni.cz/ESP/) je organizace spojující učitele z praxe, kteří mají zájem přínosným způsobem používat ve své práci informační a komunikační technologie (ICT). V názvu má sice "evropský", ale má též celou řadu kontaktů i mimo Evropu. Od roku 1988, kdy bylo toto sdružení založeno, se do jeho projektů zapojili stovky učitelů, kteří připravili společné výukové programy pro desítky tisíc studentů a žáků. Velice cenná na činnosti ESP je snaha o maximální didaktické zaměření připravovaných výukových aktivit. Proto se práce v ESP účastní též špičkoví experti a metodici zaměření na didaktické technologie. Tím hlavním, o co každému jde, jsou vždy studenti.

Prakticky nejdůležitější na celé činnosti ESP jsou právě výroční konference. Ta letošní se nesla ve znamení "budování mostů". Symbolika je zřejmá nejen z toho, že mezi stovkou účastníků byli učitelé téměř ze všech evropských zemí a z USA, ale vychází též z místa konání konference. Město Rendsburg leží uprostřed kanálu spojujícího Severní moře s Baltským na šíji dánského poloostrova v místech, o které se v minulých stoletích vedly četné boje a které mívalo i vlastní suverenitu. Kanálem proplouvají lodě, které si chtějí mezi oběma moři zkrátit cestu. Díky tomu působí právě budování mostů Rendsburgu

značné potíže. Je tam vlastně jen jeden železniční z počátku 20.st. a ten patří k významným technickým památkám. Jeho ocelová konstrukce šplhá do potřebné, pro lodě dostatečné, výšky, po dráze dlouhé několik kilometrů a obtáčí vlastně celé město. Největší raritou je přívoz, který se zavěšen na lanech na konstrukci mostu kyvadlově a zdarma pohybuje z jednoho břehu na druhý. Přestože dnes v Rendsburgu vedou pod kanálem dva tunely, přicházejí místní obyvatelé se symbolikou spojování ve smyslu nejen geografickém do styku na každém kroku.

Nemusím snad dále vysvětlovat, co bylo úkolem naší delegace na konferenci. Samozřejmě že budovat mosty vedoucí od nás směrem do Evropy a dál. Ostudu jsme neudělali. Vystoupili jsme s dvěma příspěvky, informovali jsme o aktuálním vývoji využívání ICT v českém školství včetně dění spojeného s přípravou SIPVZ, předvedli jsme a všechny účastníky naučili dělat pravou českou pomlázku s nadílkou ale hlavně jsme navázali spoustu nových kontaktů. Ne však úplně obyčejných, jaké můžete získat na internetu v různých databázích evidujících zájemce hledající partnery, v podobně zaměřených elektronických konferencích nebo třeba ve výběru aktuálních návrhů na projekty Učitelského spomocníka (http://it.pedf.cuni.cz/projekty/). Partneři se na konferenci ESP získávají totiž tak, že se v rámci dílen, nebo jak se anglicky říká workshopů, učitelé na obsahu projektů osobně domlouvají a, i když potom veškerá komunikace probíhá prostřednictvím internetu, vědí již, s kým mají tu čest. Toto, a na místě poskytovaná metodická podpora, má blahodárný vliv na úspěšnost, vhodnost zaměření i samotný obsah takto navržených projektů.

Nebudu se v této zprávě podrobněji zabývat tím, jaké aktivity mohou takovéto mezinárodní projekty obsahovat. Máte-li zájem se o projektech teoreticky i prakticky dozvědět více, stačí navštívit stránky Učitelského spomocníka na http://www.spomocnik.cz nebo se podívat na některé materiály dostupné z mé osobní stránky http://omicron.felk.cvut.cz/~bobr/. Důležité je hlavně to, že díky naší návštěvě v Rendsburgu má Obchodní akademie Pionýrská v Brně několik nových partnerů do svého projektu Obchodní korespondence, studenti Gymnázia Humpolec získají další virtuální spolupracovníky pro úkoly, které řeší ve své nové síťově i multimediálně vybavené školní knihovně a žáci ZŠ Červený Vrch v Praze budou porovnávat svou školní výuku s vrstevníky z Holandska, Estonska a Portugalska.

Jsem přesvědčen, že se naší kanceláři Socrates, která tři naše učitele na konferenci vyslala, tato investice vyplatí nejen v podobě nově podaných projektů, ale hlavně v podstatném zvýšení jejich kvality. Shodou okolností je kvalita dost možná právě tím, co se v blízké budoucnosti může stát předmětem značného zájmu kontrolních orgánů EU u finančně podporovaných projektů Comenius i jiných.

Závěrem si neodpustím poznámku, kterou při podobných příležitostech opakovaně vždy vyslovuji. Má-li být projektová výuka na našich školách úspěšná, nestačí k jejímu využívání samotný zájem a nadšení některých učitelů. Nestačí ani omezená finanční podpora projektu Socrates či jiných nadací a fondů. Naprosto nutná je i systémová podpora v rámci osnov a časových dotací různých školních aktivit.

Ing Bořivoj Brdička
český koordinátor ESP
oddělení informační výchovy KtchV PedF UK
E-mail: bobr@mbox.cesnet.cz