úterý 7. května 1996

Návrh koncepce rozvoje využití informačních a komunikačních technologií ve výuce na PedF UK

            V současné době dochází k obrovskému rozvoji využívání informačních a komunikačních technologií především v souvislosti s rozšiřováním sítě Internet na celém světě. Zvyšováním rychlosti přenosu a zdokonalováním software dochází k odbourávání rozdílu v technických možnostech samostatně stojícího počítače, sítí lokální a sítí vzdálenou. Naproti tomu však je obrovský rozdíl v možnostech objemu a aktualizace zpracovávaných dat, neboli informací. Tento vývoj je umožněn především přílivem kapitálu a komerčním využitím Internetu. Díky svobodnému a volnému šíření informací je možno síť využít (či zneužít) na reklamu i k jiným ne zrovna vhodným účelům. Dá se očekávat, že přístup do Internetu se v blízké budoucnosti stane zcela běžnou (a velice levnou) záležitosti. Myslím, že v dohledné době přestane být největším problémem vlastní připojení, daleko důležitější bude informační obsah toho, co bude prostřednictvím sítě veřejnosti k dispozici.
            Je třeba si uvědomit, že šíření a předávání informací je obor, který je úzce spojen se vzděláváním a pedagogikou. Lze proto považovat za zcela samozřejmé, že se tyto nové technologické možnosti uplatní i ve školství. U nás je v současné době důsledně dodržován tržní princip při zavádění technologií do škol. To znamená, že stát žádným způsobem toto zavádění nepodporuje a vše záleží na školách a jejich finančních možnostech samotných (v civilizovaném světě zcela výjimečný postup). Bude-li tento trend nadále pokračovat, může se stát, že bezduchá zábava, reklama a pornografie bude tím hlavním, co přiměje lidi k připojení do sítě a jejímu využívání.
            A tady se dostáváme k úloze takových institucí, jakou nesporně je i PedF UK. Chce-li být vůdčí silou v oboru vzdělávání v naší zemi a chce-li, aby vzrostl její mezinárodní význam, musí věnovat též patřičnou pozornost současnému vývoji a hlavně myslet na budoucnost. Úlohu fakulty spatřuji především v tom, že ukáže, jak by také mohlo vypadat využívání těchto moderních technologií. Že vedle reklamy a pornografie dá veřejnosti prostřednictvím sítě  k dispozici takové výukové aplikace, aby alespoň ti, kdo mají o sebezdokonalování zájem a nechtějí si jen bezduše hrát, měli možnost tak učinit. Pokud by se toto alespoň experimentálně podařilo, mohlo by se podařit přesvědčit vládu o tom, že podpolé byli schopni technologie používat, musí se nejen naučit s nimi pracovat, ale musí také již během studia zažít ten pocit, že jsou zcela běžnou součástí života. Měli by se proto s nimi setkávat na každém kroku, při výuce všech předmětů. Měli by mít možnost přístupu do Internetu, aby si mohli vyměňovat zkušenosti se studenty jinde ve světě, aby se mohli zapojovat do různých mezinárodních projektů a konferencí, aby mohli vyhledávat aktuální informace ze svého oboru apod. Aby se toto mohlo uskutečnit, musí být pochopitelně nejprve umožněn přístup do Internetu všem učitelům a pracovníkům fakulty.
            Vzhledem k tomu, že toto je pouze návrh koncepce, nebudu zde zacházet do větších detailů. Je však zřejmé, že bude-li přijata, nebude možné takovéto cíle splnit okamžitě a neobejde se to bez určitých nákladů, změn a přijímání nových pracovníků. Leccos bylo v tomto směru již sice vykonáno, daleko více toho však je třeba teprve udělat.

            V Praze dne 7.5.1996
                                                                                              Ing. Bořivoj Brdička

Žádné komentáře:

Okomentovat