Co je nového?

30.4.2024 ICT koordinátorům naživo aneb ring volný - prezentace, záznam.
14.9.2023 Daří se nám ve školství držet krok s vývojem technologií? - kulatý stůl SKAV a EDUin.
17.4.2023 Edusíť: Setkání k digi kompetencím.
23.3.2023 Novým čestným členem SKAV se stal nestor digitálního vzdělávání Bořivoj Brdička.
29.11.2022 Konference Digitální wellbeing dětí a reportáž na ČT1.
19.10.2022 Jak to bude dál s revizí RVP? - kulatý stůl SKAV a EDUin.
3.10.2022 Proč se technologiím stále nedaří vyvolat disrupci školství? - zvaná přednáška na konferenci DigiSeč (prezentace je zde). Výstupem je též Vzkaz školám.
28.4.2022 Diskuzní panel: Jak rozvíjet klíčové kompetence pro budoucnost - v rámci konference Úspěch pro každého žáka.
22.2.2022 Školský ekosystém - mé vystoupení na MeetDigi #2 2022 DigiKoalice školám (prezentace je zde).
12.11.2021 Pohled do budoucnosti, Bořivoj Brdička - má přednáška na závěrečné minikonferenci PPUČ (prezentace je zde).
25.2.2021 Kulatý stůl SKAV a EDUin: Jak rozumět změnám v RVP? - má prezentace je zde.
22.9.2020 Digitální wellbeing pro Strategii 2030+ - přednáška na Setkání lídrů online (prezentace, článek)
17.6.2020 Budou naše školy schopny zvyšovat mediální gramotnost žáků? - Kulatý stůl SKAV a EDUin
11.4.2020 "Důchodce z ráje" - Bořivoj Brdička |Učíme online| - rozhovor pro Presloviny
20.3.2020 Jak na online vzdělávání - webinář Metodického portálu RVP k aktuální situaci vzniklé zavřením škol
2.3.2020 INF - Bořivoj Brdička: Teoretická východiska výuky oboru ICT - webinář projektu SYPO zdůvodňující připravovanou "malou" revizi RVP týkající se informatiky
22.5.2019 Spomocník a Virtuální digitální centrum Elixíru - webinář Metodického portálu RVP
24.4.2019 Konference a výstava Technologie do škol 2019 - přednáška "Co brání smysluplné inovaci našich škol?"
28.2.2019 Modul Spomocník Metodického portálu RVP přechází z fáze 1.0. do podoby 2.0. Změna je postavena na mé spolupráci s Jardou Maškem. Stává se ze mě Důchodce z Ráje. Stal jsem se, kromě člena VV JŠI, též členem VV SKAV. V NÚV mám na starost spolupráci s JRC EC EU na vývoji standardů a nástrojů DIGCOMP.
