pondělí 8. prosince 2008

Konference Eminent a eLearning Awards 08

Konference Eminent je setkáním expertů z oboru vzdělávacích technologií. Jejím hlavním cílem je oslovit politiky, kteří mají na školství vliv, a sponzory, kteří mohou s využitím technologií ve školách pomoci. Nejzajímavější částí programu konference bylo jako vždy vyhlášení výsledků soutěže eLearning Awards. 

Jako každý rok touto dobou, konala se opět konference European Schoolnet (EUN) Eminent (Experts’ Meeting in Education Networking). Tentokrát 4. a 5. 12. 2008 v Římě. Konference Eminent je setkáním expertů z oboru vzdělávacích technologií. Jejím hlavním cílem je oslovit politiky, kteří mají na školství vliv, a sponzory, kteří mohou s využitím technologií ve školách pomoci. Konference se zúčastnili i čtyři zástupci ČR vyslaní Domem zahraničních služeb MŠMT - organizací reprezentující ČR v EUN.
První část programu byla proto věnována evropské politice. Vystoupil bývalý italský ministr školství, zástupce Světové banky, významná představitelka Evropské komise, poradce britské vládní agentury BECTA, šéf EUN a další experti mající k tématu co říci. Nejvíce nás zaujala prezentace portugalského projektu plošného vybavování žáků počítači Magellan (blíže např. viz Portugalci vybaví školáky půl milionem počítačů Classmate PC nebo Bitva o koncepci 1:1 pokračuje bez nás!).
Další část jednání se v několika sekcích věnovala důležitým aktuálním tématům, jako využití interaktivních tabulí, tvorba výukových materiálů, budování a hlavně propojení úložišť výukových objektů, standardy digitálních kompetencí pro 21. století, možnosti použití výukových her ad. Prezentovány byly aktuální výsledky několika evropských projektů, na nichž se EUN podílí. Důležitou, a pro nás určitě zajímavou, novinkou je nedávné oficielní spuštění portálu LRE(Learning Resources Exchange), na jehož přípravě jsme se podíleli v rámci projektu Calibrate. Již teď na něm učitelé mohou nalézt velké množství výukových objektů z různých evropských zemí. Do budoucna se připravuje připojení i našeho úložiště DUM, jež je součástí RVP.

Nejzajímavější částí programu konference bylo jako vždy vyhlášení výsledků soutěže eLearning Awards. Zde jsou letošní vítězové:
eLearning Awards 08
Škola:
Projekt:
Cena za:
Popis:
Hisar Schools, Turecko
EuroPoems
mimořádný učitelský přínos (hlavní cena)
Výměna básní včetně doplňkových informací vztahujících se k obsahu a autorům mezi třemi partnerskými středními školami (IT, SP, TR) v rámci projektu Comenius.
I.E.S. San Juan de Dios,
Španělsko
10 x 10 x 10
mimořádný učitelský přínos
Projekt na podporu výuky španělštiny založený na vyprávění 10 vymyšlených příběhů na základě 10 fotografií, jehož se zúčastnilo 10 zemí.
LIFE e.V., Německo
technologicky vyspělá škola
Na Moodle založený projekt několika berlínských základních škol dávající žákům kdykoli k dispozici vhodné výukové materiály a umožňující jejich komunikaci (obsah veřejně nepřístupný).
SERŠ Maribor, Slovinsko
Digi DT
technologie
Simulátor funkce číslicových obvodů s výkladem (Java).
Junior High School of Zefyri, Řecko
matematika a přírodní vědy
Původně Thinkquest projekt detailně se zabývající tříděním a zpracováním odpadu nejen v Řecku.
Liceo Scientifico, Itálie
spolupráce ve výuce
Kombinace typických návštěvou podpořených projektů eTwinning a Comenius pracujících formou přípravy článků, na něž partneři reagují.
Grup Scolar Vasile Sav, Rumunsko
digitální gramotnost
Velmi pěkný interaktivní web zpracovávající z pohledu psychologie proces rozhodování původně vytvořený pro soutěž Thinkquest.
Vindängen school, Švédsko
kulturní projev
Vzorový eTwinningový projekt učící děti z 1. st. tvořit video, natáčet příběhy na téma národních legend a vyměňovat si je s partnery v Irsku.

Ceny poskytnuté příslušným sponzorem představují 1000 až 3000 € pro učitele, který přihlášku projektu do databáze vložil (i v případě, že se na samotné aktivitě podílejí i jiní) a věcný dar pro školu (typicky interaktivní tabule, hlasovací zařízení či jiný hardware).
Je smutné, že se nám v šestileté historii eLearning Awards dosud nepodařilo žádnou z cen získat. Náš největší mezinárodní úspěch na poli výukového využití technologií byla eTwinningová cena (jiná soutěž jen pro projekty eTwinning) pro Perníkovou chaloupku ZŠ Sivice (viz Mezinárodní úspěch českých škol v eTwinningu). Letos jsme měli v eLearning Awards 4 projekty, z nichž se jen 1 probojoval do užšího výběru. Byl to eTwinningový projekt SOŠ a Gymnázia Liberec Fascination of light, který nedávno získal 3. místo v domácí soutěži (viz Jak probíhalo předávání národních cen eTwinning 2008 a udílení certifikátů kvality projektům). Jsem přesvědčen, že k získání některé z cen mu stačilo věnovat větší péči vyplnění přihlášky.
Nejčastější příčinou toho, proč se našim, byť i kvalitním, projektům nedaří uspět v mezinárodních soutěžích, je paradoxně příliš velká koncentrace na práci žáků. Učitel realizující takový projekt se často spokojí s tím, že je o úspěchu sám přesvědčen. K takové spokojenosti může snadno dojít jen proto, že je s žáky v denním kontaktu a dobře ví, co dokázali. Přihlásí-li však projekt do soutěže, musí o splnění výukových cílů přesvědčit též potencionální hodnotitele. Ti ale většinou nemají šanci se s výsledky seznámit přímo na místě a musí se spokojit s tím, co je jim předloženo nebo co si sami najdou na internetu.
Nezbývá nám tedy než doufat, že se příští rok již konečně vymaníme z dělání zbytečných chyb a některá z našich škol nejvyšší evropské ocenění eLearning Awards ve využití technologií získá. Máme na to!

Žádné komentáře:

Okomentovat