neděle 28. září 1997

Aktualita 28.9.1997

Vážení kolegové,
mám pro vás opět jednu aktualitu. Bude věnovaná konferenci RUFIS, která právě skončila. Vzpomenete si možná, že jsem vám účast na ní koncem června doporučoval. Na první pohled sice konference byla určena jen školám vysokým (Role of Universities in the Future Information Society = úloha univerzit v budoucí informační společnosti), ale to je zdání velice klamné. Má-li v budoucnu naše společnost dospět do stádia, které začíná být obecně nazýváno informačním a mají-li v ní univerzity hrát takovou roli, jakou by chtěly, musí být nejprve splněny určité předpoklady. Jedním z nejdůležitějších je nepochybně připravenost studentů přicházejících na vysoké školy na práci s informačními technologiemi. Proto se nepochybně i takto formulované téma týká nejen univerzit, ale i škol středních a základních. Tím spíše, že letošní konference RUFIS se pokoušela ovlivnit celou školskou politiku naší vlády týkající se využívání technologií. Musím konstatovat, že účastníků z regionálního školství bylo minimálně. Proto snad pro vás bude zajímavé, pokusím-li se vám několik základních informací zprostředkovat.

Konference se konala v hotelu Krystal ve Veleslavíně. Ten dříve patřil do areálu totalitního ministerstva vnitra a komunistické Vysoké školy politické, dnes ho využívají pražské univerzity. Účastníci byli rozděleni do dvou sekcí podle jednací řeči. Česko-slovenská část (http://web.cvut.cz/RUFIS97/) se zabývala hlavně domácí problematikou a měla připravit memorandum pro ministerstvo školství, anglická část (http://www.cvut.cz/RUFIS97/) se na tentýž problém dívala z pohledu světového, především evropského, a jejím úkolem bylo připravit doporučení pro Třetí fórum Evropské unie o informační společnosti, které se bude konat v Bruselu příští měsíc. Celá konference byla totiž podporována Evropskou unií a Českou komisí pro UNESCO.

Já jsem se zajímal nejvíce o naši domácí sekci, jejímž hlavním úkolem bylo, jak se vyjádřil hlavní organizátor Doc. Karel Květoň z ČVUT, "vyprat naše domácí špinavé prádlo". Díky tomu, že je většina příspěvků k dispozici na Webu, máte možnost se s nimi seznámit i vy.

Prvním, a zdá se, že stěžejním, přednášejícím byl dr. Jiří Peterka, novinář a pracovník katedry softwarového inženýrství MFF UK. Jeho příspěvek měl název "Co uvidíme, až se rozplyne mlha?". Přestože podle dr. Peterky dosud úplně přesně nevíme, co nás v budoucí informační společnosti čeká, některé její rysy se začínají ukazovat již teď a naznačují, že bychom se měli začít připravovat na velké změny hlavně v sociální oblasti.

Určitě se alespoň rámcově seznamte s příspěvkem Doc. Květoně "Potřebujeme koncepci rozvoje české informační společnosti?". Najdete v něm ucelený přehled všech dosavadních oficiálních dokumentů EU týkajících se informační společnosti i to jakým způsobem se dosud vyvíjela naše účast (spíše neúčast) při jejich přípravě.

Budete-li si prohlížet program konference, určitě se zastavte u jména Jiří Zlatuška. Je to profesor informatiky a děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Oba jeho příspěvky ve sborníku jsou velice fundované a určitě by se neztratily i v té nejtvrdší mezinárodní konkurenci.

Za přečtení stojí i příspěvek šéfredaktora Softwarových novin Petra Koubského "Internet, cenzura a svoboda slova", který se zabývá současnými nejpalčivějšími problémy globální sítě i příspěvek ředitele společnosti Computer Press Ing. Jiřího Hlavenky "Český Internet - odsouzen k zaostalosti nebo slávě?", podle něhož se česky mluvící Internet bude úspěšně rozvíjet pouze v tom případě, bude-li pomocí něj možno obchodovat. Samotná reklama prý nestačí.

Pro mě zajímavé byly i referáty o informačních systémech některých univerzit. Chtě nechtě jsem musel srovnávat s naší školou. Většinu z vás ale tato problematika určitě nezajímá.