28.10.2018 Ovládej, abys nebyl ovládán! - můj příspěvek naznačující směr, kterým se budu snažit nasměrovat Digitální centra Elixíru do škol v roli metodického garanta
18.10.2018 Workshop Úřadu vlády k analýze stavu umělé inteligence v ČR
20.6.2018 Komplexní - tvořivé - informatické: Má to smysl? - přednáška na ISVK PLzeň 2018
12.5.2018 Digitální kompetence učitelů - nesplnitelný sen nebo obecná nutnost? - přednáška na GEGFestu 2018
30.1.2018 Proměny mediální gramotnosti v současném světě - seminář projektu Společenství praxe na PedF UK
16.10.2017 Vliv technologií na budoucnost školství - přednáška na konferenci Společnost 4.0 a její vliv na střední školství v Plzni
29.3.2017 ONLINE SETKÁNÍ: Je naše digitální stopa ještě naše? - webinář portálu RVP
12.1.2017 Technologie na peďáku - článek iniciovaný studenty stojícími za tímto jejich portálem snažícím se vyvolat změny
4.1.2017 Technologie v rukou začínajícího učitele - záznam webináře portálu RVP realizovaného v rámci mé výuky na UK PedF
8.12.2016 Co pozitivního a negativního se stalo ve školství v minulém školním roce - záznam Kulatého stolu SKAV a EDUin na ZŠ Vodičkova
8.10.2016 Učitel IN 2016: Učitel INtegrující technologie podle Desatera SKAV - záznam vystoupení na konferenci Učitel IN v Plzni
17.8.2016 Na klávesnici české děti píší lépe než rukou, spamu ale dvě třetiny naletí - reportáž ČRo Plus se záznamem
26.4.2016 Desatero SKAV a technologie aneb Jak budovat kompetence pro 21. století - záznam vystoupení na konferenci Úspěch pro každého žáka 2016
31.3.2016 Kulatý stůl SKAV a EDUin: Umí školy čelit novým formám násilí – kyberšikaně (nesestříhaný záznam diskuze v délce přes 2.5 hodiny)
17.2.2016 ONLINE SETKÁNÍ: BYOD - záznam webináře portálu RVP
24.1.2016 Stále více pedagogů vyučuje online, na internetu sdílí své přednášky i poznatky - reportáž Českého rozhlasu
říjen 2015 Mé přednášky z předmětu Vzdělávací technologie v práci učitele na UK Praha, PedF jsou i nadále realizovány v přítomnosti kamery. Záznamy jsou k dispozici prostřednictvím kanálu Spomocník na YouTube, studenti diskutují v Edmodu, prezentace na Slideshare.
15.6.2015 Úhel pohledu: Lidé versus stroje - mé vystoupení na diskusi v ERA světě
1.4.2015 Vztah formálního, neformálního a informálního vzdělávání - mé vystoupení na semináři Rozvoj mimoškolního vzdělávání v Senátu
31.3.2015 Učitelský spomocník - záznam vystoupení na Eduforu
19.3.2015 Kulatý stůl SKAV a EDUin: Co říká učitelům Strategie digitálního vzdělávání? - záznam akce ze ZŠ Vodičkova Praha
10.3.2015 Bořivoj Brdička: Koho budou naši žáci napodobovat? - záznam přednášky pro Alianci otevřeného vzdělávání konané v rámci Týdne otevřeného vzdělávání na Eduinu
9.3.2015 Proč má být vzdělávání otevřené? aneb Vyplatí se pracovat nahlas? - záznam webináře portálu RVP konaného v rámci Týdne otevřeného vzdělávání
únor 2015 Mé přednášky z předmětu Vzdělávací technologie v práci učitele na UK Praha, PedF jsou i nadále realizovány v přítomnosti kamery. Záznamy jsou k dispozici prostřednictvím kanálu Spomocník na YouTube, studenti diskutují v Edmodu, prezentace na Slideshare.
12.11.2014 Profil Škola21: model digitálně vstřícné školy - záznam webináře pro KISK FF MU Brno v rámci projektu Interes, Výzva 51
říjen 2014 I v ZS 2014 jsou mé přednášky Vzdělávací technologie v práci učitele na UK Praha, PedF realizovány v přítomnosti kamery. Záznamy jsou k dispozici prostřednictvím kanálu Spomocník na YouTube, studenti diskutují v Edmodu, prezentace na Slideshare.
12.6.2014 Kombinované formy jako nezbytná součást výuky - prezentace pro přednášku na konferenci Počítač ve škole v Novém Městě a Technologie zítřka v dnešní škole v Ostravě
5.6.2014 Informační gramotnost v české škole - přednáška na semináři PIAAC Informační dovednosti dospělých a jejich rozvoj ve výuce


6.1.2014 Informační gramotnost pro žáky - Memorandum za prosazení opatření vedoucích k modernizaci českého školství.
28.10.2013 BoBrPromo13 - vlastní představení určené návštěvníkům portálu Eduin
16.10.2013 Jak navýchovu v oblasti kybernetické bezpečnosti - přednáška na konferenci KYBERPSYCHO" – prevence, řešení a právní souvislosti elektronického násilí (doprovodný článek).
