středa 18. ledna 2006

Stromy z Měsíce - projekt jedné americké školy

Všichni víme, že vyprovokovat skutečný zájem žáků o práci na výukovém projektu se vždy nepovede. Učitelé základní školy v Canneltonu v americké Indianě si na něco podobného určitě stěžovat nemohou.
 

Žákům této školy se podařilo zjistit skutečnosti, které vzbudily zájem vesmírné agentury NASA, celých Spojených států i mnoha dalších zemí z celého světa. Na počátku přitom byl poměrně běžný mezinárodní projekt iniciovaný v roce 1997 z australského Sydney, který se zabýval studiem lesů, stromů v nich rostoucích a publikováním zjištěných poznatků na Webu. Když se ve třetí třídě radili, který strom v okolí jejich školy budou zkoumat, vzpomněla si jedna žákyně, členka místního dívčího skautského oddílu, že platan rostoucí v jejich letním táboře je označen cedulkou s nápisem „měsíční strom“. Nikdo ve třídě nevěděl, co to znamená. Jak známo, nic nevyprovokuje zájem tak jako opravdová záhada.
Pátrání začalo u otce školní hospodářky, který býval dříve správcem dotyčného tábora. Ten si vzpomněl, že onen strom dostali v roce 1976 od lesní správy. Co má společného s Měsícem si však již nevybavil. Jen to, že nějak souvisí s projektem Apollo. Po neúspěšném pokusu najít zmínku o měsíčním stromu na internetu se žáci prostřednictvím své učitelky obrátili e-mailem přímo na správce archivu NASA dr. Williamse. Ani on zprvu nevěděl. Chvíli to vypadalo, že se na měsíční strom již zapomnělo. Nakonec se ale přece jen kýženou informaci najít podařilo. Jenže tím vše vlastně teprve pořádně začalo.
Ukázalo se, že celou záležitost inicioval astronaut Stuart Roosa, velitel řídícího modulu Apolla 14, který roku 1971 obíhal kolem Měsíce, když jeho kolegové Alan Shephard a Ed Mitchell přistáli na měsíčním povrchu. Roosa byl původním povoláním nejen pilot, ale též hasič-parašutista (člen jednotky specializované na hašení lesních požárů po seskoku do postižené oblasti padákem). Není tedy asi divu, že jeho vztah k lesním stromům byl výjimečný. Proto si do svého osobního zavazadla, které měli astronauti povoleno vzít na misi sebou, přidal balíček s přibližně pěti stovkami semen několika různých stromů. V pozadí byl skutečný vědecký experiment, jehož cílem bylo zjistit, zda semenům neublíží kosmické záření, kterému byla spolu s astronauty během letu vystavena.
Po návratu byla semena zkoumána Americkou správou lesů. Bylo zjištěno, že jsou schopna normálně vyklíčit a že stromy z nich vyrostlé nevykazují žádné abnormality. Semen bylo nakonec více, než bylo potřeba. A tak někoho napadlo, že by se ze zbytku mohl stát pěkný dárek různým institucím k tehdy aktuálnímu dvousetletému výročí vzniku Spojených států (1976). Po zveřejnění nabídky se přihlásilo velké množství zájemců z řad škol, sportovních klubů, mládežnických organizací apod. Někteří byli i z ciziny. Ze semen byly vypěstovány sazenice a ty byly na památku projektu Apollo v rámci kulatého výročí na různých místech zasazeny. Tak se jeden z měsíčních stromů dostal i do skautského tábora v Canneltonu.
Děti v rámci projektu vyrobily Webové stránky, na nichž celý příběh, tak jak se o něm dozvěděly, vypověděly. Ohlas byl značný. Přihlásil se například též Roosův syn Jack, který dětem poděkoval za připomenutí památky svého otce, jež zemřel v roce 1994. Reakce na příběh o měsíčním stromu zaznamenala i agentura NASA. Lidé z různých míst začali oznamovat, že u nich také je jeden ze série měsíčních stromů zasazených v roce 1976. Doktor Williams se proto začal touto problematikou zabývat hlouběji. Navázal kontakty a sebral materiály o všech měsíčních stromech, které se dosud podařilo objevit. Je jich na 50, a hledání stále pokračuje. Bližší podrobnosti můžete najít na Webu Moon Trees.
Ve školním roce 2003/4 se děti z Canneltonu rozhodly v aktivitách kolem měsíčních stromů pokračovat. Vyrobily novou ceduli s bližším popisem, a tu slavnostně za účasti druhého Roosova syna Christophera a dr. Williamse v táboře odhalily. Vytvořily novou a mnohem dokonalejší Webovou prezentaci (Our Wonderful Moon Tree), s níž vyhrály hned několik národních i mezinárodních soutěží dětské mediální tvorby. Věhlas měsíčních stromů se i díky této publicitě neustále zvyšuje.
Zdá se, že úspěchům nebude konce. Příběh o měsíčních stromech se již dostal dokonce i do učebnice přírodních věd pro 3. ročník amerických základních škol (nakladatelství Scott Foresman). Na jaře 2005 byli žáci ZŠ Cannelton pozváni do Washingtonu na slavnostní zasazení jednoho z potomků měsíčních stromů na hřbitově, kde dnes odpočívá bývalý astronaut Stuart Roosa. V létě 2005 vysílala reportáž o projektu britská rozhlasová stanice BBC.
U nás v ČR se díky bývalé železné oponě nepochybně žádný měsíční strom nenachází. Šanci na účast v projektu, na jaký se nezapomíná, má však každý. Potencionální nabídky jsou k dispozici v Projektech Učitelského spomocníka a vyplatí se též sledovat stránky European Schoolnet, případně se zapojit do programueTwinning. A protože „štěstí přeje připraveným“, je dobré se na projektovou výuku předem připravit a zařadit ji i do vašeho školního vzdělávacího programu.

Zdroje:
Richard Black - Trees... from the Moon, BBC News, 19 July 2005
Joan Goble – Project Moon Tree, TechLEARNING, January 1, 2006

Žádné komentáře:

Okomentovat