středa 18. března 2020

Spomocníkův zpravodaj 200318

Drazí přátelé,
Když jsem na začátku března psal "Dějí se věci!", a myslel na obtížné prosazování revize RVP, ve snu by mě nenapadlo, že se "věci" teprve dít začnou. Dnes jsme ve zcela jiné situaci. To, čeho jsme svědky, nejsou jen mimořádné prázdniny, které brzy skončí. Vzdělávací technologie se prosazují poněkud drsným způsobem bez revize a bez přípravy. Nechci teď v krizové situaci mluvit o chybách, kterých jsme se dopustili v minulosti. Stojíme před problémem, který je třeba vyřešit v mezích možností co nejlépe.
Učitelů, kteří jsou bezodkladně schopni začít učit online, je velmi málo. Ti ostatní se logicky brání a snaží se s žáky komunikovat na papíře nebo mailem. Zadávají úkoly, které se odevzdávají v lepším případě posíláním souborů a je nutné je ručně opravovat. Činnost učitelů je často nekoordinovaná, a tak každý používá jiné postupy. Žáci se v tom ztrácejí a rodiče začínají být naštvaní. Všichni zjišťují, že online výuku asi nebude možné organizovat v podobě odpovídající postupům, na něž jsme byli zvyklí ve výuce prezenční.
Jedinou cestou vpřed je hledání použitelných řešení, což je bohužel spojeno se studiem a zjištěním, že nelze jednoduše použít postupy a většinou ani materiály, na které dosud byli všichni zvyklí. Současná situace odhaluje realitu světa, o němž jsme si dosud mysleli, že nastane až v daleké budoucnosti, a tak se nás netýká. Pro tento svět je nutně třeba změnit výukové cíle a navíc se v něm prostřednictvím technologií učí jinak.
Problém je proto mimořádně složitý. Jeho řešení vyžaduje snahu a značnou energii všech zúčastněných - od vedoucích představitelů státu, vedení škol, učitelů, rodičů i žáků samotných. Ukazuje se, že si mnozí začínají nutnost svého osobního nasazení uvědomovat.
Právě těm z vás je určen zítřejší webinář Metodického portálu RVP Jak na online vzdělávání. Bude užitečné, když si předtím přečtete tento článek: Dokáže koronavirus zavést technologie do výuky skokem? Rozhodně ale nečekejte jednoduché řešení, které stačí vzít a použít.

Těším se na setkání s vámi,

Bořivoj Brdička

pondělí 2. března 2020

Spomocníkův zpravodaj 200302

Vážení přátelé!

Dějí se věci! Naše "malá" revize ICT začíná (díky osobnímu nasazení pana ministra) nabývat na realitě. Minule jsem psal, že u nás občas "něco vyvolá nadměrné naděje, ale posléze vždy zjistíme, že jsme naletěli a nic nebude tak horké". Soudě podle na ministerstvu schváleného zápisu z naší schůzky, na níž jsme projednávali, jak bude ta revize skutečně vypadat, bych asi měl přiznat, že jsem se mýlil. Jak sami uvidíte, je to hodně "horké".
Cituji ze zápisu:
Konkrétní podrobnosti se dolaďují, nicméně předpokládá se, že bude mít revize
následující parametry:
 • Termín spuštění náběhového období: 1. 9. 2021.
 • Náběhové období znamená, že školy budou mít možnost změny ve výuce zavádět, ať už úplně, nebo částečně. MŠMT je v tom bude potřebným způsobem podporovat.
 • Školy budou mít v rámci podpory k dispozici různé modely přechodu od stávajícího stavu k finálnímu.
 • Ostatní školy se budou na změnu připravovat, ale budou moci stále ještě učit podle svého stávajícího ŠVP.
 • Náběhové období bude dvouleté, povinnost učit novým způsobem nastane 1. 9. 2023. Snahou bude nově učit co nejvíce žáků, nikoliv např. začít první rok jen první třídou.
 • V novém pojetí bude informatika vyučována v dotaci 1 hodiny týdně od 3. do 9. třídy (tedy rámcově 3 hodiny na prvním a 4 hodiny na druhém stupni).
 • V rámci dotace 3+4 bude informatika zahrnovat obsah odpovídající novým vzdělávacím cílům (informatické myšlení) a základy digitální gramotnosti, které nejsou oborově orientované (nebo jsou orientované do informatiky).
 • Ty části digitální gramotnosti, které oborově orientované jsou, budou ve finalizovaném stavu integrovány do příslušných oborů (v RVP, rozdělení na předměty zůstává rozhodnutím školy).
 • S plánem realizace revize RVP ZV a především podpory pro oblast ICT bude veřejnost seznámena v dubnu 2020 na kulatém stole, který k tomuto účelu zorganizuje MŠMT.
Při dodržení těchto parametrů JŠI připravovanou změnu podpoří a pomůže její smysl vysvětlovat, aby
předcházela nedorozuměním a podpořila její úspěch na školách.

