středa 18. března 2020

Spomocníkův zpravodaj 200318

Drazí přátelé,
Když jsem na začátku března psal "Dějí se věci!", a myslel na obtížné prosazování revize RVP, ve snu by mě nenapadlo, že se "věci" teprve dít začnou. Dnes jsme ve zcela jiné situaci. To, čeho jsme svědky, nejsou jen mimořádné prázdniny, které brzy skončí. Vzdělávací technologie se prosazují poněkud drsným způsobem bez revize a bez přípravy. Nechci teď v krizové situaci mluvit o chybách, kterých jsme se dopustili v minulosti. Stojíme před problémem, který je třeba vyřešit v mezích možností co nejlépe.
Učitelů, kteří jsou bezodkladně schopni začít učit online, je velmi málo. Ti ostatní se logicky brání a snaží se s žáky komunikovat na papíře nebo mailem. Zadávají úkoly, které se odevzdávají v lepším případě posíláním souborů a je nutné je ručně opravovat. Činnost učitelů je často nekoordinovaná, a tak každý používá jiné postupy. Žáci se v tom ztrácejí a rodiče začínají být naštvaní. Všichni zjišťují, že online výuku asi nebude možné organizovat v podobě odpovídající postupům, na něž jsme byli zvyklí ve výuce prezenční.
Jedinou cestou vpřed je hledání použitelných řešení, což je bohužel spojeno se studiem a zjištěním, že nelze jednoduše použít postupy a většinou ani materiály, na které dosud byli všichni zvyklí. Současná situace odhaluje realitu světa, o němž jsme si dosud mysleli, že nastane až v daleké budoucnosti, a tak se nás netýká. Pro tento svět je nutně třeba změnit výukové cíle a navíc se v něm prostřednictvím technologií učí jinak.
Problém je proto mimořádně složitý. Jeho řešení vyžaduje snahu a značnou energii všech zúčastněných - od vedoucích představitelů státu, vedení škol, učitelů, rodičů i žáků samotných. Ukazuje se, že si mnozí začínají nutnost svého osobního nasazení uvědomovat.
Právě těm z vás je určen zítřejší webinář Metodického portálu RVP Jak na online vzdělávání. Bude užitečné, když si předtím přečtete tento článek: Dokáže koronavirus zavést technologie do výuky skokem? Rozhodně ale nečekejte jednoduché řešení, které stačí vzít a použít.

Těším se na setkání s vámi,

Bořivoj Brdička

pondělí 2. března 2020

Spomocníkův zpravodaj 200302

Vážení přátelé!

Dějí se věci! Naše "malá" revize ICT začíná (díky osobnímu nasazení pana ministra) nabývat na realitě. Minule jsem psal, že u nás občas "něco vyvolá nadměrné naděje, ale posléze vždy zjistíme, že jsme naletěli a nic nebude tak horké". Soudě podle na ministerstvu schváleného zápisu z naší schůzky, na níž jsme projednávali, jak bude ta revize skutečně vypadat, bych asi měl přiznat, že jsem se mýlil. Jak sami uvidíte, je to hodně "horké".
Cituji ze zápisu:
Konkrétní podrobnosti se dolaďují, nicméně předpokládá se, že bude mít revize
následující parametry:
  • Termín spuštění náběhového období: 1. 9. 2021.
  • Náběhové období znamená, že školy budou mít možnost změny ve výuce zavádět, ať už úplně, nebo částečně. MŠMT je v tom bude potřebným způsobem podporovat.
  • Školy budou mít v rámci podpory k dispozici různé modely přechodu od stávajícího stavu k finálnímu.
  • Ostatní školy se budou na změnu připravovat, ale budou moci stále ještě učit podle svého stávajícího ŠVP.
  • Náběhové období bude dvouleté, povinnost učit novým způsobem nastane 1. 9. 2023. Snahou bude nově učit co nejvíce žáků, nikoliv např. začít první rok jen první třídou.
  • V novém pojetí bude informatika vyučována v dotaci 1 hodiny týdně od 3. do 9. třídy (tedy rámcově 3 hodiny na prvním a 4 hodiny na druhém stupni).
  • V rámci dotace 3+4 bude informatika zahrnovat obsah odpovídající novým vzdělávacím cílům (informatické myšlení) a základy digitální gramotnosti, které nejsou oborově orientované (nebo jsou orientované do informatiky).
  • Ty části digitální gramotnosti, které oborově orientované jsou, budou ve finalizovaném stavu integrovány do příslušných oborů (v RVP, rozdělení na předměty zůstává rozhodnutím školy).
  • S plánem realizace revize RVP ZV a především podpory pro oblast ICT bude veřejnost seznámena v dubnu 2020 na kulatém stole, který k tomuto účelu zorganizuje MŠMT.
Při dodržení těchto parametrů JŠI připravovanou změnu podpoří a pomůže její smysl vysvětlovat, aby
předcházela nedorozuměním a podpořila její úspěch na školách.

