úterý 13. května 2003

Elektronické publikování

Článek byl původně zveřejněn v březnovém čísle časopisu Moderní vyučování.
=============================================================================

Publikování je velmi široký pojem. Svým způsobem by nemělo chybět u žádného internetového projektu. Každý by měl myslet, když už na nic jiného, alespoň na prezentaci svých aktivit veřejnosti. Důvody jsou zřejmé. Projekt, o němž se ví, bude jistě vždy v očích vedení školy, rodičů i veřejnosti lépe hodnocen. Ještě mnohem důležitějším faktorem je však motivace žáků. K práci, která není dělána pouze na známku započítávanou do průměru, budou mít žáci nepochybně celkem jiný, snad zodpovědnější, přístup. V některých případech je teprve veřejná dostupnost výsledků tím, co dává projektu vlastní smysl. Právě takovými projekty se dnes budeme zabývat detailněji.
V těch nejjednodušších případech se jedná vlastně o pouhé vystavení určitých materiálů na Webu. Může to být třeba pouhá dokumentace k určité události založená na fotkách, případně na zvuku či videu. Cílem skutečného projektu by však nikdy nemělo být pouze samotné publikování. Vždy musí být něco v pozadí. Pěkným projektem může být třeba soutěž o nejlepší fotografii na určité téma spojená s výukou, jak správně fotografovat (např. Freeway to the Heart - http://www.masters.ab.ca/bdyck/Image/). Za určitý druh projektu snad lze považovat i různé Webové archivy kreseb dětí, většinou též na určité téma, jež jsou často spojeny se soutěží (např. Art Child - http://www.artchild.org/). Zcela jistě lze za plnohodnotný projekt považovat tvorbu časopisu. Aktivity podobného typu jsou běžné jak lokálně v podobě školního časopisu, tak v rámci mezinárodních projektů (např. Newsday - http://www.globalschoolhouse.org/project/newsday/ nebo Yomag.net - http://www.yomag.net/). Finská Peda.net dokonce dává evropským projektům Comenius k dispozici systémový nástroj na snadnou realizaci takového vlastního časopisu na Webu (http://cce.peda.net/magazines/).
Poněkud vyšší formou publikování je tvorba WWW stránek. Existuje velký počet projektů, které shromažďují určité informace s cílem publikovat je na Webu, nejčastěji na vlastním serveru školy. Struktura stránek přitom může být i značně odlišná – od podoby blízké elektronickému časopisu až k encyklopediím či databázím (např. Fairy Tale and Folk Tale CyberDictionary -http://www.op97.k12.il.us/instruct/ftcyber/European Festivals and Traditions http://www.european-schoolprojects.net/festivals/).
Vůbec nejvyšší formou publikování značně přesahující rozsah jednoho projektu je známá celosvětová soutěž na tvorbu výukově zaměřených Webů - ThikQuest (http://www.thinkquest.org/). Této soutěže o hodnotné ceny se původně mohli zúčastnit pouze týmy maximálně tří studentů ve věku od 12 do 19 let z různých zemí. Dnes existuje více věkových i lokálně orientovaných modifikací. Do práce je vždy zapojen jeden i více lektorů, což jsou většinou učitelé do týmu zapojených studentů. Všichni účastníci soutěže vlastně vytvářejí jakousi komunitu lidí, jejichž společným zájmem je tvorba výukových elektronických materiálů. Nejcennější na jejich činnosti je to, že všechny pro soutěž vytvořené výukové WWW stránky jsou pro veřejnost volně přístupné. Od roku 1996, kdy se konal první běh soutěže, jich bylo vytvořeno již hodně a mnohé z nich mají vysokou výukovou hodnotu. Stačí se podívat do knihovny soutěže ThikQuest.

soutěž ThinkQuest
Za určitý specifický typ projektu můžeme považovat dlouhodobou individuální práci studentů v oblasti publikování. Jednou tímto způsobem využitelnou aktivitou může být Weblog (zkráceně blog). Jedná se o poměrně novou a stále oblíbenější Webovou službu, která realizuje systém osobních poznámek uživatele založený na kalendáři. Je to vlastně něco jako zápisník či diář, ale veřejně přístupný pro čtení i vkládání poznámek. Výukové využití tohoto systému předpokládá, že pomocí něj studenti publikují své poznámky související s tím, co se právě učí. Reakce učitele, spolužáků nebo veřejnosti mohou mít pro autora značnou hodnotu. Existuje několik volných Weblog serverů pro učitele, např. http://www.weblogg-ed.com/. Další podrobnosti jsou dostupné například v online studijním materiálu Weblogs in Education (http://webtools.cityu.edu.hk/news/newslett/edublogs.htm).
Jiným typem dlouhodobé aktivity, která svým způsobem též patří do oblasti publikování, je to, co bývá odborně nazýváno anglicky portfolio. Jedná se o souhrnnou dokumentaci o studiu, kterou si v některých školách musí vést každý student. Patří sem všechny vlastní poznámky, získané výukové materiály a hlavně všechny práce dělané do školy – domácí úkoly, referáty apod. Je nabíledni, že právě počítač je ideálním nástrojem na zpracování a ukládání portfolia. Celý archiv (nebo alespoň jeho část) může být přístupný prostřednictvím internetu. Ve vyspělých zemích se tato forma využití technologií testuje tak, že každý žák má k dispozici svůj vlastní přenosný počítač (laptop), který nosí všude s sebou a pracuje na něm, kde chce a kdy chce. Za ideální lze považovat bezdrátové připojení do sítě v oblasti školy. Obojí, Weblog i  portfolio, může posloužit jako doplňkový zdroj informací pro poněkud odlišný způsob hodnocení studentů i celé školy, než na jaký jsme zvyklí.
Mnoho úspěchů vám opět přeje

Váš Učitelský spomocník

Žádné komentáře:

Okomentovat