Prosím, snažte se ze všech sil, aby každý pochopil nutnost a smysl změn, které před školstvím v důsledku rozvoje technologií stojí. Nebude to snadné!
Trochu by možná mohl pomoci takový počin, jako je příspěvek Lidky Kovaříkové o laterálním čtení nebo můj článek Rostoucí dissensus jako problém mediální gramotnosti, který je zároveň pozvánkou na připravovaný kulatý stůl SKAV a EDUin, jenž bude nové podobě mediální gramotnosti v RVP věnován (17.3.2020, Městská knihovna Praha).
Děkuji za spolupráci!
S pozdravem,
Bořivoj Brdička

pátek 7. února 2020

Spomocníkův zpravodaj 200207

Drazí přátelé,
nechceme vás příliš obtěžovat, a tak se z našeho Zpravodaje stává občasník. Ono totiž skoro není o čem referovat. Vzdělávací technologie u nás jsou ve stabilním stavu soustavného očekávání věcí příštích. Občas u nás sice něco vyvolá nadměrné naděje, ale posléze vždy zjistíme, že jsme naletěli a nic nebude tak "horké".
Velmi podobný pocit mám teď já. Z ministerstva přicházejí zprávy o snaze mít příští rok ICT revizi RVP ZV hotovou, a to i s integrací digitální gramotnosti do všech oborů. O tom, že informatika samotná má mít 3 (1.st.) + 4 (2.st.) hodiny, které mají být věnovány hlavně budování informatického myšlení. Nevím, zda je to jen mou skeptickou povahou a životními zkušenostmi, ale jsem si jist, že takový záměr bude jen velmi obtížně prosazován.
Nový ústav (NPI) se pomalu rozjíždí. Nikoho nepřekvapí, že slučování přineslo mnoho problémů, které se, díky zřejmému záměru redukovat hlavně NUV, týkají právě agendy řešené původně tímto ústavem (kromě jiného též revize RVP). Řekl bych, že má-li se stihnout spustit tzv. malá revize ICT k 1.9.2021, měla by být hotová během několika málo měsíců. Zůstáváme tedy ve stavu velkých očekávání.
Nemalá očekávání máme též v souvislosti se Strategií 2030+, jejíž Hlavní směry jsou k technologiím neobvykle vstřícné. Reakce naznačují, že se to mnoha jinak orientovaným aktivistům nelíbí (věřte, že jako člen VV SKAV vím, o čem mluvím). Takže se může snadno stát, že výsledný dokument vyzní docela jinak. Měl by být hotov do prázdnin.
Naštěstí mám i skutečně pozitivní zprávu. Projekt PRIM nejenže zveřejňuje učební materiály podporující novou koncepci výuky, přichází s kurzy určenými učitelské veřejnosti (Otevřené online kurzy pro učitele na Eduskopu). Problém, jak učitele přesvědčit, aby se dali do studia, sice přetrvává, ale i tak je to velmi důležitý krok správným směrem. Ten, kdo se rozhodne, může!
Ze všech svých posledních příspěvků na Spomocníkovi zmíním jen jeden. Je to příspěvek k dlouhodobé akci našeho Virtuálního digitálního centra nazvané Největší inspirátoři. Rozhodl jsem se oprášit přehled, který jsem začal dělat již před lety. Výsledek je zde: Mí profesionální inspirátoři.
Závěrem bych vás chtěl poprosit o podporu našeho snažení. O tom, jak to vidím já, vás budu zase brzy informovat.
V očekávání brzkého příchodu jara vás zdraví
Bořivoj Brdička