Prosím, snažte se ze všech sil, aby každý pochopil nutnost a smysl změn, které před školstvím v důsledku rozvoje technologií stojí. Nebude to snadné!
Trochu by možná mohl pomoci takový počin, jako je příspěvek Lidky Kovaříkové o laterálním čtení nebo můj článek Rostoucí dissensus jako problém mediální gramotnosti, který je zároveň pozvánkou na připravovaný kulatý stůl SKAV a EDUin, jenž bude nové podobě mediální gramotnosti v RVP věnován (17.3.2020, Městská knihovna Praha).
Děkuji za spolupráci!
S pozdravem,
Bořivoj Brdička

pátek 7. února 2020

Spomocníkův zpravodaj 200207

Drazí přátelé,
nechceme vás příliš obtěžovat, a tak se z našeho Zpravodaje stává občasník. Ono totiž skoro není o čem referovat. Vzdělávací technologie u nás jsou ve stabilním stavu soustavného očekávání věcí příštích. Občas u nás sice něco vyvolá nadměrné naděje, ale posléze vždy zjistíme, že jsme naletěli a nic nebude tak "horké".
Velmi podobný pocit mám teď já. Z ministerstva přicházejí zprávy o snaze mít příští rok ICT revizi RVP ZV hotovou, a to i s integrací digitální gramotnosti do všech oborů. O tom, že informatika samotná má mít 3 (1.st.) + 4 (2.st.) hodiny, které mají být věnovány hlavně budování informatického myšlení. Nevím, zda je to jen mou skeptickou povahou a životními zkušenostmi, ale jsem si jist, že takový záměr bude jen velmi obtížně prosazován.
Nový ústav (NPI) se pomalu rozjíždí. Nikoho nepřekvapí, že slučování přineslo mnoho problémů, které se, díky zřejmému záměru redukovat hlavně NUV, týkají právě agendy řešené původně tímto ústavem (kromě jiného též revize RVP). Řekl bych, že má-li se stihnout spustit tzv. malá revize ICT k 1.9.2021, měla by být hotová během několika málo měsíců. Zůstáváme tedy ve stavu velkých očekávání.
Nemalá očekávání máme též v souvislosti se Strategií 2030+, jejíž Hlavní směry jsou k technologiím neobvykle vstřícné. Reakce naznačují, že se to mnoha jinak orientovaným aktivistům nelíbí (věřte, že jako člen VV SKAV vím, o čem mluvím). Takže se může snadno stát, že výsledný dokument vyzní docela jinak. Měl by být hotov do prázdnin.
Naštěstí mám i skutečně pozitivní zprávu. Projekt PRIM nejenže zveřejňuje učební materiály podporující novou koncepci výuky, přichází s kurzy určenými učitelské veřejnosti (Otevřené online kurzy pro učitele na Eduskopu). Problém, jak učitele přesvědčit, aby se dali do studia, sice přetrvává, ale i tak je to velmi důležitý krok správným směrem. Ten, kdo se rozhodne, může!
Ze všech svých posledních příspěvků na Spomocníkovi zmíním jen jeden. Je to příspěvek k dlouhodobé akci našeho Virtuálního digitálního centra nazvané Největší inspirátoři. Rozhodl jsem se oprášit přehled, který jsem začal dělat již před lety. Výsledek je zde: Mí profesionální inspirátoři.
Závěrem bych vás chtěl poprosit o podporu našeho snažení. O tom, jak to vidím já, vás budu zase brzy informovat.
V očekávání brzkého příchodu jara vás zdraví
Bořivoj Brdička