pondělí 21. října 1996

Aktualita 21.10.1996

     Vážení kolegové,
     slíbil jsem vám minulý týden, že se budu zabývat perspektivami vývoje 
využití technologií ve vzdělávání z evropského pohledu. Dosud jsem se při 
svém pátrání zaměřeném hlavně na získávání informací o podpoře, kterou 
mají vzdělávací technologie v cizině, zabýval hlavně Amerikou. Myslím, že 
je to odůvodněné. Jsou prostě nejdále. Zároveň jsem však dospěl též k 
přesvědčení, že by nebylo rozumné přebírat americké metody beze zbytku a 
vyslovil jsem přání, aby náš evropský přístup byl poněkud odlišný. Dříve, 
než se vyjádřím k naší domácí situaci, chtěl bych vám přiblížit současný 
stav vývoje této problematiky v Evropské unii. Myslím, že nejlépe tento 
účel splní projev evropského komisaře pro sociální politiku Pádraiga 
Flynna, který pronesl při příležitosti zahájení konference zaměřené na 
spolupráci evropských univerzit v oblasti technologií v Dublinu dne 
1. července 1996. Projev nebudu překládat celý. Vyberu jen podstatné části. 
Pro zájemce přikládám originální verzi. Další podrobnosti najdete na 
http://www.ispo.cec.be/.
     Ještě připomínám že skutečně českou verzi i s diakritikou naleznete 
na mé WWW stránce v Aktualitách.


             Ing. Borivoj Brdicka               , __      , __
   Faculty of Education, Charles University    /|/  \    /|/  \
           Prague, Czech Republic               | __/ __  | __/ ,_
             bobr@mbox.cesnet.cz                |   \/  \_|   \/  |
           http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/        |(__/\__/ |(__/   |_/


--------------------------------------------------------------------------
                   DUBLIN CITY UNIVERSITY KONFERENCE
   Spolupráce mezi evropskými univerzitami v oblasti výpočetní techniky
                 Hlavní projev komisaře Flynna
                          1. července 1996
--------------------------------------------------------------------------
Dámy a pánové,


     Jsem velice potěšen, že jsem dnes zde a zahajuji tuto velice 
důležitou konferenci.
     Jsem zvláště potěšen, že zde mohu být, protože tato konference se 
zabývá dvěma tématy, které mají klíčový význam pro Evropu při přechodu do 
příštího století. Je to vývoj informační společnosti a vývoj vzdělávací 
společnosti.
     Dámy a pánové, stojíme dnes tváří v tvář výru technologických změn. 
Zavádění nových informačních a komunikačních technologií mění způsob 
našeho života, práce i her. Mění způsob jakým se učíme. A to je právě to, 
čemu se potřebujeme učit.
     Toto jsou ty základní změny. Změny, které naší společnosti přinášejí 
na jedné straně obrovskou příležitost, na straně druhé značná rizika. 
Změny, které si nemůžeme dovolit ignorovat.
     Již nějaký čas pracuje Evropská komise na materiálech, které pomohou 
připravit Evropu i její obyvatele na tyto změny.
     Před dvěma lety připravila skupina expertů pod vedením mého kolegy 
komisaře Martina Bangemanna pro zasedání Rady Evropy na Korfu zprávu, 
která byla nazvána Bangemannovou zprávou. Ta volala po rychlém posunu 
směrem k informační společnosti v Evropě argumentujíc tím, že zavedení 
informačních technologií do našich organizací a institucí je rozhodující 
pro další vývoj a ekonomický růst v Evropě.
     Komise odpověděla na tuto výzvu schválením akčního plánu: Evropská 
cesta k informační společnosti jako praktické uskutečnění mnoha doporučení 
Bangemannovy zprávy.
     Tento akční plán zavedl jednotný základní popis technologických, 
ekonomických a regulačních opatření, které nás tímto procesem změn budou 
provázet. To, co já považuji na tomto akčním plánu za nejdůležitější, je 
potřeba vytvoření dostatečného prostoru pro vlastní iniciativu obyvatel 
Evropy a též definování potřebných sociálních změn v budoucí informační 
společnosti.
     Toto vše jsem měl na paměti, když jsem v minulém roce zřídil skupinu 
expertů na nejvyšší úrovni, jejímž úkolem je zkoumat vliv informační 
společnosti na lidi a navrhnout Komisi nejvhodnější postup, aby tyto změny 
byly k prospěchu nás všech.
     Tato skupina nyní publikovala svou úvodní zprávu - Budování evropské 
informační společnosti pro nás pro všechny. Závěrečná zpráva s konkrétními 
doporučeními bude následovat do konce tohoto roku. Sama Komise připravuje 
v krátkém čase vydání základního doporučení (Green Paper) určeného k 
popisu sociální politiky pro budování informační společnosti v Evropě.
     Význam poselství, které bude obsaženo v tomto doporučení, bude hlavně 
v tom, že nesmíme být pouze pasivními pasažéry v tomto procesu změn. 
Můžeme a musíme chápat nutnost technologických změn jako svou vlastní 
potřebu. Je třeba, abychom očekávali, že tyto změny umožní všem Evropanům 
přístup ke znalostem, užitečné práci a seberealizaci v této rychle se 
měnící společnosti.
     To mě přivádí mému dnešnímu hlavnímu tématu.


