pátek 29. května 2020

Spomocníkův zpravodaj 200529

Drazí přátelé,

Do psaní zpravodaje se musím dost nutit. Přijde mi, že skoro není o čem psát. O korona-krizi  toho bylo řečeno již mnoho. To podstatné, co bych teď na začátku jejího konce chtěl říci shrnuje můj článek Vyvede nás Stříbrná nit z nejistoty pandemie? Jak je mým zvykem, je vlastně celý sestaven z myšlenek největších expertů našeho oboru (vzdělávací technologie). Hlavní poselství říká "nenechte se zmanipulovat k předání moci velkému bratrovi" a "snažte se nečekaně nově získaných zkušeností maximálně využít a být připraveni na podobné (či ještě horší) události v budoucnosti".
Druhým mým evegreenem je "malá" revize RVP. Její přípravu bedlivě sledujeme. Nezbývá mi ale než konstatovat, že dubnový termín jejího zveřejnění ministerstvo nedodrželo. Nechci spekulovat, zda důvodem byla jen korona-krize, nebo zda náhodou nejsou důvody ještě trochu jiné. Vsadím se, že pro mnohé školy nebude snadné vyčlenit několik disponibilních hodin informatice, a tak ministerstvo váhá s oznámením, že od 1.9.2021 má mít informatika 3+4 hodiny. Je to smutné, víte-li, kolik hodin mají jiné předměty. Zvláště teď, když se jasně ukázalo, jaký význam mohou v budoucnosti mít digitální kompetence (které navíc budou již v "malé"  revizi zčásti integrovány do ostatních oborů).
Připomenu i třetí mé oblíbené téma, a sice Strategii2030+. Ta by teď do prázdnin měla nabýt finální podoby a jít do vlády. Oba dva zde deklarované hlavní směry vzdělávací politiky úzce souvisejí s implementací technologií do výuky. To, že lze prostřednictvím technologií snižovat rozdíly v dostupnosti vzdělání, jsou-li všichni vybaveni vhodnými přístroji a přístupem do internetu, jsme si názorně ukázali v minulých týdnech, během nichž se bohužel rozdíly naopak prohloubily. O tom, že pouhé připojení do internetu nestačí, jsme mluvili již minule, tento týden to detailně rozebírá můj článek Mýtus meritokracie podle Education Elements.
Redukce učiva i další posun zaměření očekávaných výstupů od faktických znalostí ke kompetencím do značné míry souvisí s všudypřítomnou dostupností informací. Za všechny se vrátím k mediální gramotnosti, jejíž inovace by logicky měla být stěžejním pilířem jakékoli budoucí revize RVP. Byla tématem připravovaného Kulatého stolu SKAV. Ten jsme v březnu museli zrušit, ale uskuteční se nově 17.6. 14-16 hod. v Městské knihovně v Praze (bude možno vpustit až 30 účastníků). Stream (i záznam) je zajištěn.
Z Ráje vás zdraví
Bořivoj Brdička

Žádné komentáře:

Okomentovat