pátek 31. ledna 2003

Tvorba databáze

Článek byl původně zveřejněn v lednovém čísle časopisu Moderní vyučování.
=============================================================================

Minule jsme se v našem miniseriálu o mezinárodních výukových projektech zabývali jednoduššími případy výměny informací jako je např. jednorázové zaslání obrázku s určitou informační hodnotou nebo sběr konkrétních informací, takových které není nutno příliš složitě zpracovávat (národní zvyky a pověsti, pohádky, recepty, příroda, památky, život školy apod.). Tentokrát se podíváme na maličko odlišné aktivity. Samotné použití pojmu databáze naznačuje, že se výsledky budou většinou ukládat a zpracovávat na počítači.
Je-li učitel jen trochu schopen a příslušně vybaven, může takový projekt realizovat dokonce již v první třídě. Důkazem může být opakovaně prováděný Tooth Tally Project (http://wilburnes.wcpss.net/tooth.htm), který eviduje vypadávání mléčných zubů dětí z několika desítek škol po dobu tří měsíců. Prvňáci sice neprovádějí přímo počítačové zpracování, jsou však schopni díky motivujícímu tématu pochopit význam grafické interpretace zjištěných dat. Dalším cílem právě tohoto projektu je předání základních informací o funkci zubů a hlavně o zásadách správné péče o ně.
Zcela typickým představitelem projektů databázového typu je porovnávání cen vybraného zboží denní potřeby mezi školami z více různých států. Jako příklad můžeme použít Global Grocery List (http://landmark-project.com/ggl/). Úkolem účastníků je dohodnout se na seznamu zboží, jehož ceny se budou porovnávat. Pak navštíví místní obchody, zjistí aktuální ceny a jejich průměrnou hodnotu v místní měně zapíší do tabulky. Ideální pro tyto účely je vytvořit formulář přístupný přímo z Webu. Global Grocery List používá právě tento otevřený způsob vkládání dat a všechny výsledky dává k dispozici všem návštěvníkům. Pro organizátory je to velmi výhodné, neboť je celý proces zcela automatizován. Podíváte-li se však na výsledky podrobněji, zjistíte, že tento postup není zcela ideální. Jak už to tak bývá, dělají si někteří nezbedové z projektu legraci a vkládají do formuláře naprosto nesmyslné hodnoty. Rozumnějším postupem je umožnit vkládání dat jen registrovaným účastníkům. Proti publikování naměřených výsledků samozřejmě nelze nic namítat. Ty musí mít k dispozici minimálně všichni účastníci. V druhé fázi projektu se pak provádí zpracování všech zjištěných hodnot. Na následujícím obrázku je ukázka výstupu projektu Price Comparison, jež byl, jak se zdá velmi rozumně, moderován italskou Scuola Media Pascoli ze Suzzary.
Výstup projektu Price Comparison italské Scuola Media Pascoli ze Suzzary

Je zřejmé, že hlavním cílem podobných projektů je zvýšení matematických a počítačových znalostí žáků (tabulkový kalkulátor, statistické funkce, převod měn ad.). To však není zdaleka vše. Nezanedbatelnou informací nutící k zamyšlení o sociálních kontextech je výsledný přehled o životní úrovni v různých zemích. Proto bývá zvykem kromě zboží zjišťovat i průměrný plat.
Jiným, u nás poměrně dost známým, projektem je Globe (http://www.globe.gov/). Patří do kategorie projektů přírodovědných se zaměřením na životní prostředí. Dá se říci, že dosahuje téměř vědecké úrovně, a tak ho nelze dělat bez přípravy. Vedení školy musí před zapojením projevit seriozní zájem a nejméně dva učitelé musí absolvovat přípravné školení. Pak škola obdrží meteorologickou měřící aparaturu, kterou umístí na školním pozemku. Vybraný tým studentů pod vedením učitelů provádí v pravidelných časových intervalech měření. Naměřená data se spolu s dalšími pozorováními posílají prostřednictvím internetu do amerického centra, kde jsou na vysoké vědecké úrovni zpracovávána. Výsledky jsou všem k dispozici na Webu a slouží i ke skutečně seriózním vědeckým účelům.
Evropští účastníci projektu Globe (červené body)

Není pochyb o tom, že většina dětí zapojených do projektu Globe bere své úkoly velmi vážně. Skutečnost, že přispívají k serióznímu výzkumu na světové úrovni je nesporně velice motivující. Kolem projektu je však ještě celá řada dalších aktivit. Jednotlivé týmy spolu komunikují, navštěvují se a každý rok pořádají soutěž s mezinárodním finálovým závodem Globe Games. V ČR se koordinací projektu Globe zabývá sdružení Tereza (http://www.terezango.cz/).
Na závěr přidám ještě odkaz na nástroj serveru Education Place – Data Place (http://www.eduplace.com/dataplace/). Pomocí propojení databáze s prostředím WWW řeší systémovým způsobem výměnu dat v rámci výukových projektů. Stačí, když se koordinátor zaregistruje, a může definovat jaká data se budou sbírat i to, kteří účastníci projektu budou mít ke stránkám přístup.
Pro tentokrát již musím končit. Příště se vrátíme k práci ve dvojicích a budeme si povídat o řetězových projektech a o monstrech.
Mnoho úspěchů vám jako vždy přeje