                 Informační společnost bude společností vzdělávací.


     Vzdělávání v informační společnosti bude důležité ze dvou důvodů.
     Za prvé bude umožňovat lidem osvojovat si nové schopnosti a používat 
nástroje informační společnosti (počítače, multimediální systémy, Internet 
a Intranet), jež zase zpětně podstatně zvýší možnosti se učit.
     Za druhé, vzdělávání - a experti zdůrazňují celoživotní vzdělávání - 
je základem pro schopnost každodenního zacházení s informacemi a pro 
jejich zpracování do podoby užitečných vědomostí.
     Zkrátka, změní se nejen to, co se učíme, ale hlavně jak se učíme. 
Podstatou je celoživotní vzdělávání. Od teď se musí zvyšování vědomostí 
stát nedílnou součástí domova, školy i zaměstnání.
     Bude třeba aby pracovní síla budoucnosti byla mnohem přizpůsobivější 
a mnohem schopnější než ta dnešní.
     Ale nezapomeňte, že podstatná část pracovních sil budoucnosti je na 
trhu práce již nyní. Proto současné formální ohraničení výukového procesu 
musí být změněno. Je třeba odstranit bariéru mezi školstvím a ostatními 
poskytovateli vzdělání. To znamená zásadní změnu struktury školství a 
vzdělávacího systému.
     Univerzity jsou předurčeny k tomu, aby v tomto procesu hrály klíčovou 
roli. Je třeba nových kurzů, nových osnov, nové infrastruktury a dalších 
nových zdrojů aby se vzdělávací společnost stala skutečností. Nové 
technologie se stávají obojím - nástrojem vzděláváni i předmětem studia.
     Je jasné, že technologické vzdělání zahrnuje obrovské množství látky 
i možných přístupů. Dny jednotného způsobu výuky práce s počítači jsou již 
za námi. Rychle se vynořují nové a nové předměty. Počítače, multimédia, 
sítě a hry jsou typickými předměty studia i zdroji informací. Také ale 
vyvolávají potřebu zcela nových výukových metod.
     Paradoxně počítače a jejich programy staví učitele (v angličtině též 
ve významu vychovatel) opět do role, která odpovídá původnímu významu toho 
slova - někdo, kdo vede, někdo, kdo provází studenta mořem nových 
neznámých informací
     Jedním z výsledků spolupráce a výměny materiálů i názorů mezi experty 
z celé Evropy mohou být doporučené jednotné evropské technologické kurzy 
jako živoucí výsledek pokroku ve vývoji osnov v této oblasti. A k tomu 
může významnou měrou přispět i tato konference.


     Dovolte mi skončit s přáním, aby vaše konference byla úspěšná a 
produktivní.


     Děkuji.

Žádné komentáře:

Okomentovat