26.9.2013 Bořivoj Brdička: Budoucnost vzdělávání v 21. století - přednáška se záznamem v Bloku expertů KISK FF MUNI.
4.6.2013 Budoucnost vzdělávacích technologií II. - modifikovaná prezentace pro krajskou konferenci ICT v procesu edukace v Ostravě.
26.3.2013 Budoucnost vzdělávacích technologií - prezentace pro konferenci Počítač ve škole 2013, Nové Město, kompletní obsah přednášky ve formě článku - Strategie rozvoje školství v USA pod taktovkou Ed.gov, video záznam.
5.3.2006 Přednáška Vyvolá masivní nasazení vzdělávacích technologií disrupci školství? na konferenci Vzdělání pro 21.století - technologie, testování a nové trendy ve výuce angličtiny pořádané BOHEMIAN VENTURES a PEARSON v Praze.
10.2.2013 Bořivoj Brdička - Information Society for the Third Millenium - the lecture pre-saved for the Industry-Schools Cooperation Conference held inside The International Engineering Fair 2012.
7.2.2013 With EdTech to Openness - A personal view on Educational Technology in Czechia.
4.2.2013 Jak by mělo Česko mluvit o budoucnosti - můj příspěvek ke kampani Česko mluví o vzdělávání.
3.1.2013 Vzdělávací technologie 21. století - 11. lekce
Poslední 11. lekce kurzu Vzdělávací technologie v práci učitele se uskutečnila v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 3. 1. 2013. Na programu je setkání se zástupci Platformy spolupráce praxe se školami ISP, diskuze na téma "co by měl umět absolvent školy, aby byl připraven na praxi". V záznamu uvidíte tyto osoby: Bořivoj Brdička (UK PedF), Rostislav Řepka (ISP), Milan Landa (PROCON), Martin Štorkán (ISP), Jaroslava Divoká (SPŠS Betlémská). Zlatým hřebem programu je předávání cen nejvěrnějším návštěvníkům přednášek z řad studentů.
Prezentace je k dispozici na Slideshare zde - http://www.slideshare.net/bobr/vzdlvac-technologie-21-stolet-prezentace,
veřejná stránka kurzu na Edmodu je zde - http://www.edmodo.com/public/vzdlvac-technologie-21-st-/group_id/1825714.
20.12.2012 Vzdělávací technologie 21. století - 10. lekce
Desátá lekce kurzu Vzdělávací technologie v práci učitele se uskutečnila v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 20.12.2012. Na programu je tématika vzdělávání v neformálním a informálním prostředí včetně souvislostí s internetovou bezpečností. Jako host vystoupil student UK Praha PedF Jan Čadek v roli ambasadora Safer Internet. Jan Čadek, Dej si pozor na síti - http://goo.gl/s79HU.
Prezentace je k dispozici na Slideshare zde - http://www.slideshare.net/bobr/vzdlvac-technologie-21-stolet-prezentace,
veřejná stránka kurzu na Edmodu je zde - http://www.edmodo.com/public/vzdlvac-technologie-21-st-/group_id/1825714.
13.12.2012 Vzdělávací technologie 21. století - 9. lekce
Devátá lekce kurzu Vzdělávací technologie v práci učitele byla věnována setkání s Ondřejem Neumajerem, odborníkem na vzdělávací technologie a manažerem, který, kromě jiného, školí ředitele škol. Uskutečnila se dne 13.12.2012 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Použity byly tyto prezentace Ondřeje Neumajera:
Aktuální situace stavu ICT ve vzdělávání v ČR - http://goo.gl/BzocX,
Tvrzení o ICT ve vzdělávání - http://prezi.com/auzhuq7hbeea/tvrzeni-o-ict-ve-vzdelavani/.
