pondělí 10. března 2003

Monster projekt

Článek byl původně zveřejněn v únorovém čísle časopisu Moderní vyučování.
=============================================================================


Dnes se v našem povídání o internetových výukových projektech vrátíme nejprve k práci ve dvojicích. Projekt Monster Exchange, neboli „výměna příšerek“, je další vynikající ukázkou toho, jak může internet umocnit i takové aktivity, které jinak nejsou ničím novým. Tento projekt je založen na klasické dětské hře na rozpoznávání objektů podle popisné nápovědy. Zde je postup poněkud modifikován.
Účastníci se rozdělí do vzdálených, pouze internetem spojených, dvojic a každý nakreslí podle své fantazie nějakou příšerku. Tu pak co nejpodrobněji popíše slovy. Svému partnerovi pomocí E-mailu pošle ovšem pouze slovní popis svého výtvoru. Úkolem partnera je podle tohoto popisu namalovat to, jak si představuje, že by měla vypadat původní kresba. Pak se obě kresby vedle sebe i s popisem vystaví na Webu a děti se mohou podívat na výsledek.

ukázka projektu Monster Exchange
Tento typ projektů je velmi oblíbený a navíc, pokud se vhodným způsobem připraví, může mít i vynikající výukové vlastnosti s celou řadou mezipředmětových vztahů. Příšerky by se pochopitelně měly vytvořit co nejodborněji pod dohledem učitele výtvarné výchovy. Po dohodě s partnerem by se jistě mohly vyrábět přímo v elektronické podobě pomocí grafického editoru. Dokáže-li to učitel informatikyprosadit, nejen že posílí počítačovou gramotnost žáků, navíc si ušetří práci se skenováním obrázků. Hlavní výukový záměr tohoto projektu je však většinou úplně jiný. Podaří-li se pro spolupráci získat třídu přibližně stejně starých dětí ze vzdálené země, kteří se učí tentýž cizí jazyk a jsou na podobné úrovni, nezbude partnerům jiná možnost než použít pro popis monstra právě tento jazyk. Jeho učitel se jistě rád ujme hlavní role v koordinaci všech aktivit. Nikde není psáno, že si partneři musí vyměnit pouze popis příšerky. Nejznámějším serverem, který nabízí komplexní podporu každé třídě, která by se chtěla do výměny monster zapojit, je http://www.monsterexchange.org/.
Základním principem projektu Monster Exchange je, stejně jako u projektu Obraz toho druhého (viz Aktualita Učitelského spomocníka z listopadu 2002), zpětná vazba. Její význam vyplývající ze sociální podstaty jakéhokoli učení je nezastupitelný. Ve větší či menší míře je přítomna vlastně téměř ve všech projektech. K projektům s nejvyšším podílem zpětné vazby patří různé modifikace řetězových výtvorů. Ty, narozdíl od Monster Exchange, neprobíhají pouze jednokolově. Typickým příkladem je řetězově vytvářený text, kde se účastníci střídají v psaní určitého příběhu. Jeden začne a další pokračuje. Podle počtu účastníků se pak postupně střídají. Tato týmová práce je poměrně zábavná a zároveň poučná. Má-li být výsledek jen trochu zajímavý i pro nezúčastněného pozorovatele (třeba rodiče), musí mít autoři nejen tvůrčí schopnosti ale i cit pro spolupráci. Pokud si nedomluvíte s partnery sami (třeba s pomocí European Schoolnet - http://www.eun.org/ nebo ESP - http://it.pedf.cuni.cz/ESP/), můžete na doporučení Učitelského spomocníka zkusit třeba finský otevřený projekt Never Ending Story http://db.edu.fi/nes/ nebo dánský Chain Stories - http://www.lab.emu.dk/.
Řetězovou tvorbu lze uskutečnit nejen se slovy, ale i s obrázky nebo s hudbou. Poměrně oblíbené jsou například projekty, v nichž účastníci skládají společně skladbu tak, že postupně k určitému prvotnímu základu přidávají další nástroje a výsledek si předávají v podobě MIDI souboru (viz např. http://www.kidlink.org/KIDPROJ/Midi/).
Mnoho úspěchů vám i tentokrát přeje

Váš Učitelský spomocník

Žádné komentáře:

Okomentovat