neděle 22. června 1997

NETD@YS EUROPE 1997

Aktualita z června 1997 dochovaná v archivu STR-SKOL (viz http://lsv.cesnet.cz/cgi-bin/wa?A2=ind9706&L=str-skol&T=0&F=&S=&P=2002):
======================================================================================
NETD@YS EUROPE 1997
Možná, že si někteří z vás vzpomenou na americký Netday, o kterém jsem informoval na podzim. Je to rozsáhlá každoročně se opakující akce na podporu připojování škol do Internetu, kterou sponzoruje řada amerických firem a podstatným způsobem jí pomáhá sám pan prezident Clinton. Jeho zásluhou dnes o potřebě podporovat využívání technologií ve výuce ví celá americká veřejnost a je ochotna pomoci. Ve Spojených státech se o tomto Dnu sítě najde dost dobrovolníků, rodičů, zaměstnanců počítačových firem, školitelů a snaží se ve svém okolí připojit do sítě co nejvíce škol, a to pevnou linkou. Ve škole většinou ještě zřídí síťový server a dají učitelům základní školení, jak se sítí pracovat.
V akčním plánu Evropské unie "Vzdělávání v informační společnosti" z minulého roku jsou akce podobné americkému Netday doporučovány a je jim slibována i finanční podpora. Proto není divu, že Netd@ys jsou na světe. Bohužel jen pro členské státy Unie.
Evropská varianta je, díky kulturním odlišnostem, trochu jiná. Koncentruje se hlavně na vzájemné spojení existujících školních sítí a na přesvědčování firem, místních úřadů, samotných škol a učitelů o nutnosti technologie ve výuce používat a podporovat. Ovšem i zde se v rámci akce v každé členské zemi realizuje několik konkrétních projektů na připojení základních nebo středních škol. Cílem celé akce je kromě toho též snížení cen všeho, co je třeba k vybavení škol technologiemi a zakládání nadací na podporu správného využívání technologií pro vzdělávání. Předpokládá se, že se do realizace kromě specializovaných institucí zapojí hlavně vysoké školy. Zvlášť důležitou úlohu budou hrát koordinační kanceláře a řešitelé programu Socrates, který se již rozběhl a jeho úloha je podobná.
Skutečným smyslem akce je zvýšení počtu a kvality absolventů škol z pohledu jejich schopnosti pracovat s informačními technologiemi.
Co zbývá říci závěrem? Snad jen to, že celá akce proběhne v týdnu od 18. do 25. října tohoto roku a že by nepochybně i u nás byla velice potřebná. Snažil jsem se zjistit, zda se u nás někdo chystá Netd@ys jakýmkoli způsobem podpořit, ale marně. Ani v České kanceláři pro informační společnost Národního informačního střediska České republiky o nikom nevědí. Na získání peněz od Evropského parlamentu je již pozdě, a stejně bychom byli asi neuspěli. Přesto si myslím, že bychom nějakým způsobem příslušnost k Evropě demonstrovat měli. Najde-li se tedy někdo, kdo by chtěl nějakým způsobem přispět k organizaci českých Netd@ys, budu moc rád, když se ozve. Poradíme se, co dělat. Myslím, že mohu klidně i jménem celého oddělení informační technologie KTchV PedF UK prohlásit, že se budeme rádi na podobné akci podílet.
             Ing. Borivoj Brdicka
      Department of Informatics Technology
   Faculty of Education, Charles University
           Prague, Czech Republic
             bobr@mbox.cesnet.cz
  Ucitelsky Spomocnik - http://it.pedf.cuni.cz/
BoBruv Pomocnik - http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/

neděle 8. června 1997

Aktualita 8.6.1997

Stejná možnost využívat technologie  je stále jen nedostižným přáním, ne
realitou

Přestože školy  ve Spojených státech utratily za počítače již stovky
milionů dolaru, všichni studenti stále nemají stejný přístup
k technologiím. Toto tvrzení je uvedeno v nejnovější zprávě Školského
kontrolního střediska "Stav  využití technologií ve školách". Této zprávě
je věnován též článek v časopise Educational Week z 21.5.1997. Zde jsou
nejdůležitější závěry:

Studenti škol v chudých nebo menšinami obývaných čtvrtích mají horší
přístup k technologiím, než jiní. Přestože celkový průměr na amerických
školách je 10 studentů na 1 počítač, tyto počítače nejsou rozmístěny
rovnoměrně.
Studenti ve školách s 90 a více procenty menšin mají dokonce ještě menší
přístup k multimediálním počítačům a mají velice omezenou možnost pracovat
se zdroji Internetu.
Přestože Federální školský úřad doporučuje ne více než 5 studentů na 1
počítač, není v těchto oblastech žádná skupina studentů, která by si mohla
tento optimální stav vychutnat.

Zpráva též zkoumá samotnou výuku, kvalitu výukových programů a ceny
technických zařízení pro vybavování škol.

Zpráva je k dispozici za $9.50 v
Policy Information Center, Mail Stop 04-R,
Educational Testing Service, Rosedale Road, Princeton, NJ
08541-0001. Phone: (609) 734-5694.

 ASCD EDUCATION BULLETIN                     23.5.1997