Veřejná stránka kurzu na Edmodu je zde - http://www.edmodo.com/public/vzdlvac-technologie-21-st-/group_id/1825714.
6.12.2012 Vzdělávací technologie 21. století - 8. lekce
Osmá lekce v rámci předmětu Vzdělávací technologie v práci učitele, která se uskutečnila dne 6.12.2012 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na programu je pokračování popisu aktivit realizovatelných v rámci formálního výukového prostředí - webquest a internetové projekty.
Prezentace je k dispozici na Slideshare zde - http://www.slideshare.net/bobr/vzdlvac-technologie-21-stolet-prezentace,
veřejná stránka kurzu na Edmodu je zde - http://www.edmodo.com/public/vzdlvac-technologie-21-st-/group_id/1825714.
29.11.2012 Vzdělávací technologie 21. století - 7. lekce
Sedmá lekce v rámci předmětu Vzdělávací technologie v práci učitele, která se uskutečnila dne 29.11.2012 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na programu:
Petr Naske - Digitální proměna školy (prvních 50 min),
prezentace je k dispozici zde - http://www.pedfuk.jdem.cz
Dále pokračuje výklad B.Brdičky, prezentace je k dispozici na Slideshare zde - http://www.slideshare.net/bobr/vzdlvac-technologie-21-stolet-prezentace,
veřejná stránka kurzu na Edmodu je zde - http://www.edmodo.com/public/vzdlvac-technologie-21-st-/group_id/1825714.
22.11.2012 Vzdělávací technologie 21. století - 6. lekce
Konektivismus (s hosty Martinem Ruskem a Martinem Vonáškem)
Šestá lekce předmětu Vzdělávací technologie v práci učitele, která se uskutečnila dne 22.11.2012 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Prezentace je k dispozici na Slideshare zde - http://www.slideshare.net/bobr/vzdlvac-technologie-21-stolet-prezentace,
veřejná stránka kurzu na Edmodu je zde - http://www.edmodo.com/public/vzdlvac-technologie-21-st-/group_id/1825714.
Konektivistická výuka historie Gymnázia Hladnov je zde - https://sites.google.com/a/levyuhel.com/historie/.
15.11.2012 Vzdělávací technologie 21. století - 5. lekce
Od školy 1.0 ke škole 2.0 (dokončení 4. lekce)
Pátá lekce předmětu Vzdělávací technologie v práci učitele, která se uskutečnila dne 15.11.2012 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Prezentace je k dispozici na Slideshare zde - http://www.slideshare.net/bobr/vzdlvac-technologie-21-stolet-prezentace,
veřejná stránka kurzu na Edmodu je zde - http://www.edmodo.com/public/vzdlvac-technologie-21-st-/group_id/1825714.
Setkání s Jankem Wagnerem
Vzdělávací technologie 21. století - o železe a oblacích
Prezentace k dispozici zde - http://goo.gl/BtZrx.
8.11.2012 Vzdělávací technologie 21. století - 4. lekce
Od školy 1.0 ke škole 2.0
Čtvrtá lekce předmětu Vzdělávací technologie v práci učitele, která se uskutečnila dne 8.11.2012 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Prezentace je k dispozici na Slideshare zde - http://www.slideshare.net/bobr/vzdlvac-technologie-21-stolet-prezentace,
veřejná stránka kurzu na Edmodu je zde - http://www.edmodo.com/public/vzdlvac-technologie-21-st-/group_id/1825714.
1.11.2012 Vzdělávací technologie 21. století - 3. lekce
Třetí lekce kurzu Vzdělávací technologie 21. století byla věnována setkání s Danielem Francem, odborníkem na výukové využití sociálních sítí a lektorem kurzů pro podnikatele i učitele. Uskutečnila dne 1.11.2012 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Veřejná stránka kurzu na Edmodu je zde - http://www.edmodo.com/public/vzdlvac-technologie-21-st-/group_id/1825714.
