pondělí 20. srpna 2012

Vzdělávací technologie 21. století - návrh předmětu

Jsem propagátorem otevřenosti a věřím, že je to princip, na němž se vyplatí stavět ve všech životních situacích. Proto jsem se rozhodl vyslat do éteru tuto otevřenou nabídku. Možná nakonec bude příkladem všem, kteří by mě chtěli následovat.
Když se před prázdninami redukoval počet pracovníků naší katedry na UK PedF, byl jsem vyzván, abych si hledal uplatnění, protože pro mě fakulta nemá na plný úvazek dost hodin, které bych mohl učit. Bylo to pro mě dost překvapivé, protože ten problém vznikl především v důsledku všeobecného redukování výuky na informatiku orientovaných předmětů všech studentů, kteří tento obor přímo nestudují. To je věc, s níž nejsem vůbec schopen se vnitřně vyrovnat. Hlavní příčinou byl nedostatek finančních prostředků a dosavadní praxe vyučování podobných předmětů v počítačových učebnách v kroužcích s max. 12 studenty. (Pozn.: Mluvíme o magisterském studiu a o předmětech didakticky orientovaných.)
Rozhodl jsem se tedy přijít s návrhem na předmět, jehož by se mohlo najednou zúčastnit 50 i více studentů, jimž by nebylo nutné zajišťovat počítače. Má představa je taková, že by se výuka rozdělila na část prezenční a na část distanční. Prezenční by měla formu přednášek s ukázkami videí doplněnou o možnost průběžně komunikovat nad probíranými tématy v rámci viditelně zobrazovaného zpětného kanálu (pomocí vlastních mobilních přístrojů) a distanční by využívala služeb některého virtuálního vzdělávacího prostředí (např Edmodo), kde by celá takto vzniklá komunita schraňovala dokumenty, poznámky a odkazy.
Učebna by tedy měla být vybavena dvěma data-projektory a špičkovým wifi připojením do internetu. Vlastní mobilní připojení všech studentů během přednášek není nezbytně nutné, je však vhodné, aby účastníci disponovali základní počítačovou gramotností a mohli s internetem každý den pracovat.
Nevím ještě, zda UK PedF mou nabídku přijme. I kdyby se tak stalo, nemůže být na škodu, když svůj návrh zveřejním. Třeba se bude zamlouvat též nějaké jiné instituci připravující učitele. Rád se takové výuky ujmu.
Zde je sylabus: