úterý 2. ledna 2018

Memorandum po čtyřech letech

Na začátku roku 2014 jsme my (lidé zabývající se vzdělávacími technologiemi) dospěli k přesvědčení, že situace je natolik vážná, že na ni musíme veřejnost upozornit. Proto jsme s podporou Jednoty školských informatiků vydali Memorandum Informační gramotnost pro žáky. Tím hlavním důvodem, který nás k tomu vedl, byla obava, že výuka v oblasti informatiky je u nás vysloveně zanedbávána a v budoucnosti tato skutečnost může způsobit velké problémy celé zemi (konkurenceschopnost, občanská společnost).
Na podzim téhož roku schválila vláda Strategii digitálního vzdělávání (SDV), která měla všechny naše požadavky řešit a stanovila termíny realizace popisovaných intervencí. Je pravda, že některé dílčí aktivity byly realizovány, ale ve skutečnosti až do dnešního dne vlastně žádný z termínů dodržen nebyl. Aby nebylo možné tvrdit, že Strategie není naplňována, jsou termíny posouvány.
Největším problémem je neexistence vlastního rozpočtu Strategie. Vlastně vše má být realizováno prostřednictvím evropských projektů OPVVV na třech úrovních – systémové (PPUČ NÚV), koncepční (ped. fakulty), ostatní (šablony pro školy). To znamená, že úkol není ministerstvem nastaven jako skutečná priorita a Strategie je stále vnímána jen jako požadavek Evropské komise pro nasměrování projektů.
Z toho bohužel vyplývá, že např. výstupy upravující RVP či standardy učitelů (Učitel21) nemusí být nakonec na nejvyšší úrovni přijaty (implementovány do platných zákonů a vyhlášek) podobně, jako nebyl přijat Kariérní řád. Věřím, že v oblasti výuky informatiky samotné (informatické myšlení) se věci kupředu posunout přece jen alespoň trochu podaří, digitální kompetence pro každého se nám však budou prosazovat velice obtížně.
Předpokládám, že vás již tímto svým marným opakováním nářků každý rok začínám nudit. Mám pocit, že se snažím o něco, co vlastně nikdo nechce. To je hloupost, a proto toho nechám. Tato má zpráva o Memorandu je poslední. Jistě situaci sledujete sami a obrázek si uděláte.

Přeji vám vše nejlepší v roce 2018!