18.10.2012 Vzdělávací technologie 21. století - 2. lekce
Výzkum edukačních technologií a stanovení cílů vzdělávání pro 21.st.
Druhá lekce předmětu Vzdělávací technologie v práci učitele, která se uskutečnila dne 18.10.2012 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Prezentace je k dispozici na Slideshare zde - http://www.slideshare.net/bobr/vzdlvac-technologie-21-stolet-prezentace,
veřejná stránka kurzu na Edmodu je zde - http://www.edmodo.com/public/vzdlvac-technologie-21-st-/group_id/1825714.
11.10.2012 Vzdělávací technologie 21. století - 1. lekce
Didaktické aspekty současného vývoje technologií
První lekce předmětu Vzdělávací technologie v práci učitele, která se uskutečnila dne 11.10.2012 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Prezentace je k dispozici na Slideshare zde - http://www.slideshare.net/bobr/vzdlvac-technologie-21-stolet-prezentace,
veřejná stránka kurzu na Edmodu je zde - http://www.edmodo.com/public/vzdlvac-technologie-21-st-/group_id/1825714.
13.9.2012 Přednáška Bořivoje Brdičky na téma Informační společnost pro třetí tisíciletí přednahraná pro Konferenci spolupráce průmyslu a škol pro konkurenceschopnost při 54. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
15.6.2012 Proč je otevřenost pro vzdělávání nezbytná - prezentace pro stejnojmennou přednášku na konferenci ELDOŠ - eLearning do škol v Ostravici.
22.4.2012 BoBrův Spomocník - vznik nového blogu, který zastřešuje všechny dosavadní aktivity kolem Pomocníka i Spomocníka a obsahuje téměř kompletní archiv mých veřejně publikovaných textů.
4.3.2012 Vize technologické transformace školství - prezentace pro Závěrečnou hodnotící konferenci projektu Nové trendy interaktivní výuky na gymnáziích Kraje Vysočina, Humpolec.
3.3.2012 Co je to převrácená třída - prezentace a video-záznam z konference Počítač ve škole 2012, Nové Město.
28.3.2012 Jakým výzvám čelí škola současnosti? - prezentace pro konferenci Inovace výuky, Hotel Olšanka, Praha.
9.11.2011 Vize ve vzdělávání aneb Jakým výzvám čelí škola pro 21. století? - prezentace pro závěrečnou konferenci projetu Metodika II, Hotel Duo, Praha.
29.9.2011 Ptáme se... Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. - rozhovor pro portál RVP.
22.9.2011 Je eLearning odsouzený k zániku? - prezentace pro konferenci Kam kráčí digitální škola?, Hotel Park Inn, Ostrava.
13.9.2011 Jaká bude škola budoucnosti? - Milenium, ČT24.
23.6.2011 Stačí k učitelování magisterský titul? - prezentace pro Kulatý stůl SKAV, ZŠ Vodičkova, Praha (video záznam).
9.4.2011 Vzdělávání jako příprava na život, aneb jak by měla vypadat škola pro 21. století? - prezentace pro konferenci Učitelský summit 2011 na ISP Nebušice.
3.12.2010 Jak překonávat digitální propasti, aneb s kým se sejdeme na cestě plochým světem za dlouhým chvostem? - prezentace pro konferenci Wikinomie 2010 v Praze.
18.10.2010 Můj příspěvek do diskuze o plošném testování - článek na České škole jako reakce na konferenci Standardy pro základní vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání.
26.3.2010 eTwinning jako nástroj změny - prezentace pro eTwinningovou konferenci ve Zlíně zabývající hodnocením kvality projektů a vlivem na celkové klima školy.
