pondělí 25. listopadu 1996

Aktualita 25.11.1996

     Vážení kolegové,
     mám pro vás další vydání Aktualit. Zvykl jsem si za poslední rok vás 
občas obdařovat svými úvahami, komentáři událostí ze světa nebo překlady 
zajímavých zpráv a dokumentů týkajících se využití technologií ve výuce. 
Velkým povzbuzením pro mě je, když občas něco z toho vyjde v některém 
časopise (nejčastěji v Computer Wordu), když vidím, jak stoupá počet 
návštěvníků mé Web stránky nebo když mi někdo občas dokonce osobně 
poděkuje.
     Mým dlouhodobým cílem je usměrňovat a podněcovat odbornou diskuzi o 
perspektivách a koncepci využívání technologií v našem školství. Musím však 
konstatovat, že právě toto se mi vůbec nedaří. Nevzpomínám si, že by 
některý z mých příspěvků vyvolal byť i mnohonásobně menší odezvu než 
problematika T602 nebo W95 v síti. Pokouším-li se tento fakt analyzovat, 
mám ten dojem, že příčinou je nejspíše to, že naše starosti jsou zatím 
přece jen ještě dost odlišné od těch zahraničních. Problémy, které řešíme, 
jsou spíše technické než filozofické a to není dobře. Pravda, bez vyřešení 
technických problémů to nepůjde, běžného učitele by však mělo daleko víc 
zajímat, jak má tu techniku uplatnit ve své práci.
     Slíbil jsem již víckrát, že se budu blíže věnovat i situaci u nás, ale 
moc se mi do toho nechce. Uvědomuji si totiž, že mé postoje jsou ovlivněné 
tím, že dosud všechna pracoviště, na kterých jsem ve školství pracoval 
(nyní již 4), byla zrušena, a jsem proto asi až příliš kritický. Nejspíš 
bude lepší, zůstanu-li prozatím raději v cizině.
     Jelikož se nevzdávám své snahy donutit vás k reakci, použiju tentokrát 
poněkud silnější kalibr. V Americe se rozmáhá diskuze na velice sugestivní 
téma: „škola je mrtvá“. Základem pro ní se stal statistický odhad, že do 
roku 2000 budou celou polovinu veškeré výuky zajišťovat technologie. Tato 
informace je nepochybně velice zajímavá pro firmy vyvíjející výukový 
software, je však zajímavá také pro učitele. Opět se vynořují otázky typu: 
„Budou učitelé nahrazeni počítači?“. Podobné otázky byly nastoleny 
v minulosti již vícekrát a byly dosud vždy vyřešeny jednoznačným „NE“. Dnes 
se však na tuto problematiku začíná mnoho lidí včetně i dost známých 
osobností dívat poněkud jinak. Jestliže se ještě nedávno hovořilo spíše o 
tom, že je třeba školství reformovat aby bylo moderní technologie schopné 
využívat, dospívají dnes někteří odborníci k závěru, že školu reformovat ve 
skutečnosti nelze. Veškeré snahy o zapojování moderních technologií prý 
končí tím, že škola si je přizpůsobí k obrazu svému a ne naopak. Zvláště o 
reformu školství zhora nemá prý smysl se pokoušet. Škola je jako živoucí 
organizmus, který zcela pochopitelně brání své životní prostředí.
     Reformu nakonec provedou děti samotné. Díky zdrojům informací, které 
budou mít k dispozici, brzy vlastními vědomostmi předčí učitele a určitě ho 
nebudou potřebovat na to, aby se ho ptaly na konkrétní fakta. Když to bude 
nutné zeptají se prostřednictvím sítě někoho, kdo zná odpověď. Neznamená to 
však, že vůbec nebudou potřebovat vedení. Budou jistě potřebovat někoho, 
kdo jim poradí jakým směrem by se jejich práce měla ubírat, někoho, kdo jim 
bude vzorem svými morálními vlastnostmi a kdo zasáhne, budou-li mít nějaké 
problémy. Jeho role bude natolik odlišná od náplně práce dnešního učitele, 
že začíná být diskutabilní, jestli má smysl ho vůbec tímto pojmem 
označovat. Podobnou otázkou je to, zda děti vůbec budou pravidelně docházet 
někam, co by se dalo označit pojmem škola.
      Asi nemá smysl si hrát se slovíčky. Jisté je však to, že vzdělávání 
čekají v blízké budoucnosti obrovské změny, že se nevyhnou nikomu z nás i 
to, že na ně nejsme vůbec připraveni. Připravovat by se měla celá 
společnost, nejen učitelé ale také rodiče, jejichž možnosti, důležitost a 
tím pádem i zodpovědnost za vzdělání svých děti bude stoupat.


     Jedním z vůdčích nositelů těchto myšlenek je světoznámý vědec, žák 
Jeana Piageta a autor jazyka LOGO Seymour Papert. Pro ty z vás, kteří se 
chtějí dozvědět více, jsem do Aktualit na své Web stránce zařadil jeho 
rozhovor z newyorským novinářem Davidem Bennahumem, který vyšel nedávno a 
byl motivován vydáním nejnovější Papertovy knihy The Connected Family 
(Spojená rodina).
     Vzhledem k tomu, že Papert není jedinou osobností, která má podobně 
radikální názory, určitě se k tomuto tématu brzy zase vrátím.


    
             Ing. Borivoj Brdicka               , __      , __
    Faculty of Education, Charles University   /|/  \    /|/  \
           Prague, Czech Republic               | __/ __  | __/ ,_
             bobr@mbox.cesnet.cz                |   \/  \_|   \/  |
           http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/        |(__/\__/ |(__/   |_/

Žádné komentáře:

Okomentovat