úterý 3. ledna 2017

3 roky od Memoranda Informační gramotnost pro žáky

Stalo se již pomalu tradicí, že s novým rokem připomínám teď již 3 roky staré Jednotou školských informatiků iniciované Memorandum Informační gramotnost pro žáky (vyšlo 6.1.2014), jehož 4 požadavky se ještě v roce 2014 staly součástí schválené vládní Strategie digitálního vzdělávání (SDV). Má poslední, rok stará zpráva konstatovala, že splnění žádného z našich požadavků není na obzoru a MŠMT bude nuceno vládu informovat o neplnění tohoto úkolu. S největší pravděpodobností právě tato skutečnost rozhodla o tom, že se věci hnuly kupředu.
Ministerstvo vytvořilo pod vedením náměstka Mgr. Jaroslava Fidrmuce tým, který začal na realizaci SDV intenzivně pracovat. Mohl bych samozřejmě zkoumat, do jaké míry odpovídá personální zastoupení v tomto týmu potřebám realizace SDV, ale to zatím odložím (tím spíše, že přesný přehled členů vlastně vůbec neznám). V tomto okamžiku konstatuji, že 4. bod Memoranda (Koordinace aktivit) je splněn.
Všechny ostatní požadavky Memoranda (Revize RVP, Úprava standardů, Kompetence učitelů) se staly součástí SDV a jsou (včetně několika dalších intervencí) realizovány spolu s ní. Přehled o tom, jak se to daří, můžete najít na stránkách ministerstva (Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020) nebo na nezávislém webu zřízeném JŠI Digivzdělávání, který je „hlídacím psem“ SDV. Právě on se tak stává místem, kde můžete průběžně sledovat, jak se daří naše požadavky naplňovat.
Tím bych sice mohl skončit, ale připojím ještě pár osobních poznámek k současné situaci. Změny na úrovni kurikulárních dokumentů (RVP, standardy) mají na starosti přímo řízené organizace (NÚV, NIDV) a mají na to projekt Podpora práce učitelů (PPUČ). Zavedení do praxe pak má podpořit výzva OPVVV směřovaná k pedagogickým fakultám (Implementace strategie digitálního vzdělávání) a v budoucnosti i další zjednodušené financování prostřednictvím šablon (podrobnosti v článku Ondřeje Neumajera Jak se bude zavádět informatické myšlení a zvyšovat digitální gramotnost ve školách).
Skoro celá realizace SDV bude tedy hrazena z evropských fondů. To je jistě v pořádku tam, kde se jedná o vývoj nových dokumentů nebo metodiky. Problém je to tam, kde se jedná o výukovou či podpůrnou činnost, která by měla pokračovat i po roce 2020, kdy současné programové období končí.
Ještě větší obavy však mám z něčeho jiného. Jsem opravdu zvědav, co se stane, podaří-li se kurikulární dokumenty v duchu SDV skutečně aktualizovat. Jednoho dne (podle platného harmonogramu to u standardu Profil Učitel21 mělo být již do konce roku 2016) nastane okamžik, kdy budou tyto materiály hotové a budeme stát před jejich implementací. Asi je na místě směrem k MŠMT vyslat důrazné varování, že to, vzhledem ke schopnosti naší učitelské veřejnosti akceptovat další změny v podmínkách výkonu tohoto povolání, bude opravdu nesnadný úkol. Chci věřit tomu, že není naším cílem jen zbůhdarma utratit spoustu peněz. V tom případě je nezbytné urychleně věnovat pozornost 7. směru intervence (Komunikace s veřejností), u níž nečinnost již dnes zásadním způsobem ohrožuje dokončení SDV. Bez pochopení nemůže dojít k akceptaci a implementace SDV tak může zkrachovat.
O tom, jak dospět k pochopení u odborné veřejnosti (učitelů), mám určitou představu. Proto jsem si dovolil tuto oblast podpořit vlastní studií – Profil digitalizace školství: Jak na inovaci českého vzdělávacího systému v rámci SDV. Snad se bude realizátorům hodit?
Prosím, nezapomeňme si neustále uvědomovat rostoucí význam informační gramotnosti, protože Dezinformace vítězí!?
Za rok na shledanou.