pondělí 6. ledna 2014

Memorandum Informační gramotnost pro žáky

Informační gramotnost pro žáky
Memorandum za prosazení opatření vedoucích k modernizaci českého školství.
Obracíme se na vás jménem skupiny odborníků zabývajících se výukou informatiky a využitím výukových technologií na našich školách, protože jsme přesvědčeni, že by měla být veřejnost informována o problémech s touto problematikou souvisejících i o rizicích s jejich neřešením spojených.
Současný stav výchovy našich žáků směrem k informační gramotnosti negativně poznamenalo hned několik politováníhodných nedopatření z let minulých. Je to v první řadě vliv na počátku v roce 2000 jistě dobře míněného programu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ), který sice vybavil většinu škol určitým množstvím technologií, ale fakticky skončil roku 2006 s pachutí korupčního jednání. Od té doby se bohužel nikdo neodvažuje ke koncepci školské informační politiky na úrovni řízení státu vrátit, takže dnes již je naprosto zřejmé, že v této oblasti hrozí selhání.
Druhý vážný problém vyvolala teoreticky též naprosto správná snaha o reformu výukových postupů v duchu moderních, mezinárodními výzkumy ověřených trendů, která pod názvem Rámcový vzdělávací program (RVP) probíhala od roku 2004 až do nástupu ministra Dobeše do funkce v roce 2011, kdy začala být důvěra ve správnost této koncepce zpochybňována. RVP se již v době svého vzniku minimálně na úrovni základních škol vyznačoval zřetelným podceněním úlohy informačních technologií. Vůbec se nepokusil využít potenciálu, který technologie mohou v procesu transformace vzdělávání přinášet. V oblasti ICT bohužel nastavil ne zcela optimální orientaci výukových cílů převážně jen na ovládání často používaných počítačových programů (snad s výjimkou průřezové mediální výchovy). Naše opakované snahy o úpravu RVP se dodnes nepodařilo prosadit. Poslední (i v tomto případě dobře míněná) změna zavádějící od září 2013 druhý povinný jazyk do výuky ZŠ s využitím disponibilních hodin byla navíc v mnoha školách realizována právě na úkor výuky na informatiku orientovaných předmětů.
Vývoj světa vykazuje zjevné tendence naznačující, že všichni naši žáci, bez ohledu na zaměření, budou k životu informační gramotnost nutně potřebovat. Nezbytná je schopnost kriticky zhodnotit význam informací, umět je zpracovat, sdílet s ostatními účastníky sítě a orientovat se v rizicích jejich využití. Schopnost hodnotit, zpracovávat, tvořit – to všechno jsou kompetence související s tzv. funkční gramotností, kterou je třeba vnímat jako vrcholný cíl výuky. Obsahem školní informatiky proto nesmí být jen ovládání technologií a informačních systémů, ale také jejich pochopení a rozvíjení, což se neobejde bez základů algoritmizace a programování. Porozumění informacím zahrnuje též vnímání všudypřítomné nejistoty, posouzení důvěryhodnosti a schopnost budovat osobní vzdělávací prostředí. Informatika (ICT) není jediným předmětem, který by se měl ve zvýšené míře výchovou k informační gramotnosti zabývat.
Technologie se již používají úplně všude, jen ve školách k tomu zatím většinou nejsou podmínky. Nejen, že mohou být přínosem pro výuku, ale jsou zásadní podmínkou budování potřebných kompetencí. Bylo by smutné, kdyby se příprava na život​ v ⁠technologiemi přesyceném světě musela odehrávat převážně pouze v mimoškolním prostředí. Většina vyspělých, ale stále více i vysloveně rozvojových zemí věnuje využití vzdělávacích technologií ve školách velkou pozornost. Totéž se dá říci i o firmách a korporacích vývojem a aplikací technologií se zabývajících. Proto jsme přesvědčení, že bychom se měli ke koncepčnímu řešení této problematiky urychleně vrátit a zabývat se jím. Jako základní navrhujeme realizovat tato opatření:
1.   Revidovat RVP s cílem akcentovat problematiku informační gramotnosti a zajistit její provázanost napříč všemi vyučovanými tematickými celky.
2.   Nastavit výukové standardy informatiky (ICT) i dalších předmětů tak, aby byly s inovovaným RVP v souladu.
3.   Zajistit zařazení příslušné tematiky do přípravy učitelů i do připravovaného kariérního řádu.
4.   V rámci systémového řízení školství vytvořit prostor tak, aby problematiku informační gramotnosti měl někdo na starosti a byl za ni zodpovědný.
Dne 6.1.2014
Bořivoj Brdička
VŠ učitel, Spomocník, člen JŠI
Ondřej Neumajer
VŠ učitel, konzultant vzdělávání
Petr Naske
učitel ICT, předseda Jednoty školských informatiků
David Hawiger
učitel, člen JŠI, člen ICT panelu
Daniel Janata
místopředseda JŠI
PhDr. Alena Mašláňová
učitelka SŠ, ICT koordinátorka, členka výboru JŠI
Martin Lána
učitel, člen JŠI
Ing. Pavel Roubal
učitel ICT, autor učebnic ICT, člen JŠI
Jiří Vaníček
VŠ učitel
Janek Wagner
člen výboru JŠI, lektor, publicista a konzultant
Mgr. Lukáš Mižoch
učitel ICT na SŠ
Bohuslav Hora
učitel ICT, člen JSI
Jindřich Krous
učitel
Petra Boháčková
učitelka, rodič dětí školou povinných
Jitka Kunčarová
manažerka tvorby výukových materiálů s využitím ICT
Jaroslav Jurásek
učitel ICT
Kamil Kopecký, PhD
E-Bezpečí, PdF UP Olomouc
Aleš Vyvial
ředitel základní školy
Jana Zárubová
učitelka ICT
Lenka Urbanová
rodič, GEG ČR
Martin Rusek
učitel VŠ a SŠ
Lukáš Kotek
učitel SŠ, člen JŠI
Libuše Přibylová
technik
Václav Nádvorník
učitel
Anna Boumová
učitelka ICT
Libor Klubal, Mgr.
učitel ICT, zástupce ředitele, rodič
Petr Lunga
ředitel ZŠ, člen GEG
Petr Čenský
nezávislý pracovník ve školském IT, člen JŠI
Jaroslav Mašek
učitel
Petr Chlebek
učitel SŠ, metodik DVPP
Miloš Bukáček
Učitel ICT, člen JSI
Evžen Müller
učitel - mat, fyz, inf
Filip Vaculík
Učitel ICT, správce a konzultant ICT, softwarový inženýr
Mgr. Radek Sárközi
předseda o.s. ABECEDA
Mgr. Ivana Hrubá Eliášová
vzděláním učitelka, nyní OSVČ
Miloslav Khas
učitel ICT
Ing. Roman Stark, CSc
učitel ICT, koordinátor ICT školy
Ladislav Majer
učitel ICT
Lenka Říhová
Speciální pedagog
Mgr. Zdeněk Pečenka
ředitel školy, koordinátor ICT, učitel ICT, člen JSI
a mnoho dalších

Žádné komentáře:

Okomentovat