Váš Učitelský spomocník

čtvrtek 16. ledna 2003

Výměna informací

Článek byl původně zveřejněn v prosincovém čísle časopisu Moderní vyučování.
=============================================================================

Každý, kdo má s výukovými internetovými projekty nějaké zkušenosti, ví, že výměna informací je nedílnou součástí vlastně každého z nich. Někdy k ní dochází jaksi mimochodem a hlavní náplní projektu je cosi jiného, jindy je právě výměna informací centrem pozornosti projektu. Právě této kategorii se budeme věnovat tentokrát.
Nejjednodušším případem výměny informací, kterým většina škol často začíná navazovat mezinárodní spolupráci, je prosté dopisování žáků (keypaling). To může mít celou řadu podob – od naprosto neřízeného až po detailně připravené projekty typu v minulém čísle popisovaného „Obrazu toho druhého“. Výměna informací může být ale organizována i docela jinak.
Na obrázku vpravo je můj oblíbený příklad jiné velmi prosté výměny informací. Jedná se o projekt Electronic Self-portraiture (E-me), jehož cílem bylo představení účastníků pomocí vlastního portrétu vyrobeného na počítači. Použitý obrázek je dílem žákyně osmé třídy na umění zaměřené školy z amerického Marylandu. Vynikajícím způsobem dokumentuje možnosti tohoto media. Z jednoho jednoduchého obrázku se dovíme nejen jak vypadá a jak se jmenuje, ale i počet jejích sourozenců, původ rodičů, zájmy i čím by chtěla být. Jak vidíte, lze se o sobě navzájem mnohé dozvědět i bez znalosti jazyků. Můžete jistě správně namítnout, že je to možné i bez počítačů, a budete mít pravdu. Jenže právě internet takovouto výměnu informací velmi usnadňuje a urychluje. V tomto konkrétním případě se děti navíc naučily pracovat s grafickým editorem. Obrázky pak byly vystaveny na Webu projektu a všichni účastníci, a nejen oni, si je prohlíželi. Samotný tento fakt samozřejmě velice zvyšuje motivaci dětí k práci.
Na podobném principu funguje celá řada dalších projektů, jako třeba zasílání elektronických pohlednic o škole, jejím okolí, o celé zemi. Takové obrázky nutně ani nemusí být publikovány na Webu. Stačí je po obdržení vytisknout a udělat z nich ve škole výstavu, nejlépe doplněnou označením místa původu na mapě. Právě teď v prosinci byl aktuální projekt na zasílání pohledů vánočních.
Když se učitelé předem důkladně domluví, jaké informace mají být vyměněny, může být výukový efekt mezinárodních projektů opravdu velký. Představte si třeba výměnu popisu nebo kreseb aktuálního stavu přírody mezi školami na různých místech zeměkoule – jedna třeba na severní polokouli a druhá na jižní. Přesně takový projekt skutečně existuje. Jmenuje se Seasonal Changes Through Our Eyes and Yours.

Projekt Seasonal Changes
Určitě si již sami umíte představit, k čemu dalšímu by mohla být taková mezinárodní výměna dobrá. Ne-li, přidám pro inspiraci ještě několik zajímavých nápadů z existujících nebo již ukončených projektů. Pěkným tématem pro výměnu jsou třeba národní pověsti včetně ilustrací, oslavy místních svátků a zvyky, způsob trávení dovolené, významné místní památky, různé rostlinstvo (např. staré stromy) či zvířetstvolidové písněreceptypohled z oknadobré skutky, výukaživot školy a mnoho a mnoho dalších.
Na poněkud složitější případy výměny informací se podíváme zase příště. Zatím nezapomeňte sledovat aktuální nabídku projektů Učitelského spomocníka. Na jednoduchou výměnu informací v ní právě teď najdete třeba tyto projekty: International Art Exchange, Graffiti Around the World, Christmas Around the World, Postcards Around the World, Christmas Cards 2002, I live in Provence...and you?, European penpals, International postcard exchange, Cultural School Year Exchange, City Quest, Fairy Tales by European Children, Postcard Geography. Každým dnem však přibývají další.
Rozhodnete-li se do některého projektu zapojit, mějte na paměti, že je rozumné si pro začátek vybrat raději některý z těch méně složitých.

Mnoho úspěchů vám přeje

Váš Učitelský spomocník