To nejdůležitější jsem si však nechal na konec. Je to jednak osobní otevřený dopis pana ministra Gruši účastníkům konference, z kterého vyplývá, že pan ministr o problémech, které u nás se zaváděním informačních technologií do školství jsou, ví a že si uvědomuje nutnost urychleně pro tuto oblast něco udělat. Cituji: "Našim partnerům budeme muset předložit návrh aktivit k vytvoření Koncepce národní informační politiky ve vzdělávání a na tuto koncepci navazující Akční plán, ve kterém musíme specifikovat i potřebné lidské a finanční zdroje." Pan ministr závěrem slibuje, že se MŠMT bude závěry konference vážně zabývat.

Samotné závěry jsou obsaženy v Memorandu účastníků konference RUFIS'97, které též najdete na Webu. Mezi hlavní požadavky patří vytvoření pracovní skupiny při MŠMT, která by výše zmíněnou koncepci formulovala.

Někteří kolegové byli díky dopisu pana ministra velmi optimističtí a domnívají se, že změny v politice vlády a ministerstva školství jsou na spadnutí. Já sám zůstávám dosud skeptikem. Jediné, co může skutečně pomoci připravit naši společnost na život v budoucí informační společnosti, je zájem té společnosti samotné. Každý by si měl uvědomit, že počítače nejsou jen na hraní a že každý dobrý učitel by jejich velké schopnosti měl umět vhodným způsobem využít. Zájem veřejnosti nejsnáze probudí sdělovací prostředky. Jedním z těch, kdo by určitě mohl v tomto pomoci, je právě pan ministr.

pondělí 22. září 1997

Projekty pro SŠ

Od roku 1997 začaly být nabídky mezinárodních projektů pro naše školy generované s podporou ESP, kromě el. konferencí, zveřejňovány též na webu (http://lsv.cesnet.cz/cgi-bin/wa?A2=ind9709&L=str-skol&T=0&F=&S=&P=2097)
=========================================================================================
Subject: Projekty pro SS
From: Borivoj Brdicka <[log in to unmask]>
Reply-To: Diskuse na tema stredni skoly a Internet.
Date: Mon, 22 Sep 1997 00:21:16 +0200
Content-Type: TEXT/PLAIN

Tento prehled vybranych mezinarodnich sitovych projektu pro stredni
skoly ze dne 22.9.1997 obsahuje:

1. BABEL - estonsky projekt, jehoz cilem je vymena informaci o kulture
ruznych narodu (doporucuji).
2. Seeking Teacher Partners - spanelska jazykova skola hleda partnera pro
realizaci projektu s podporou EU.

Vsem zajemcum si dovoluji pripomenout, ze archiv techto prehledu mohou
nalezt tez na Webu (adresy v mem logu).

Ing. Borivoj Brdicka
Department of Informatics Technology
Faculty of Education, Charles University
Prague, Czech Republic
bobr@mbox.cesnet.cz
Ucitelsky Spomocnik - http://it.pedf.cuni.cz/
BoBruv Pomocnik - http://omicron.felk.cvut.cz/~bobr/

1.===========================================================================
Date: Wed, 17 Sep 1997 17:08:43 +0300 (EET DST)
From: Anne Villems
Subject: New project from Estonia

Dear orgs, this letter informs you about new project, initiated from
Estonia. Unlike other projects we usually run in ESP, this project
has project team from the University of Tartu (young co-operative
learning specialists, who have made several national level projects
for schools). The organisers will equip every participating teacher
with manual, full scenario of the project etc. But for the sake of
the success of this cross cultural project, organisers are interested
to limit number of schools, representing one culture, to 1-2. It
means, that if for example there are already two schools from
Slovakkia, representing slovakk culture registrated, the third school
can join, if they play the role of some minority culture, for example
local gipsies. This is specially true about US. Plenty of schools can
participate, if they choose to play the role of native-americans,
Afro-americans, mexican-americans etc.etc.

All contact addresses are in the following letter-advertisment.
With best regards
Anne
--------------------------------------------

A project for secondary level students (age 15-17) on cross-cultural
communication

BABEL

School year 97/98, beginning in October

Unlike the situation a century ago travelling has become a part of our
everyday life. Students spend their vacations in foreign countries;
families move away from their roots to other parts of the globe.
Cross-cultural communication has become an inevitable part of our daily
environment: even classrooms have become multicultural.

Our ideas about other cultures are in many cases governed by lack of
knowledge or stereotypes created by mass media and may cause various
misunderstandings and conflicts. The aim of our project is to offer young
people from various parts of the world an environment for exploring each
other's cultural backgrounds, using modern information technology as a
medium.

