pátek 8. listopadu 2019

Spomocníkův zpravodaj 191108

Vážení přátelé!

Existuje hned několik důvodů, proč nastal čas informovat o dění týkajícím se vzdělávacích technologií u nás. Minulý týden organizoval SKAV kulatý stůl s názvem NUV+NIDV=?, který odhalil závažné nedostatky v připravovaném sloučení obou ústavů k novému roku (záznam). Nás se silně dotýká související "pozastavení" prací na revizích RVP. Ministerstvo sice tvrdí, že (tzv. malá) revize ICT proběhne v roce 2021, ale tomu mohu jen obtížně uvěřit. Jakákoli změna v oblasti informatiky (ať už se jedná o informatické myšlení či digitální gramotnost) vyžaduje kooperaci ostatních oborových didaktiků. Za stávající situace je zřejmé, že se minimálně do poloviny příštího roku revize vůbec nepohne, navzdory tomu, že náš ICT panel stále na nové formulaci OVU (očekávaných výsledků učení) pracuje.
A je zde ještě závažnější důvod, proč v brzkou realizaci revize nevěřím. Tento týden byl zveřejněn materiál Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+, který jistě stojí za bližší komentování. Revize se dotýká hlavně záměr výrazně redukovat objem očekávaných výstupů RVP s cílem "snížit objem celkového učiva (obsaženého v ŠVP) minimálně o polovinu". Doposud příprava revize probíhala tak, že oborové odborné skupiny pracovaly na inovacích jejich vlastních OVU. Nemohlo to dopadnout jinak, než že výsledkem byl přesně opačný nárůst celkového množství učiva nejméně o polovinu. Nelze vyloučit, že právě toto byl nakonec jeden z důvodů zrušení NUV.
Úkol ovšem zrušen nebyl. Ten dostane do vínku nový ústav (pravděpodobně Národní pedagogický institut) redukovaný cca o třetinu pracovníků). Nevím, jak vy, ale pro mě je obtížně představitelné, že se odborníci na předmětová kurikula dohodnou na redukci o polovinu vzhledem ke stávajícímu stavu. Vtip je v tom, že právě ICT panel bude nepochybně trvat na zásadním zvyšování objemu učiva.
Nechci se pouštět do větších detailů, podle mě je "pes zakopán" právě v oné stále převládající orientaci na učivo, místo na činnosti. Naše nová Strategie má jako vůbec nejdůležitější cíl vzdělávání "získání kompetencí, potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život". Smyslem plánované redukce je právě otevření prostoru pro činnosti, tj. pro skutečnou práci, tedy onen známý papertovský konstrukcionismus. Je zřejmé, že technologie zde budou hrát významnou roli. A to nejen při budování kompetencí pro 21. století, ale i při jejich plošném ověřování v tzv. "uzlových bodech" studia (což je samo o sobě velmi obtížný a kontroverzní záměr). 
Vypadá to, že nastávající trendy státní vzdělávací politiky snad již konečně budou technologie vnímat jako skutečnou prioritu. Na důkaz si dovolím ocitovat zásadní část východisek z onoho výše odkázaného dokumentu (str.11):
"Obecně lze říci, že žijeme v době bezprecedentních sociálních, kulturních a environmentálních změn (OECD, 2018). Technologie zásadním způsobem proměňují všechny stránky našeho života. O tomto období se hovoří jako o „druhém věku strojů” (Brynjolfsson, McAfee 2015). Autoři tohoto konceptu poukazují na skutečnost, že svět se nachází v bodě zlomu, kdy se v plné síle projeví účinek digitálních technologií prostřednictvím automatizace a vytvářením produktů, které nemají obdobu. Tyto hluboké změny také bývají nazývány 4. průmyslovou revolucí. Ta je charakterizována nástupem „kyberneticko-fyzikálních systémů“, které rozvíjejí zcela nové schopnosti lidí a strojů."
Marně bych se asi pokoušel si vzpomenout, kolikrát jsme již v minulosti měli naději na změnu ve vnímání vzdělávacích technologií v očích zodpovědných činitelů a veřejnosti. Za mě bude jasným indikátorem, že to ministerstvo myslí vážně, okamžik, kdy se přestane bát naštvat většinu učitelů a veřejně vyhlásí, že digitální gramotnost je jednou ze základních kompetencí každého z nich. Pravděpodobně se bez toho nebudeme schopni přiblížit ani ke druhému hlavnímu cíli Strategie - ke snížení nerovností.


Připojím ještě upoutávku na mé 2 poslední články na Spomocníkovi:
Badatelsky orientovaná výuka podle Crocketta
Inspirace, jak by mohla vypadat na kompetence zaměřená výuka podle kanadsko-japonského experta Lee Watanabe-Crocketta.
Odpor vůči ovlivňování lidí online podle Williamse
Zásadní text ozřejmující postupy používající současné online platformy ovlivňující uživatele inspirovaný knihou Jamese Williamse.
Děkuji za pozornost a slibuji, že se zase brzy ozvu.
S pozdravem,
Bořivoj Brdička