pátek 31. ledna 2003

Tvorba databáze

Článek byl původně zveřejněn v lednovém čísle časopisu Moderní vyučování.
=============================================================================

Minule jsme se v našem miniseriálu o mezinárodních výukových projektech zabývali jednoduššími případy výměny informací jako je např. jednorázové zaslání obrázku s určitou informační hodnotou nebo sběr konkrétních informací, takových které není nutno příliš složitě zpracovávat (národní zvyky a pověsti, pohádky, recepty, příroda, památky, život školy apod.). Tentokrát se podíváme na maličko odlišné aktivity. Samotné použití pojmu databáze naznačuje, že se výsledky budou většinou ukládat a zpracovávat na počítači.
Je-li učitel jen trochu schopen a příslušně vybaven, může takový projekt realizovat dokonce již v první třídě. Důkazem může být opakovaně prováděný Tooth Tally Project (http://wilburnes.wcpss.net/tooth.htm), který eviduje vypadávání mléčných zubů dětí z několika desítek škol po dobu tří měsíců. Prvňáci sice neprovádějí přímo počítačové zpracování, jsou však schopni díky motivujícímu tématu pochopit význam grafické interpretace zjištěných dat. Dalším cílem právě tohoto projektu je předání základních informací o funkci zubů a hlavně o zásadách správné péče o ně.
Zcela typickým představitelem projektů databázového typu je porovnávání cen vybraného zboží denní potřeby mezi školami z více různých států. Jako příklad můžeme použít Global Grocery List (http://landmark-project.com/ggl/). Úkolem účastníků je dohodnout se na seznamu zboží, jehož ceny se budou porovnávat. Pak navštíví místní obchody, zjistí aktuální ceny a jejich průměrnou hodnotu v místní měně zapíší do tabulky. Ideální pro tyto účely je vytvořit formulář přístupný přímo z Webu. Global Grocery List používá právě tento otevřený způsob vkládání dat a všechny výsledky dává k dispozici všem návštěvníkům. Pro organizátory je to velmi výhodné, neboť je celý proces zcela automatizován. Podíváte-li se však na výsledky podrobněji, zjistíte, že tento postup není zcela ideální. Jak už to tak bývá, dělají si někteří nezbedové z projektu legraci a vkládají do formuláře naprosto nesmyslné hodnoty. Rozumnějším postupem je umožnit vkládání dat jen registrovaným účastníkům. Proti publikování naměřených výsledků samozřejmě nelze nic namítat. Ty musí mít k dispozici minimálně všichni účastníci. V druhé fázi projektu se pak provádí zpracování všech zjištěných hodnot. Na následujícím obrázku je ukázka výstupu projektu Price Comparison, jež byl, jak se zdá velmi rozumně, moderován italskou Scuola Media Pascoli ze Suzzary.
Výstup projektu Price Comparison italské Scuola Media Pascoli ze Suzzary

Je zřejmé, že hlavním cílem podobných projektů je zvýšení matematických a počítačových znalostí žáků (tabulkový kalkulátor, statistické funkce, převod měn ad.). To však není zdaleka vše. Nezanedbatelnou informací nutící k zamyšlení o sociálních kontextech je výsledný přehled o životní úrovni v různých zemích. Proto bývá zvykem kromě zboží zjišťovat i průměrný plat.
Jiným, u nás poměrně dost známým, projektem je Globe (http://www.globe.gov/). Patří do kategorie projektů přírodovědných se zaměřením na životní prostředí. Dá se říci, že dosahuje téměř vědecké úrovně, a tak ho nelze dělat bez přípravy. Vedení školy musí před zapojením projevit seriozní zájem a nejméně dva učitelé musí absolvovat přípravné školení. Pak škola obdrží meteorologickou měřící aparaturu, kterou umístí na školním pozemku. Vybraný tým studentů pod vedením učitelů provádí v pravidelných časových intervalech měření. Naměřená data se spolu s dalšími pozorováními posílají prostřednictvím internetu do amerického centra, kde jsou na vysoké vědecké úrovni zpracovávána. Výsledky jsou všem k dispozici na Webu a slouží i ke skutečně seriózním vědeckým účelům.
Evropští účastníci projektu Globe (červené body)

Není pochyb o tom, že většina dětí zapojených do projektu Globe bere své úkoly velmi vážně. Skutečnost, že přispívají k serióznímu výzkumu na světové úrovni je nesporně velice motivující. Kolem projektu je však ještě celá řada dalších aktivit. Jednotlivé týmy spolu komunikují, navštěvují se a každý rok pořádají soutěž s mezinárodním finálovým závodem Globe Games. V ČR se koordinací projektu Globe zabývá sdružení Tereza (http://www.terezango.cz/).
Na závěr přidám ještě odkaz na nástroj serveru Education Place – Data Place (http://www.eduplace.com/dataplace/). Pomocí propojení databáze s prostředím WWW řeší systémovým způsobem výměnu dat v rámci výukových projektů. Stačí, když se koordinátor zaregistruje, a může definovat jaká data se budou sbírat i to, kteří účastníci projektu budou mít ke stránkám přístup.
Pro tentokrát již musím končit. Příště se vrátíme k práci ve dvojicích a budeme si povídat o řetězových projektech a o monstrech.
Mnoho úspěchů vám jako vždy přeje

Váš Učitelský spomocník

Žádné komentáře:

Okomentovat