pondělí 30. listopadu 2020

Spomocníkův zpravodaj 201130

Vážení přátelé!

Děkuji vám, že čtete mé vzkazy ze světa vzdělávacích technologií. Mým záměrem pro tohoto Zpravodaje bylo z osobního úhlu pohledu komentovat dění ve světě, na základě mé kurátorské činnosti, i u nás doma, vzhledem k tomu, že jsem byl u mnoha závažných jednání v pozici člena výboru JŠI, výboru SKAV a metodického garanta digitálních center Elixíru. Ty dvě poslední funkce jsem opustil, takže se ze mě stává již téměř jen důchodce z Ráje. Zjišťuji, že mi to vyhovuje.
Ovoce je sklizené, ořechy usušené a vylouskané, dřevo na zimu připravené. 9 z 10 slepic je ulovených predátory (tu poslední chudinku to čeká každým dnem). Patřím k těm nemnoha šťastlivcům, kterým současná krizová situace docela vyhovuje. Vlastně mohu sedět doma, a přesto se ke mě díky internetu nějaké informace donesou. Všechna jednání se vedou online.
Navzdory tomu, že naše školská politika je plně zaměstnána Covidem, malá revize RVP ZV se po malých krůčcích stále posouvá vpřed. Práce v rámci NPI jsou v podstatě ukončeny (teď se dělá na RVP G) a věc je v rukou ministerstva. Je třeba přiznat, že pan ředitel Faltýn, jako zodpovědná osoba, se opravdu snaží věc dotáhnout tak, aby revize vstoupila v platnost 1.9.2021.
Stále znovu se však vynořují další a další problémy. Bylo rozhodnuto malou revizi rozdělit po vzoru toho, jak s problematikou zacházela již pomalu zapomenutá SDV - na část čistě informatickou  a část digitálně gramotnostní. Přispěla k tomu též  existence 2 projektů, které to zavádění měly pilotovat. Ten první (https://imysleni.cz/) celkem úspěšně skončil, ten druhý (https://digigram.cz/) dosud ne. Na úrovni ministerstva to má neblahé důsledky pro schvalování revize.
Porada vedení již posvětila část informatickou, která zavádí informatiku v rozsahu 2+4 hodiny a má inovovaný obsah, který ale počítá s tím, že se celá řada témat týkajících se digitální gramotnosti přesune do jiných oborů. To řeší druhá část revize. Pokud by se stalo, že k jejímu schválení nedojde, nezbyde než celou revizi odložit, v nejhorším třeba i zrušit úplně. Raději si něco podobného ani neberu do hlavy!  
Ještě pár slov k učení na dálku. Kudy chodím, tudy vysvětluji, že pojem distanční výuka se v odborných kruzích používá v situaci, kdy se učitel se žákem vůbec nepotká. Přesto se hromadně vžil pro naše výukové aktivity při zavřených školách. Význam slova to podporuje a pro daný okamžik je to dokonce i pravda. V našem případě bychom ale měli brát v úvahu, že učitel (naštěstí) zná své žáky i osobně a výuka občas probíhá i prezenčně, tudíž bychom měli mluvit spíše o výuce kombinované (blended learning), nejnověji pak o výuce hybridní, která již v názvu jasně naznačuje, že napříště je třeba všechny výukové aktivity nastavit tak, aby měly jak prezenční tak i online složku. Poměr mezi složkami se může měnit podle momentální pandemické situace. Kolega Neumajer tuto problematiku shrnul v článku Vzdělávání na dálku přináší zmatky v pojmech.
Na závěr ještě připomenu svůj dnešní příspěvek Nezdařená disrupce podle Reicha, který vysvětluje důvody, proč si jeden z nevýznamnějších vědců na poli vzdělávacích technologií myslí, že mnohými opakovaně předpovídaná skoková změna výukových postupů vyvolaná technologiemi není možná.
Zase se někdy ozvu. Kdyby to nebylo letos, přeji nám všem hodně sil a splnění nadějí pro roky příští.
Zdravím vás z Ráje!
Bořivoj Brdička