Participants will have an exciting and challenging task to compose a
Survival Guide about their countries and cultures for kids of their own
age. They will get a set of assignments that are divided into several
stages. Participants will have to introduce their country and culture,
reflect upon the origin of stereotypes and overcome their own prejudices,
explore and describe the key factors of cultural identity. During spring
semester the subjects discussed will be history, language, folklore, arts,
and minority groups.

We hope that we shall be able to publish the Guide after the project is
completed.

The length of stages is not equal; each stage is composed of practical and
theoretical parts. In practical parts, students will have to fulfill
assignments given by the organizers. They will post the outcomes to a
special mailing list created for that purpose, where all participants can
read them. Theoretical part consists of classroom discussions within a
group. Both parts require teamwork and cooperation; contributions to the
mailing list should be completed by the whole group together.

Teachers will be provided with a manual that covers both the theoretical
and practical parts (together with information how to use the mailing
list etc.). We have tried to design the manual to meet the needs of
teachers of different backgrounds. The teacher does not have to be an
expert in the field of cross-cultural communication or project work: on
the contrary, we encourage the participation of people new to the subject.
In addition to the support provided by the manual, teachers are always
welcome to contact the organizers directly.

The amount of time required for the project is ca. 1 meeting per week.
On an average there will be 1 practical assignment in two weeks.

For receiving more information and for registration please send an e-mail
to

MINIBABEL@IBS.EE

- we shall be glad to answer any questions! :-)

The deadline for registrations is 1st of October (then the project actally
starts), if you are interested in recieving a copy of project manual on
paper please register as soon as possible to give us some time to deliver
the manual.

We will only be able to accept 1-2 participants from each country if
they don't represent different cultures. Beeing the third applicant
does not mean that you won't be able to join the project at all:
we invite everybody to participate in some parts of the discussion.

Organisers

2.======================================================================
From: EOI Lleida
Subject: Seeking Teacher Partners
Date: Wed, 17 Sep 1997 13:24:23 +-200

Hello!!

At the end of last school year we sent a message asking for partners. =
Now we are back to work and we're sending the message again. We'll reply =
immediately!

We are a School of Languages in Lleida,Catalonia (Spain), and we are =
interested in finding another school willing to work with us in a =
Project within the Commenius European Programme, which is designed to =
support partnerships between schools in order to develop educational =
projects within Europe.=20

We are already in contact with two other schools, one in Italy and =
another one in Germany, and we'd love to find another European partner.

If you are interested, or would like to know more about the project or =
the Commenius Programme, contact us as soon as possible !!!

EOI LLEIDA
eoillei@lleida.net

Corregidor Escofet, 53
25005 Lleida
Catalonia - Spain

pondělí 1. září 1997

Pomocník nebo Spomocník?