16.6.2009 Jak učit ve všudypřítomném mraku informací? - prezentace pro konferenci SCO 2009, FF MU, Brno.
15.6.2009 Informační technologie ve výuce - prezentace pro seminář v Americkém centru, Praha.
16.4.2009 Škola pro 21.století - přednáška na Kulatém stole pro vzdělávací politiku, ZŠ Vodičkova.
3.4.2009 Vzdělávací technologie jako třetí piliř kompetencí současného učitele - přednáška na Národní konferenci eTwinning v Poděbradech.
16.2.2009 Výroční konference eTwinning v Praze - článek o výroční konferenci spojené s udílením eTwinningových cen za nejlepší evropské projekty.
8.12.2008 Konference Eminent a eLearning Awards 08 - článek o výroční konferenci EUN spojené s udílením evropských cen za využití vzdělávacích technologií.
25.11.2008 Přednáška Konektivismus: teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí na konferenci Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život, Moravská zemská knihovna Brno.
2.9.2008 Konektivismus – teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí - článek o nové teorii snažící podchytit vývoj vyvolaný rozvojem technologií původně publikovaný na České škole.
28.4.2008 Mezinárodní školení školitelů eTwinning v Praze - zpráva o zajímavé akci, která může být užitečná všem učitelům zajímajícím se o eTwinning, publikovaná na portálu RVP.
20.11.2007 Končí doba tabulí s křídou? - oznámení publikování studie Český národní vzdělávací portál pro XXI. století: Proč je online podpora výukového procesu hodna veřejného zájmu a pomoci od státu? s diskusí na portálu EDU.CZ.
26.4.2007 Spomocník slaví 10. narozeniny! - gratulace Učitelském spomocníkovi při příležitosti jubilea.
14.4.2007 Vyprávění digitálních příběhů - stránka Wikispaces na podporu stejnojmenného workshopu pro 3. národní konferenci eTwinning.
4.4.2007 Dejme se do vyprávění digitálních příběhů! - článek s pozvánkou na 3. národní konferenci eTwinning a workshop Vyprávění digitálních příběhů.
27.2.2007 Minulost, současnost a budoucnost evropského eTwinningu - článek na České škole o konferenci v Bruselu.
20.2.2007 Přichází nová generace výukových her - článek o posledním vývoji v oblasti zatím učiteli nedostatečně sledované.
31.1.2007 Budou učitelé blogovat? - článek na České škole o problémech spojených s využitím jednoho z aktuálních nástrojů Webu 2. generace.
6.12.2006 Vzdělávání a internet 2. generace - článek o závažných skutečnostech spojených s posledním vývojem sítě sítí.
30.10.2006 Skutečné vzdělávání v neskutečném světě - článek o úspěšném 3D virtuálním prostředí Second Life.
31.8.2006 Do škol přichází podcasting - článek o výukovém využití nového nástroje umožňujícího předávat po internetu zvukové záznamy.
28.8.2006 Přednáška Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt pro seminář Comenius Monitoring v Praze 28.-29.8. a v Brně 30.-31.8.
30.5.2006 Přednáška Jak na eTwinningové projekty na Národní konferenci eTwinning spojené s udělováním Quality Label v Pardubicích. Stejnojmenný příspěvek do sborníku je zde.
3.5.2006 Přednáška E-learning a internet 2. generace na Katedře matematiky PdF UP Olomouc - prezentace zde.
26.3.2006 Publikována prezentace Jak hodnotit eLearningovou výuku jako podpora stejnojmenné přednášky.
17.3.2006 eMagie vzělávání, zpráva z 20. konference ESP - článek na České škole o amsterdamské konferenci z 8-12.3.
18.1.2006 Stromy z Měsíce - projekt jedné americké školy - článek na České škole o jednom inspirativním projektu.
10.12.2005 Konference EMINENT 2005 - zpráva ze služební cesty.
29.11.2005 Publikován referát Role školní knihovny v procesu technologické inovace výuky (PDF) přednesený na 4.konferenci Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život v Moravské zemské knihovně v Brně.
