čtvrtek 3. dubna 2003

Simulace jako výukový projekt

Článek byl původně zveřejněn v březnovém čísle časopisu Moderní vyučování.
=============================================================================

Pojmem Simulace jsme si v minulosti zvykli označovat především výukové počítačové programy nebo hry, v nichž uživatel hraje hlavní roli pána, který rozhoduje o veškerém dění, a počítač simuluje následky (například první velmi známá hra tohoto typu - Simcity). Internet přináší do této oblasti zcela nové možnosti. Nejenže umožňuje přímé soupeření hráčů simulačních her, má i moc spojit zájemce o aktivity simulující nějakou autentickou situaci, v níž se všichni vzdálení účastníci snaží zhostit určité role a vyřešit tak společně nějaký problém.
Na hraní rolí jsme již jednou při naší pouti internetovými výukovými projekty založené na nabídce projektů Učitelského spomocníka narazili. Bylo to u virtuálních návštěv, kde maskot vzdálené školy nebo třídy hraje roli vyslance a děti mají za úkol informovat jeho majitele o všem, co na své cestě zažije. Tentokrát se budou převtělovat do role někoho jiného samotní účastnící projektu.
Simulovat se dá mnoho různých situací, většinou takových, do nichž by se jinak žáci mohli dostat jen velmi obtížně nebo vůbec ne. Mohou to být třeba výpravy do různých imaginárních světů v nichž účastníci neplní jen roli pozorovatelů. Oblíbeným tématem jsou například skutečné historické události, v nichž se studenti vžívají do rolí různých významných osobností a na základě studia dostupných pramenů se snaží najít vlastní řešení určité historické situace (The Great War Project - http://connecting.vccs.edu/bbproject.htm, Waltz of Nations - http://www.geocities.com/rachelshayne/waltz_of_nations/). Třeba projekt Nova Roma (http://www.novaroma.org/) je pokusem o přenesení prostředí starého Říma do současnosti, a to nejen pro děti. Všichni účastníci vytvářejí jakousi internetovou komunitu, která se snaží oprášit zvyky a vzájemné chování, jaké bývalo běžné v antice. Vedoucími postavami jsou skuteční odborníci, takže se každý zájemce leccos naučí.
Simulovaná událost však nemusí být jen historická. Značný výukový efekt má třeba simulace výpravy na Mars, při níž studenti řeší celou řadu reálných problémů spojených letem, přistáním a s případným osídlením této planety (Mars Academy - http://www.marsacademy.com/).
Nemalý výukový význam mohou mít simulace současnosti. Typickým příkladem jsou virtuální burzy (Virtual Stock Exchange - http://www.virtualstockexchange.com/), na nichž si děti trénují základní principy obchodování, nebo virtuální volby (The Election Co-nection - http://exchange.co‑nect.net/Teleprojects/project/Election), kde se vžívají do rolí kandidátů a zkoušejí přesvědčit ostatní účastníky, aby je zvolili. Jiným velmi užitečným typem simulace jsou různě dětské parlamenty, kde mladí zástupci tříd, škol či dokonce i celých států diskutují světové problémy a jejich řešení. Příkladem na následujícím obrázku je projekt Spojených národů United Nations OnLine - http://www.unol.org/. Škoda, že jsou tyto aktivity jen virtuální. Děti ve většině případů hájí společné zájmy lidstva mnohem opravdověji a často jsou schopné se domluvit snadněji, než dospělí.

Virtuální model OSN
V některých případech dochází k simulaci zcela vymyšleného neskutečného virtuálního prostředí, které nemá s naším světem nic společného. Takové simulace jsou již na hranici mezi výukovými projekty a hraním. O to větší oblibu u dětí mají. Jedním z nejlepších takových prostředí je Moose Crossing (http://www.cc.gatech.edu/elc/moose-crossing/) vytvořené bývalou doktorandkou MIT MediaLab Amy Bruckman čistě jen pro děti. Ty zde mají možnost vytvářet fantastické světy, kde se každý pohybuje ve vymyšlené roli a vodí sebou vlastnoručně vykonstruované mazlíčky, které učí provádět všelijaké legrácky. Jednotícím principem tohoto prostředí, v němž se mnoha dětem velmi líbí, je snaha o spolupráci a pomoc druhým. Více informací na toto téma můžete získat v online studijním materiáluVíceuživatelské virtuální prostředí a možnosti jeho využití ve vzdělávání na adrese http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/MUVE/.
Mnoho úspěchů vám přeje

Váš Učitelský spomocník