pondělí 1. září 1997

Pomocník nebo Spomocník?

Musím se přiznat, že mě poněkud trápí pochybnosti, zda víte, jaký je rozdíl mezi Učitelským spomocníkem a BoBrovým Pomocníkem, na nějž odkazuji ve svém logu. Ti z vás, kteří se na tyto WWW stránky již podívali, asi tuší. Přesto zjišťuji, že se to, díky podobnosti názvu, lidem často plete, a tak to raději vysvětlím.
BoBrův, čili můj, Pomocník je dokument čistě soukromý. Zkušený znalec Internetu to pozná i podle toho, že je v adrese na server vzdělávacího sdruženi Omicron třeba uvést onu vlnovku s uživatelským jménem (~bobr). Existuje již od ledna roku 1996 a byl jednou z prvních WWW stránek, které se u nás podporou využivání Internetu ve vzdělávání zabývaly. Hlavní příčinou, proč jsem do jeho vybudování vložil značné množství energie, byla má nespokojenost s vládní politikou v této oblasti. V té době byla úplně zrušena státní podpora zavádění Internetu do škol i financování středisek, které měly podporu využívání technologií ve školství na starosti. V jednom z nich (InfoCentrum UIV) jsem před jeho zrušením pracoval a mám dodnes ten pocit, že výsledky naší práce více než odpovídaly vynaloženým nákladům.
Mou snahou proto bylo dokázat, že podobná práce má smysl a mám opravdu velkou radost, když se mi to daří. Proto můžete v Pomocníkovi najit třeba výběr volně šiřitelných výukových programů, který navazuje na podobný výběr sestavený kdysi v InfoCentru, nebo výběr mezinárodních síťových projektů, jejichž koordinace byla zahájena také kdysi v InfoCentru. Proto jsem se tak často v předchozích aktualitách zabýval zprávami o tom, jak tutéž problematiku řeší v jiných vyspělých zemích. Dělat podobnou práci soukromě, ve volném čase a zcela bez jakýchkoli finančních prostředků je dlouhodobě samozřejmě nemožné.
Naštěstí se vše neustále mění. Nemůžeme sice být se současnou situací zdaleka spokojeni, přesto se začínají vyskytovat instituce, které by se chtěly touto problematikou zabývat. Rozhodně nemam v úmyslu jim se svou soukromou iniciativou konkurovat. Proto budu Pomocníka nadále koncipovat především jako volně přístupný archiv svých osobních dokumentu. Tím největším je určitě hypertextová verze skript Učení s počítačem pro učitele. Zajímavé by však pro někoho třeba mohly být i různé aktuální články nebo příspěvky do různých konferencí. Do Odkazů si poznamenávám stránky, na které se chci někdy vrátit nebo je doporučit svým studentům. Zkuste se třeba podívat na to, kolik je v USA samostatných organizací s desítkami i stovkami zaměstnanců, které se zabývají jen využitím technologií ve vzdělávání.
To, co povazuji v současnosti za nejdůležitější a nejzajímavější součást Pomocníka, jsem si nechal na konec. Je to Klub rodičů využívajících technologie při výchově a vzdělávání svých dětí. Založil jsem ho počátkem tohoto roku s úmyslem pomáhat těm rodičům, kteří o to budou stát. Musím přiznat, že jich zatím není moc a nejsem zatím ani příliš spokojen s obsahem klubové stránky. Najdete na ní několik článků (třeba o tom, jak si američtí rodiče vybojovali právo učit děti sami) a metodický popis několika pro domácí využití zvláště vhodných programů. Ve všech případech se jedná o programy zároveň volně šiřitelné, a proto přímo z tohoto místa též dostupné. Určitě mám v úmyslu se Klubu rodičů v budoucnosti věnovat i nadále. Jsem totiž přesvědčen, že právě rodiče a s nimi celá veřejnost jsou tím rozhodujícím činitelem pro uskutečnění jakékoli reformy vzdělávání a změny postavení učitelů v naší společnosti. Jsou totiž za výchovu dětí skutečně zodpovědní.
Učitelský spomocník je oficiálním dokumentem oddělení informační technologie KTchV PedF UK Praha, kde jsem zaměstnán. Toto oddělení, stejně jako WWW stránka, vzniklo na jaře tohoto roku a je jedním z těch pracovišť, které mají nepochybně přímo povinnost podporovat využívání technologií ve školách.
Někomu z vás možná tento název připadá poněkud podivný. Učitelský spomocník bývalo kdysi oficiální označení mladého začínajícího učitele, který se teprve zaučoval a pomáhal na škole se vším, co bylo potřeba. Protože bychom také rádi školám pomáhali, rozhodli jsme se toto označení použít, aby neupadlo v zapomnění. V našem pojetí ovšem Spomocník není pouze dokument přístupný na Webu. Je to skutečný personifikovaný služebník, na kterého se mohou učitelé z celé republiky obrátit se žádostí o pomoc. Můžete od něj dokonce očekávat i to, že k vám bude někdy i ústy některého člena našeho oddělení promlouvat nebo se dokonce přímo zhmotní a získá lidskou podobu. Jak vidíte, záměry máme celkem pěkné. Jinou věcí je však to, co nám ekonomické možnosti pedagogické fakulty a ochota členů oddělení vzdát se alespoň částečně vlastní identity dovolí realizovat.
Co zajímavého nabízí Učitelský spomocník již teď? Kromě materiálů týkajících se oddělení a interní či distanční výuky, jsou to zajímavosti ze světa výukových technologií tak, jak je přeložili naši spolupracovníci, výběr mezinárodních síťových projektů spolu s českou stránkou evropského projektu ESP. Stránku Střediska multilicencí s jeho nabídkou zvýhodněných nákupů technologií pro školy. Doplňkové materiály k učebnici Rambousek, V. a kol. : Práce s počítačem, která právě vyšla v nakladatelství Fortuna. Stránku akce Evropské komise Netd@ys, ke které se Spomocník připojil a nabízí každému místo pro zveřejnění jeho vlastních aktivit v jejím rámci.
Je toho více, nejlepší bude, když se podíváte sami. Ovšem mnoho z toho, co bychom dělat chtěli, na nás teprve čeká. Držte nám palce, ať toho co nejvíce dokážeme i v těch podmínkách, které máme a s tou perspektivou, která v současnosti pro naše školství není příliš příznivá.
Přesto mi však dovolte, abych vám popřál do nového školního roku mnoho úspěchů a co nejvíce víry v lepší zítřky.

Žádné komentáře:

Okomentovat