pondělí 16. prosince 2019

Spomocníkův zpravodaj 191216

Vážení přátelé

Za poslední měsíc došlo k výrazným posunům v tom, jak rozumím snahám ministerstva realizovat tzv. "malou" revizi ICT v RVP ZV (k 1.9.2021) ještě před tou "velkou" (k 1.9.2023), která má být již plně v souladu se Strategií 2030+. Vypadá to, že se ani moc nepočítá se součinností ostatních oborů, což byl právě ten problém, který jsem do nedávna považoval vzhledem k současné transformaci našich ústavů do NPI za neřešitelný. Tato malá revize, jak se teď zdá, jen přidá informatice několik disponibilních hodin, aby mohla integrovat informatické myšlení tak, jak to navrhuje projekt PRIM. Z toho, co zbyde z digitální gramotnosti se provizorně vytvoří průřezové téma, které bude moci každá škola učit podle svých možností (podobně jako dnes mediální výchovu). Tato cesta je možná díky tomu, že náš ICT panel intenzivně pracuje (bez ohledu na transformaci ústavů) a má připravený aktuální přehled očekávaných výstupů učení.
Malá revize jasně ukazuje, že zodpovědní činitelé konečně chtějí řešit problém dávno zastaralé výuky informatiky, na nějž poukazujeme již dobrých 10 let, a který měl být řešen Strategií digitálního vzdělávání z roku 2014. Jenže tato malá revize má bohužel i některé nepřehlédnutelné problémy:
 1. Jde principiálně proti duchu Strategie 2030+, protože místo snižování objemu učiva (OVU) tento objem navyšuje.
 2. Nutí školy upravovat ŠVP v situaci, kdy má v roce 2023 dojít k mnohem radikálnějším změnám.
Řekl bych, že lze očekávat poměrně velkou kritiku, což je opravdu velká škoda, protože tu revizi nutně potřebujeme. Podle mého názoru by hodně pomohlo, kdybychom:
 1. Malou revizi již teď během dokončovacích prací maximálně sladili se Strategií 2030+ (zdůraznění možné individualizace jako nástroje snižování rozdílů, vyšší autonomie žáka jako podmínka kompetenčně orientované výuky).
 2. Prodloužili dobu náběhu povinné realizace malé revize do 1.9.2023, což by umožnilo těm školám, které mají s malou revizí problém (nejsou např. zapojeny do experimentálního ověřování v rámci projektů PRIM a PRDG) připravovat rovnou ŠVP odpovídající revizi velké.
 3. Již od tohoto okamžiku začali všechno dělat tak, abychom to pak mohli bez větších úprav použít i pro velkou revizi (to se bohužel asi nepodaří u DG jako průřezového tématu).
Zůstává pro mě velkou neznámou, jak a kdy budou v novém NPI opětovně zahájeny pozastavené práce na velké revizi RVP. Je zjevné, že se to neobejde bez intenzivní součinnosti metodiků všech oborů s metodikem (a panelem) ICT. Bude opravdu zajímavé sledovat, jak se podaří integrovat digitální problematiku do všech oborů a navíc snížit objem učiva tak, aby vůbec mohlo dojít ke změně na kompetenčně (projektově, badatelsky) orientovanou výuku, pro níž jsou právě technologie přirozeným stimulem. Nechci předjímat možné potíže, a tak raději počkám s hodnocením na rozjezd této nové instituce v novém roce.

