pátek 5. června 1998

Aktualita 5.6.1998

Vážení kolegové,
ve své minulé Aktualitě jsem sliboval, že se pokusím o vysvětlení svého chápání citátů, které jsem vám předložil pod názvem "Kudy se ubírá vývoj vzdělávacích technologií" na semináři Poškole. Též jsem vyzýval k zahájení kampaně vysvětlující význam této problematiky široké veřejnosti. Dnes vám slibovaný dokument předkládám. Nevím, jestli vzbudí takovou pozornost, aby se dalo hovořit o kampani. Mám pochybnosti dokonce i v tom, zda budete ochotni oněch, papírově měřeno, 13 stran vůbec přečíst. V každém případě jsem zvědav na reakce a připomínky.

Vzhledem k tomu, že mnoho velice závažných citátů v mém výběru patřilo do oborů, o nichž toho vím jen velmi málo (psychologie, filosofie), očekávám, že se třeba nebude mnou podané vysvětlení některým odborníkům líbit. Budu však jen rád, začne-li se konečně o zde naznačených problémech mluvit. Rozhodně nechci svou práci považovat za vědecké dílo v tom smyslu, který u nás v současnosti převládá, tj. předkládání jen takových tvrzení, které se dají prokázat, experimentálně ověřit a rozumově vysvětlit. Jedná se v tomto případě spíše o odkrývání problémů, jejichž řešení zatím neznáme, ale přitom jsou nesmírně pro další vývoj lidstva důležité. Dokonce možná důležitější než platy učitelů a neutěšená současná politická situace. I když z holistického pohledu, o nemž se v mé práci dočtete, vše se vším souvisí a jen těžko se dá odhadnout, co je důležitější.

Dokument, o němž je řeč, najdete v Aktualitách nebo na úvodní stránce mého Pomocníka. Jmenuje se "Vliv technologií na rozvoj lidského myšlení". Bude-li přijat, setkáte se s jeho lineární podobou též v konferenci RUFIS '98 (http://www.vslib.cz/tul/confer/rufis98/). Později bych ho rád použil jako základ učebního textu pro předmět "Internet jako didaktické prostředí" pro studenty PedF UK.

Stihnete-li to ještě do voleb, zeptejte se svých politiků, jak si představují naši přípravu na vstup nejen do Evropy, ale spíše na život v globální informační společnosti. Podle nejmenované významné firmy podporující naše školství, jejíž konference jsem se tento týden zúčastnil, technologie rozdělí informační společnost na vítěze a poražené. Musím říci, že se mi tato představa spojená s konkurenčním bojem, monopoly, korupcí, tunelováním apod. vůbec nelíbí a dávám přednost sociálně zreformované informační společnosti, v níž budou mít lidé k sobě blíže a budou jeden druhému pomáhat. Realita kolem nás však vypadá poněkud jinak. Musíme se tedy našich politiků ptát, jak to chtějí udělat, abychom nebyli mezi poraženými.

To je to, co mi leželo v hlavě již od roku 1995, kdy byla zrušena veškerá státní podpora využívání technologií v našem školství. Již jste o tom ode mne slyšeli víckrát. Doufám však, že je to dnes naposled. Vliv, který se k nám dostává díky našemu předpokládanému vstupu do evropských struktur, způsobí nutnost změny pohledu naší vlády na tuto problematiku. Zprávy v tomto směru očekávám v nejbližší době, a to bez ohledu na to, jak dopadnou volby. V příštím období půjde hlavně o to, aby přidělené prostředky byly vynaloženy účelně. To u nás bohužel dosud není pravidlem. Přál bych si, aby má práce přispěla k pochopení té skutečnosti, že samotné vybavování škol technologiemi je pouze tou menší částí úkolů, které na nás čekají.

Ing. Bořivoj Brdička        , __   , __
     oddělení informační technologie     /|/ \  /|/ \
         KTchV PedF UK Praha        | __/ __ | __/ ,_
  Učitelský spomocník - http://it.pedf.cuni.cz/  |  \/ \_|  \/ |
        bobr@mbox.cesnet.cz        |(__/\__/ |(__/  |_/
  BoBrův Pomocník - http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/