22.11.2005 EUN eLearning Awards 2005 Top 100 - článek na České škole s přehledem zajímavých projektů nominovaných do soutěže.
15.9.2005 Zajímavý pohled na využití technologií ve školách - článek o práci amerického odborníka na vzdělávací technologie Billa Pflauma na České škole.
16.3.2005 Stává se vzdělávání mobilním? - zpráva o 19.konferenci ECOLE&ESP&COMP@CT na České škole.
16.2.2005 Publikován příspěvek WebQuest.cz: the free Czech service for innovatively thinking teachers na 19.konferenci ECOLE&ESP&COMP@CT Learning Goes Mobile včetně prezentace.
18.1.2005 Evaluace inovativních aplikací vzdělávacích technologií nejen v USA - článek na České škole.
16.12.2004 WebQuest.cz - článek na České škole oznamující existenci Webquestu.
9.12.2004 Vliv technologií na inovaci výukových metod - článek původně na České škole.
25.3.2004 Publikován příspěvek Technology and teachers: What stage of adoption have we reached? na konferenci ECOLE&ESP Bridging Visions for Learning.
23.1.2004 Publikovány Teze disertační práce - Role internetu ve vzdělávání. Veškeré připomínky vítány!
24.10.2003 Publikována česká verze studijního materiálu pro učitele (učebnice) - Role internetu ve vzdělávání
5.10.2003 Otevřen Web velké konference ECOLE&ESP 2004 - Bridging Visions for Learning. Účast možná též prostřednictvím národní agentury Comenius formou kontaktního semináře.
24.9.2003 Publikovány Výsledky výzkumu SITES M2
24.8.2003 Do Aktualit Učitelského spomocníka zařazen poslední ze série článků pro Moderní vyučování - Taxonomie internetových výukových projektů
10.6.2003 Do Aktualit Učitelského spomocníka zařazen nový příspěvek - Otevřeme školu světu
13.5.2003 Do Aktualit Učitelského spomocníka zařazen nový příspěvek - Elektronické publikování
22.4.2003 Jak definovat inovaci? - prezentace pro seminář POŠKOLE 2003 Sedmihorky
3.4.2003 Do Aktualit Učitelského spomocníka zařazen nový příspěvek - Simulace jako výukový projekt
12.3.2003 Učitelé opět připravovali mezinárodní projekty na ESP&ECOLE - článek na České škole se zprávou o pravidelné výroční konferenci
10.3.2003 Do Aktualit Učitelského spomocníka zařazen nový příspěvek - Monster projekt
3.3.2003 How to Describe Innovation - prezentace pro ESP&ECOLE konferenci Bridging Best Practices, 6.-9.3.2003 Řím
31.1.2003 Do Aktualit Učitelského spomocníka zařazen nový příspěvek - Tvorba databáze
16.1.2003 Do Aktualit Učitelského spomocníka zařazen nový příspěvek - Výměna informací
1.1.2003 Publikován studijní materiál pro učitele (učebnice) - Role internetu ve vzdělávání
11.12.2002 Do Aktualit Učitelského spomocníka zařazen nový příspěvek - Obraz toho druhého
25.11.2002 Konference EMINENT 2002: trendy ve využívání ICT - článek na České škole se zprávou o konferenci European Schoolnet
24.11.2002 Do Aktualit Učitelského spomocníka zařazen nový příspěvek - Vtělení, aneb virtuální návštěva
7.10.2002 Do Aktualit Učitelského spomocníka zařazen nový příspěvek - Eratosthenův experiment
22.9.2002 Založen archiv článků, které pod názvem "Aktualita Učitelského spomocníka" pravidelně vycházejí v časopise Moderní vyučování
27.8.2002 Vzhůru do EVROPY: ICT a potřeba inovace vzdělávání - prezentace pro Sítě ve školství, Kroměříž 2002