Jako obvykle přidám ještě upoutávku na mé poslední články na Spomocníkovi:
Antropoložka internetu Mimi Ito
Zpráva o práci profesorky University of California, Irvine, která se zabývá výchovou mladých lidí v online informálním prostředí, hlavně vlivem tzv. „sítí spřízněnosti“.
Indikátory inovací školství podle OECD
Zpráva o tom, jaké indikátory inovací školství sledují experti OECD, a to v souvislosti s naší právě připravovanou Strategií 2030+.
Shoshana Zuboff a kapitalismus dohledu
Přehledový článek o práci emeritní profesorky Harvard Business School pojednávající o internetem umožněné nové formě kapitalismu, který se již tak trochu vymyká označení tímto pojmem.
Základem kritického myšlení jsou fakta
Zpráva o studii amerického profesora kognitivní psychologie Daniela Willinghama vysvětlující postavení faktických znalostí při budování schopnosti kriticky myslet, což je problematika, kterou teď budeme řešit v rámci velké revize.
Esport ve škole
Článek vysvětlující poměrně nový fenomén zvaný esport (organizovaná soutěž v hraní poč. her) a na základě volně dostupného kurzu Microsoftu pro učitele rozebírá možnosti jeho využití ve výuce.

Je mi potěšením oznámit, že Spomocník i v těchto turbulentních dobách, kdy mnoho interních pracovníků NÚV a NIDV dostalo výpověď, bude na Metodickém portálu RVP pokračovat. Pevně věřím, že se podaří ho lépe integrovat do inovovaných služeb portálu. To se týká např i zrovna startujících Vánoc s učiteli našeho Virtuálního digitálního centra, na které vás tímto zvu.
Krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce,
Bořivoj Brdička

pátek 8. listopadu 2019

Spomocníkův zpravodaj 191108

Vážení přátelé!

