středa 30. října 1996

Vzdělávání v informační společnosti

Vzdělávání v informační společnosti
Akční plán pro evropskou vzdělávací iniciativu
(1996 - 1998)

zpráva
pro Evropský parlament, Radu Evropy,
Ekonomický a Sociální výbor a Výbor pro regiony
(předneseno panem Cressonem a panem Bangemannem
se souhlasem pana Flynna)


SHRNUTÍ

Akční plán „Vzdělávání v informační společnosti“ je určen k posílení různých národních a místních aktivit zaměřených na připojení škol do komunikačních sítí, školení učitelů a vývoji produktů, které budou vyhovovat pedagogickým potřebám. Je to reakce Evropské komise na požadavek vznesený na zasedání Evropského parlamentu ve Florencii v červnu 1996, jež měl zvýšit zájem o školství v souvislosti  se schválením Dohody o zaměstnanosti. Naplňuje také závěry Rezoluce o výukových programech a multimediích a doporučení zprávy Vědeckovýzkumné pracovní skupiny „Výukové programy a multimédia“.

Akční plán se týká především základních a středních škol, jejichž potřeba technologií by měla být uspokojena především. Otázky spojené s odborným vzděláváním budou řešeny v další zvláštní zprávě.

Hlavní záměry iniciativy

- Urychlit vstup škol do informační společnosti pomocí nového způsobu jejich spojení se světem
- Podpořit  co nejširší využívání výukových multimédií v praxi a zvýšení úrovně uživatelů, produktů i služeb.
- Posílit evropský vzdělávací systém pomocí nástrojů informační společnosti a zároveň rozvíjet kulturní a jazykovou různorodost.

Navrhované čtyři hlavní směry iniciativy

- Zavedení vzájemného propojení regionálních a národních školních sítí

Návrh: postupné spojování existujících místních, regionálních a národních sítí i izolovaných škol, experimentování s inovovaným výukovým prostředím využívajícím nové technologie a formování nových do sítě připojených a multimédia využívajících tříd.

- Posilování evropských zájmů při vývoji a rozšiřování obsahu výuky

Návrh: spolupráce s tvůrci multimédií, televizními stanicemi a všemi dodavateli školských výrobků i služeb.

- Zavedení školení a další podpory učitelů a školitelů v oblasti integrace technologií do výukových metod

Návrh: zřízení informačních a síťových vzdělávacích center pro učitele a školitele, za účelem rozšiřování doporučených výukových postupů.

- informování všech zúčastněných o výukových možnostech, které umožňuje audiovizuální vybavení a multimediální produkty

Návrh: vytvoření fóra pro výměnu informací na Internetu i rozšiřování informací tradičními způsoby (letáky, radiové a televizní vysílání, konference).

Financování:
výzva veřejnému i soukromému sektoru

- Maximálně využívat všech stávajících vývojových programů (Media II, Info 2000), vzdělávacích programů (Socrates, Leonardo da Vinci) a vědeckých programů (aplikace telematiky, informačních technologií a socioekonomického výzkumu) prostřednictvím spojených a koordinovaných návrhů na projekty.
- Zlepšit soustavnou spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem za účelem dosažení takového vybavení škol, jaké potřebují.
- Povzbudit zapojení občanů a objevování talentů organizováním různých akcí a kampaní ve spolupráci se školami, podniky připravujícími multimédia a firmami zabývajícími se sítěmi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toto je úvodní část 22 stránkové zprávy, kterou nebudu celou překládat. Shrnutí však poměrně dost přesně vystihuje, o co ve zprávě jde. Celou ji můžete získat v několika jazykových mutacích na bruselském serveru EU (http://www.ispo.cec.be/). Musím vás také upozornit na to, že můj překlad rozhodně nelze považovat za směrodatný. Všem, kdo ho budou mít chuť oprávněně kritizovat, se předem omlouvám. Třeba se u nás najde někdo, kdo ji nejen dokonale přeloží, ale i uvede v život.

Žádné komentáře:

Okomentovat