pátek 22. března 2019

Spomocníkův zpravodaj 190322


Vážení přátelé!

Minule jsme skončili u wellbeingu. SKAV měl na toto téma kulatý stůl - nebýt mě, problematika digitálních technologií by se bývala vůbec neřešila (https://youtu.be/EqVIfTbkTyY?t=5182). Přitom je to záležitost stále aktuálnější. Znamená to, že se k ní budeme stále vracet. Souvisí třeba s využíváním vlastních přístrojů žáky ve školním, a hlavně v mimoškolním prostředí. Jen připomínám, že jsme se tímto tématem naposledy zabývali v souvislosti s lednovým kulatým stolem - Proč mobily ve škole zakazovat či používat.
Naléhavost řešit ve školství technologické záležitosti lze dokumentovat i na mých posledních dvou článcích:
  • Digitání dissensus je pojem, který výstižně ukazuje, jakým směrem se ubírá lidská společnost díky schopnosti volně šířit libovolné informace. Jedná se o opak konsenzu, což je jistě velmi nepříjemné. Chceme-li pomýšlet na zlepšení, neobejde se to bez pochopení souvislostí, tj. hlavně bez dostatečné úrovně mediální gramotnosti. Jsem shodou okolností členem odborné skupiny, která pro NÚV připravila inovovaný obsah tohoto průřezového tématu pro připravovanou revizi RVP. Jestliže se ještě na podzim se vším velice spěchalo, teď po odložení celé revize panem ministrem (za účelem jejího kvalitního dopracování!!!) se, jak se zdá, celý proces zastavil. To není dobré!
  • Druhý můj článek má název Čínská cesta k umělým učitelům. Není pochyb o tom, že vývoj umělé inteligence v Číně musíme bedlivě sledovat. Tamní vědci si pod vedením komunistické vlády vytyčili cíl, stát se v tomto oboru do roku 2030 světovým lídrem. Jak vidno, je docela pravděpodobné, že se to podaří.
    O velkém bratru v podobě sociálního kreditního systému jsem již psal. Jeho existence je pro nás, totalitou odkojené zastánce demokracie, něco naprosto nepřijatelného. Měli bychom ale vnímat i tu skutečnost, že většina z 1.4 miliardy Číňanů to vnímá jinak.
    Teď přináším informaci o firmě, která vyvíjí systém komplexně nahrazující učitele v přípravě na znalostně orientované testy, které jsou velmi oblíbeným nástrojem ověřování výukových výsledků nejen v Číně. Myslím, že by to pro nás mělo být mementem pro skutečnou změnu postupů. Není pochyb o tom, že jen na znalosti orientovaný frontálně pracující živý učitel nemá budoucnost!
Těšíme se na váš zájem a spolupráci,
Bořivoj Brdička

pátek 8. března 2019

Spomocníkův zpravodaj 190308

Vážení přátelé!

Tento týden je jasně ve znamení odkladu revize RVP, který se dotkne nejvíce právě ICT. Pan ministr původně trval na jejím dokončení tento rok, ale ukázalo se, že je to požadavek v našich podmínkách nereálný. Školy a učitelé nejsou připraveni. To je ovšem skutečnost, která je nám známa již mnoho let. Možná by mi stačilo, kdyby se začaly podnikat nějaké kroky k tomu, aby se situace změnila. Na naše 2 projekty (PRIM a PODG) samozřejmě nezapomínám. Zdá se, že si budou asi muset vzít tento úkol na starost a podpory z vyšších míst se zatím nedočkají. Je tedy otázkou, zda nebudeme na jejich konci ve stejné situaci, jako teď.
Aktuální stav věcí jsme měli příležitost zjistit na konferenci 28.2., která byla primárně věnovaná zahajované přípravě nové Strategie 2030+. Pan ministr v kuloárech přislíbil pokračovat v SDV, navenek to ale spíše vypadá, že budeme od teď sázet jen na novou Strategii, která již bude bez minulých chyb (myšleno bez nerealizovatelných požadavků SDV).
Zastavím se u jednoho tématu, který byl na konferenci otevřen. Kolega Dominik Dvořák představil výtah ze své meta-analýzy mapující zahraniční reformy školství ve 21.st. Konstatoval, že významnou součástí transformace školství se stává datová a digitální gramotnost (str. 35) a vrcholným cílem je celková spokojenost jednotlivců i společnosti - tzv. wellbeing.
Kompas učení podle OECD (str. 34)

Wellbeing se stává novým memem šířícím se školstvím napříč post-demokratickým světem. Je to vrcholný cíl každého systému. Pro nás je díky mimořádné neoblibě škol u žáků zvláště důležitým indikátorem. Jeho nedílnou součástí je digitální wellbeing. Není proto náhodou, že se právě na toto téma zaměřuje můj aktuální pondělní článek - Digitální wellbeing na Future Learn. Jedná se o souhrn poznatků získaných účastí v MOOC kurzu britské University of York.
Dnes se shodou okolností od 10 na ZŠ Vodičkova koná Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Proč se zabývat duševním zdravím dětí ve školách? Chystám se tam jít a zjistit, jak naši experti vnímají vliv technologií? Zda jim už došlo, že zákaz není řešením.

Těšíme se na váš zájem a spolupráci,
Bořivoj Brdička