Existuje hned několik důvodů, proč nastal čas informovat o dění týkajícím se vzdělávacích technologií u nás. Minulý týden organizoval SKAV kulatý stůl s názvem NUV+NIDV=?, který odhalil závažné nedostatky v připravovaném sloučení obou ústavů k novému roku (záznam). Nás se silně dotýká související "pozastavení" prací na revizích RVP. Ministerstvo sice tvrdí, že (tzv. malá) revize ICT proběhne v roce 2021, ale tomu mohu jen obtížně uvěřit. Jakákoli změna v oblasti informatiky (ať už se jedná o informatické myšlení či digitální gramotnost) vyžaduje kooperaci ostatních oborových didaktiků. Za stávající situace je zřejmé, že se minimálně do poloviny příštího roku revize vůbec nepohne, navzdory tomu, že náš ICT panel stále na nové formulaci OVU (očekávaných výsledků učení) pracuje.
A je zde ještě závažnější důvod, proč v brzkou realizaci revize nevěřím. Tento týden byl zveřejněn materiál Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+, který jistě stojí za bližší komentování. Revize se dotýká hlavně záměr výrazně redukovat objem očekávaných výstupů RVP s cílem "snížit objem celkového učiva (obsaženého v ŠVP) minimálně o polovinu". Doposud příprava revize probíhala tak, že oborové odborné skupiny pracovaly na inovacích jejich vlastních OVU. Nemohlo to dopadnout jinak, než že výsledkem byl přesně opačný nárůst celkového množství učiva nejméně o polovinu. Nelze vyloučit, že právě toto byl nakonec jeden z důvodů zrušení NUV.
Úkol ovšem zrušen nebyl. Ten dostane do vínku nový ústav (pravděpodobně Národní pedagogický institut) redukovaný cca o třetinu pracovníků). Nevím, jak vy, ale pro mě je obtížně představitelné, že se odborníci na předmětová kurikula dohodnou na redukci o polovinu vzhledem ke stávajícímu stavu. Vtip je v tom, že právě ICT panel bude nepochybně trvat na zásadním zvyšování objemu učiva.
Nechci se pouštět do větších detailů, podle mě je "pes zakopán" právě v oné stále převládající orientaci na učivo, místo na činnosti. Naše nová Strategie má jako vůbec nejdůležitější cíl vzdělávání "získání kompetencí, potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život". Smyslem plánované redukce je právě otevření prostoru pro činnosti, tj. pro skutečnou práci, tedy onen známý papertovský konstrukcionismus. Je zřejmé, že technologie zde budou hrát významnou roli. A to nejen při budování kompetencí pro 21. století, ale i při jejich plošném ověřování v tzv. "uzlových bodech" studia (což je samo o sobě velmi obtížný a kontroverzní záměr). 
Vypadá to, že nastávající trendy státní vzdělávací politiky snad již konečně budou technologie vnímat jako skutečnou prioritu. Na důkaz si dovolím ocitovat zásadní část východisek z onoho výše odkázaného dokumentu (str.11):
"Obecně lze říci, že žijeme v době bezprecedentních sociálních, kulturních a environmentálních změn (OECD, 2018). Technologie zásadním způsobem proměňují všechny stránky našeho života. O tomto období se hovoří jako o „druhém věku strojů” (Brynjolfsson, McAfee 2015). Autoři tohoto konceptu poukazují na skutečnost, že svět se nachází v bodě zlomu, kdy se v plné síle projeví účinek digitálních technologií prostřednictvím automatizace a vytvářením produktů, které nemají obdobu. Tyto hluboké změny také bývají nazývány 4. průmyslovou revolucí. Ta je charakterizována nástupem „kyberneticko-fyzikálních systémů“, které rozvíjejí zcela nové schopnosti lidí a strojů."
Marně bych se asi pokoušel si vzpomenout, kolikrát jsme již v minulosti měli naději na změnu ve vnímání vzdělávacích technologií v očích zodpovědných činitelů a veřejnosti. Za mě bude jasným indikátorem, že to ministerstvo myslí vážně, okamžik, kdy se přestane bát naštvat většinu učitelů a veřejně vyhlásí, že digitální gramotnost je jednou ze základních kompetencí každého z nich. Pravděpodobně se bez toho nebudeme schopni přiblížit ani ke druhému hlavnímu cíli Strategie - ke snížení nerovností.


Připojím ještě upoutávku na mé 2 poslední články na Spomocníkovi:
Badatelsky orientovaná výuka podle Crocketta
Inspirace, jak by mohla vypadat na kompetence zaměřená výuka podle kanadsko-japonského experta Lee Watanabe-Crocketta.
Odpor vůči ovlivňování lidí online podle Williamse
Zásadní text ozřejmující postupy používající současné online platformy ovlivňující uživatele inspirovaný knihou Jamese Williamse.
Děkuji za pozornost a slibuji, že se zase brzy ozvu.
S pozdravem,
Bořivoj Brdička

pátek 11. října 2019

Spomocníkův zpravodaj 191011

Vážení přátelé!

Jak jste asi zaznamenali, dospěli jsme do stavu, kdy budeme našeho Zpravodaje vydávat nepravidelně, podle toho, máme-li potřebu sdělit něco víc, než říkají samotné naše příspěvky.
V tomto okamžiku bych rád jen připomenul, že v minulém období vyšly tyto mé články:
Davův seminář otevřené pedagogiky
Vzorová ukázka obsahu velmi potřebného prezenčního kurzu, který připravuje učitele na éru digitální pedagogiky.
Mike Walsh
Horizonty podle CoSN
Dva příspěvky věnující se budoucnosti vzdělávacích technologií s připomínkou minulých Horizon reportů.
iPrázdniny jako model spolupráce učitelů
Zhodnocení naší prázdninové akce, pro níž jsme obtížně hledali sponzory a nakonec jsme se rozhodli hlavní cenu (iPad) s Jardou věnovat sami. Byl to experiment, který měl světu ukázat, jak by měla sdílená spolupráce učitelů v dnešní době vypadat. Jsme natolik přesvědčeni, že je náš přístup správný, že v něm budeme v podobě Virtuálního centra Spomocníka pokračovat. Možná dojde na iPrázdniny i příští rok? Rádi bychom s vámi tuto aktivitu prodiskutovali osobně. Přijměte naše pozvání na konferenci Učitel IN 19.10. do Plzně.
S pozdravem,
Bořivoj Brdička

pátek 30. srpna 2019

Spomocníkův zpravodaj 190830

Vážení přátelé!