18.6.2002 ICT a kvalita výuky - článek na České škole obsahující poznámky k výzkumu OECD "ICT and the Quality of Learning"
15.4.2002 Jiný pohled na evropskou spolupráci v oblasti ICT - článek na České škole
28.3.2002 Role internetu ve vzdělávání - prezentace pro Schola Nova 2002
29.10.2001 Po několika měsících usilovného snažení byla spuštěna nová moderní a profesionální verze Učitelského spomocníka
6.6.2001 Školní knihovna jako multimediální centrum, Gymnázium Humpolec - případová studie CZ003 mezinárodního výzkumu SITES M2
18.5.2001 Projekt Region, Euroškola Česká Lípa - případová studie CZ002 mezinárodního výzkumu SITES M2
27.4.2001 Aktualita Proč jsem letos neměl příspěvek na POŠKOLE? - pravidelná zpráva o semináři Poškole, tentokrát již 2001
25.3.2001 Zpráva o 15. konferenci ESP, Rendsburg, Německo
17.1.2001 Školní intranet na ZŠ Červený Vrch - případová studie CZ001 mezinárodního výzkumu SITES M2
12.9.2000 Zajímavost Revoluce v evoluci - počítače produkují první potomky
15.6.2000 Zveřejněna pilotní případová studie mezinárodního výzkumu SITES M2 o ZŠ Lupáčova
28.4.2000 Aktualita POŠKOLE '2000 - SITES a Koncepce
25.4.2000 Zveřejněna stránka mezinárodního výzkumu SITES M2
3.4.2000 Zpráva o 14. konferenci ESP, Haugesund, Norsko
14.1.2000 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání - pracovní studie akčního plánu implementace státní informační politiky ve školství pro období 2000 – 2001
24.12.1999 Publikovány osobní vzpomínky na mládí - 70. léta Na dlouhém lánu
17.11.1999 Aktualita Reforma školství po deseti letech
9.10.1999 Aktualita Soukupův INVEX 99 - zpráva o jedné akci z posledního ročníku našeho největšího počítačoveho veletrhu
9.9.1999 Víceuživatelské virtuální prostředí - anglická verze zprávy
30.5.1999 Aktualita Víceuživatelské virtuální prostředí - zpráva o distančním kurzu amerického ústavu Leadership and the New Technologies
22.3.1999 Aktualita Internet na amerických veřejných školách - zpráva amerického Národního centra pro informace ve vzdělávání
15.3.1999 Aktualita Vzpomeň si! - překlad anonymní básně kolující po Internetu
1.2.1999 Zpráva EENet Jak se mění vzdělávání: Informační a komunikační technologie v Evropě
22.12.1998 Publikovány výsledky průzkumu Informační výchova na ZŠ pohledem rodičů
25.10.1998 Aktualita Cukrátka mysli: náhrada pravdy placebem
11.10.1998 Publikována anglická verze dokumentu "Vliv technologií na rozvoj lidského myšlení" - The influence of technology on the human mind
27.9.1998 Aktualita Globalizace – pohroma nebo naděje?
12.9.1998 Aktualita RUFIS'98
5.6.1998 Na úvodní stranu zařazen nový dokument Vliv technologií na rozvoj lidského myšlení
27.1.1998 Zařazen nový dokument Kudy se ubírá vývoj vzdělávacích technologií? založený na citátech významných osobností vztahujících se k problematice vzdělávacích technologií
19.11.1997 Doporučené programy Klubu rodičů rozšířeny o SimCity
7.10.1997 Aktualita Web a pluh - esej od Lowella Monkeho - učitele z Iowy o tom, s jakými riziky je spojeno využívání technologií ve výuce
19.8.1997 Zajímavé informace Klubu rodičů rozšířeny o Domácí vyučování v USA
4.8.1997 Doporučené programy Klubu rodičů rozšířeny o The Magic School Bus