neděle 28. září 1997

Aktualita 28.9.1997

Vážení kolegové,
mám pro vás opět jednu aktualitu. Bude věnovaná konferenci RUFIS, která právě skončila. Vzpomenete si možná, že jsem vám účast na ní koncem června doporučoval. Na první pohled sice konference byla určena jen školám vysokým (Role of Universities in the Future Information Society = úloha univerzit v budoucí informační společnosti), ale to je zdání velice klamné. Má-li v budoucnu naše společnost dospět do stádia, které začíná být obecně nazýváno informačním a mají-li v ní univerzity hrát takovou roli, jakou by chtěly, musí být nejprve splněny určité předpoklady. Jedním z nejdůležitějších je nepochybně připravenost studentů přicházejících na vysoké školy na práci s informačními technologiemi. Proto se nepochybně i takto formulované téma týká nejen univerzit, ale i škol středních a základních. Tím spíše, že letošní konference RUFIS se pokoušela ovlivnit celou školskou politiku naší vlády týkající se využívání technologií. Musím konstatovat, že účastníků z regionálního školství bylo minimálně. Proto snad pro vás bude zajímavé, pokusím-li se vám několik základních informací zprostředkovat.

Konference se konala v hotelu Krystal ve Veleslavíně. Ten dříve patřil do areálu totalitního ministerstva vnitra a komunistické Vysoké školy politické, dnes ho využívají pražské univerzity. Účastníci byli rozděleni do dvou sekcí podle jednací řeči. Česko-slovenská část (http://web.cvut.cz/RUFIS97/) se zabývala hlavně domácí problematikou a měla připravit memorandum pro ministerstvo školství, anglická část (http://www.cvut.cz/RUFIS97/) se na tentýž problém dívala z pohledu světového, především evropského, a jejím úkolem bylo připravit doporučení pro Třetí fórum Evropské unie o informační společnosti, které se bude konat v Bruselu příští měsíc. Celá konference byla totiž podporována Evropskou unií a Českou komisí pro UNESCO.

Já jsem se zajímal nejvíce o naši domácí sekci, jejímž hlavním úkolem bylo, jak se vyjádřil hlavní organizátor Doc. Karel Květoň z ČVUT, "vyprat naše domácí špinavé prádlo". Díky tomu, že je většina příspěvků k dispozici na Webu, máte možnost se s nimi seznámit i vy.

Prvním, a zdá se, že stěžejním, přednášejícím byl dr. Jiří Peterka, novinář a pracovník katedry softwarového inženýrství MFF UK. Jeho příspěvek měl název "Co uvidíme, až se rozplyne mlha?". Přestože podle dr. Peterky dosud úplně přesně nevíme, co nás v budoucí informační společnosti čeká, některé její rysy se začínají ukazovat již teď a naznačují, že bychom se měli začít připravovat na velké změny hlavně v sociální oblasti.

Určitě se alespoň rámcově seznamte s příspěvkem Doc. Květoně "Potřebujeme koncepci rozvoje české informační společnosti?". Najdete v něm ucelený přehled všech dosavadních oficiálních dokumentů EU týkajících se informační společnosti i to jakým způsobem se dosud vyvíjela naše účast (spíše neúčast) při jejich přípravě.

Budete-li si prohlížet program konference, určitě se zastavte u jména Jiří Zlatuška. Je to profesor informatiky a děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Oba jeho příspěvky ve sborníku jsou velice fundované a určitě by se neztratily i v té nejtvrdší mezinárodní konkurenci.

Za přečtení stojí i příspěvek šéfredaktora Softwarových novin Petra Koubského "Internet, cenzura a svoboda slova", který se zabývá současnými nejpalčivějšími problémy globální sítě i příspěvek ředitele společnosti Computer Press Ing. Jiřího Hlavenky "Český Internet - odsouzen k zaostalosti nebo slávě?", podle něhož se česky mluvící Internet bude úspěšně rozvíjet pouze v tom případě, bude-li pomocí něj možno obchodovat. Samotná reklama prý nestačí.

Pro mě zajímavé byly i referáty o informačních systémech některých univerzit. Chtě nechtě jsem musel srovnávat s naší školou. Většinu z vás ale tato problematika určitě nezajímá.

To nejdůležitější jsem si však nechal na konec. Je to jednak osobní otevřený dopis pana ministra Gruši účastníkům konference, z kterého vyplývá, že pan ministr o problémech, které u nás se zaváděním informačních technologií do školství jsou, ví a že si uvědomuje nutnost urychleně pro tuto oblast něco udělat. Cituji: "Našim partnerům budeme muset předložit návrh aktivit k vytvoření Koncepce národní informační politiky ve vzdělávání a na tuto koncepci navazující Akční plán, ve kterém musíme specifikovat i potřebné lidské a finanční zdroje." Pan ministr závěrem slibuje, že se MŠMT bude závěry konference vážně zabývat.

Samotné závěry jsou obsaženy v Memorandu účastníků konference RUFIS'97, které též najdete na Webu. Mezi hlavní požadavky patří vytvoření pracovní skupiny při MŠMT, která by výše zmíněnou koncepci formulovala.

Někteří kolegové byli díky dopisu pana ministra velmi optimističtí a domnívají se, že změny v politice vlády a ministerstva školství jsou na spadnutí. Já sám zůstávám dosud skeptikem. Jediné, co může skutečně pomoci připravit naši společnost na život v budoucí informační společnosti, je zájem té společnosti samotné. Každý by si měl uvědomit, že počítače nejsou jen na hraní a že každý dobrý učitel by jejich velké schopnosti měl umět vhodným způsobem využít. Zájem veřejnosti nejsnáze probudí sdělovací prostředky. Jedním z těch, kdo by určitě mohl v tomto pomoci, je právě pan ministr.

Žádné komentáře:

Okomentovat