Musím se přiznat, že mě poněkud trápí pochybnosti, zda víte, jaký je rozdíl mezi Učitelským spomocníkem a BoBrovým Pomocníkem, na nějž odkazuji ve svém logu. Ti z vás, kteří se na tyto WWW stránky již podívali, asi tuší. Přesto zjišťuji, že se to, díky podobnosti názvu, lidem často plete, a tak to raději vysvětlím.
BoBrův, čili můj, Pomocník je dokument čistě soukromý. Zkušený znalec Internetu to pozná i podle toho, že je v adrese na server vzdělávacího sdruženi Omicron třeba uvést onu vlnovku s uživatelským jménem (~bobr). Existuje již od ledna roku 1996 a byl jednou z prvních WWW stránek, které se u nás podporou využivání Internetu ve vzdělávání zabývaly. Hlavní příčinou, proč jsem do jeho vybudování vložil značné množství energie, byla má nespokojenost s vládní politikou v této oblasti. V té době byla úplně zrušena státní podpora zavádění Internetu do škol i financování středisek, které měly podporu využívání technologií ve školství na starosti. V jednom z nich (InfoCentrum UIV) jsem před jeho zrušením pracoval a mám dodnes ten pocit, že výsledky naší práce více než odpovídaly vynaloženým nákladům.
Mou snahou proto bylo dokázat, že podobná práce má smysl a mám opravdu velkou radost, když se mi to daří. Proto můžete v Pomocníkovi najit třeba výběr volně šiřitelných výukových programů, který navazuje na podobný výběr sestavený kdysi v InfoCentru, nebo výběr mezinárodních síťových projektů, jejichž koordinace byla zahájena také kdysi v InfoCentru. Proto jsem se tak často v předchozích aktualitách zabýval zprávami o tom, jak tutéž problematiku řeší v jiných vyspělých zemích. Dělat podobnou práci soukromě, ve volném čase a zcela bez jakýchkoli finančních prostředků je dlouhodobě samozřejmě nemožné.
Naštěstí se vše neustále mění. Nemůžeme sice být se současnou situací zdaleka spokojeni, přesto se začínají vyskytovat instituce, které by se chtěly touto problematikou zabývat. Rozhodně nemam v úmyslu jim se svou soukromou iniciativou konkurovat. Proto budu Pomocníka nadále koncipovat především jako volně přístupný archiv svých osobních dokumentu. Tím největším je určitě hypertextová verze skript Učení s počítačem pro učitele. Zajímavé by však pro někoho třeba mohly být i různé aktuální články nebo příspěvky do různých konferencí. Do Odkazů si poznamenávám stránky, na které se chci někdy vrátit nebo je doporučit svým studentům. Zkuste se třeba podívat na to, kolik je v USA samostatných organizací s desítkami i stovkami zaměstnanců, které se zabývají jen využitím technologií ve vzdělávání.
To, co povazuji v současnosti za nejdůležitější a nejzajímavější součást Pomocníka, jsem si nechal na konec. Je to Klub rodičů využívajících technologie při výchově a vzdělávání svých dětí. Založil jsem ho počátkem tohoto roku s úmyslem pomáhat těm rodičům, kteří o to budou stát. Musím přiznat, že jich zatím není moc a nejsem zatím ani příliš spokojen s obsahem klubové stránky. Najdete na ní několik článků (třeba o tom, jak si američtí rodiče vybojovali právo učit děti sami) a metodický popis několika pro domácí využití zvláště vhodných programů. Ve všech případech se jedná o programy zároveň volně šiřitelné, a proto přímo z tohoto místa též dostupné. Určitě mám v úmyslu se Klubu rodičů v budoucnosti věnovat i nadále. Jsem totiž přesvědčen, že právě rodiče a s nimi celá veřejnost jsou tím rozhodujícím činitelem pro uskutečnění jakékoli reformy vzdělávání a změny postavení učitelů v naší společnosti. Jsou totiž za výchovu dětí skutečně zodpovědní.
Učitelský spomocník je oficiálním dokumentem oddělení informační technologie KTchV PedF UK Praha, kde jsem zaměstnán. Toto oddělení, stejně jako WWW stránka, vzniklo na jaře tohoto roku a je jedním z těch pracovišť, které mají nepochybně přímo povinnost podporovat využívání technologií ve školách.
Někomu z vás možná tento název připadá poněkud podivný. Učitelský spomocník bývalo kdysi oficiální označení mladého začínajícího učitele, který se teprve zaučoval a pomáhal na škole se vším, co bylo potřeba. Protože bychom také rádi školám pomáhali, rozhodli jsme se toto označení použít, aby neupadlo v zapomnění. V našem pojetí ovšem Spomocník není pouze dokument přístupný na Webu. Je to skutečný personifikovaný služebník, na kterého se mohou učitelé z celé republiky obrátit se žádostí o pomoc. Můžete od něj dokonce očekávat i to, že k vám bude někdy i ústy některého člena našeho oddělení promlouvat nebo se dokonce přímo zhmotní a získá lidskou podobu. Jak vidíte, záměry máme celkem pěkné. Jinou věcí je však to, co nám ekonomické možnosti pedagogické fakulty a ochota členů oddělení vzdát se alespoň částečně vlastní identity dovolí realizovat.
Co zajímavého nabízí Učitelský spomocník již teď? Kromě materiálů týkajících se oddělení a interní či distanční výuky, jsou to zajímavosti ze světa výukových technologií tak, jak je přeložili naši spolupracovníci, výběr mezinárodních síťových projektů spolu s českou stránkou evropského projektu ESP. Stránku Střediska multilicencí s jeho nabídkou zvýhodněných nákupů technologií pro školy. Doplňkové materiály k učebnici Rambousek, V. a kol. : Práce s počítačem, která právě vyšla v nakladatelství Fortuna. Stránku akce Evropské komise Netd@ys, ke které se Spomocník připojil a nabízí každému místo pro zveřejnění jeho vlastních aktivit v jejím rámci.
Je toho více, nejlepší bude, když se podíváte sami. Ovšem mnoho z toho, co bychom dělat chtěli, na nás teprve čeká. Držte nám palce, ať toho co nejvíce dokážeme i v těch podmínkách, které máme a s tou perspektivou, která v současnosti pro naše školství není příliš příznivá.
Přesto mi však dovolte, abych vám popřál do nového školního roku mnoho úspěchů a co nejvíce víry v lepší zítřky.