Než se opět ponoříme do každodenní práce, dovolím si připomenout, v jaké politické situaci se z pohledu vzdělávacích technologií nacházíme.
O tom, že je implementace ICT v RVP (týká se to hlavně ZV) zcela nevyhovující, víme více jak 10 let. Po celou tu dobu jsme se pokoušeli tento stav změnit. První ICT panel byl za tímto účelem ustaven ještě ve VÚP, který byl zrušen  v roce 2011.  Činnost Panelu pak pokračovala v rámci NÚV.
Během celé té doby vzniklo několik verzí nově definovaných cílů i obsahu studia. Vzpomeňme např. na výstup projektu ČŠI NIQES (Specifikace informační gramotnosti NIQES) z roku 2015 nebo na dosud aktuální Návrh revizí rámcových vzdělávacích programů v oblasti informatiky a informačních a komunikačních technologií z roku 2018. Všechny tyto aktivity byly v souladu s v roce 2014 přijatou vládní Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020.
Potíž je v tom, že se většinu našich strategií prostě nedaří naplňovat (např. viz Kontrolní akce NKÚ č.18/18 - Podpora rozvoje digitalizace vzdělávání v České republice a reakce JSI na ni). Revize ICT se svou složkou týkající se digitální gramotnosti odhalila nutnost revidovat nejen informatiku. Čím více se mluvilo o tom, že jsou základní digitální kompetence prostě nutnou složkou výbavy všech učitelů (viz Integrace technologií podle modelu TPCK, 2009), tím zřejmější bylo, že máme problém. Nikdo nebyl ochoten učitelům tuto nepopulární skutečnost sdělit a vysvětlit. Nechci tvrdit, že právě jen toto je příčinou toho, že se realizovaná revize RVP nakonec octla ve slepé uličce, ale právě to se stalo. Skoro to vypadá, že je to možná dokonce jeden z hlavních důvodů, proč bude nakonec zlikvidován celý NÚV.
Oznámení o restrukturalizaci našich ústavů s hlavním cílem ušetřit a zabránit duplicitám v jejich činnosti přišlo tradičně na začátku prázdnin, kdy je nejmenší ochota učitelské veřejnosti do něčeho vrtat. A vypadá to, že záměr se zdařil.
Pro nás to znamená, že plnohodnotná komplexní revize RVP je opět v nedohlednu. Veřejnost je vesměs spokojena, protože jakékoli změny nepřijímá příliš ochotně. Ve hře zůstává určitá naděje na tzv. "malou" revizi, která by se týkala jen ICT, ale, pokud je mi známo, žádné oficiální rozhodnutí v této věci neexistuje a za současné situace se ho hned tak nedočkáme. Jediné, co hmatatelně máme, je výjimka pro školy, které v rámci projektů PRIM a DG ověřují pedagogickými fakultami nově nastavené kurikulum (jak bude revize vypadat, nevědí, tak si to dělají podle sebe).
Bojím se, že na má slova opět dochází. Ti, kdo budou chtít, budou podle výjimky moci učit i po roce 2020. Ostatní žádné změny dělat nemusí. Potíž je v tom, že celoplošné změny jsou evidentně nutné a na Strategii 2030+ čekat nelze. Notabene, když ani u té není vůbec jasné, jak bude vypadat a zda se ji podaří v praxi prosadit!
Přejeme vám mnoho úspěchů v novém školním roce a těšíme se na váš zájem o Spomocníka,
Bořivoj Brdička