čtvrtek 18. prosince 1997

Aktualita 18.12.1997

Vážení kolegové, přátelé!

Zas další kalendářní rok se nám chýlí ke konci, a to je čas, kdy míváme ve zvyku bilancovat a plánovat budoucnost. V minulých letech jsem často leccos u nás doma kritizoval, zvláště pak nedostatečnou podporu využití technologií v oblasti školství. Považoval jsem tuto problematiku bezmála za nejdůležitější pro příští zdárný vývoj našeho státu. Jak se můžeme názorně přesvědčit v dnešních dnech, existují i mnohem důležitější záležitosti. Neměl-li o tuto problematiku nikdo zájem v nedávné minulosti, tím spíš o ni nebude mít zájem teď, kdy nás čeká nová vláda a hospodářská situace se spíše zhoršuje. Domnívám se, že v současné situaci jsou jakékoli stížnosti docela zbytečné. A tak bude asi nejlepší si připomenout, že velká většina obyvatel naší planety je na tom ještě mnohem hůře.

Vánoce jsou právě tím obdobím, kdy více než jindy myslíme jeden na druhého. Myslíme hlavně na své blízké, ale neměli bychom zapomínat ani na ostatní. Země bývá v poslední době často v souvislosti s rozvojem internetu přiléhavě nazývána globální vesnicí. Autorem tohoto označení je známý kanadský vědec a učitel Marshall McLuhan, jehož oblastí působení byl výzkum vývoje moderních médií. V roce 1969, kdy ještě žádná globální počítačová síť neexistovala, napsal: "Globální vesnice je světem, ve kterém je každý množstvím komunikačních sítí spojen s lidmi po celém světě tak, že může snadno komunikovat s každým stejně, jako by to byl jeho soused od vedle.”

Inspiroval ho hlavně závratný rozvoj komunikací v podobě telefonu, masové sledování televize, růst dopravy a její zrychlování (let člověka na měsíc v televizním přímém přenosu). On sám měl k technickým vymoženostem negativní postoj a vyhýbal se jim. Nejeden dnešní špičkový odborník na využití internetu, považuje McLuhana za svého guru (duchovního vůdce). Patří k nim například i socioložka Flora V. Calderó n-Steck z University of Pittsburgh, která se v jednom ze svých článků pokouší přiblížit význam pojmu globální vesnice pomocí přirovnání takto:

Použijme sociologickou představivost k popsání našeho světa se všemi 5.7 miliardami lidí a asi 200 národy v podobě vesnice s 1000 obyvateli. Jak by ta vesnice vypadala?

Celkový počet obyvatel:   1000

Z toho    575   Asijců (200 Číňanů)
          130   Afričanů
          125   Evropanů
          100   Jihoameričanů
           65   Severoameričanů

Příjmy: polovinu všech příjmů dostává 120 lidí

Potrava a hlad: 500 vesničanů (většinou dětí) chodí spát hladových

Bydlení a bezdomovci: 600 obyvatel žije v ručně vyrobených boudách

Vzdělání:
           75 obyvatel má vysokoškolské vzdělání
           700 obyvatel neumí číst a psát
           31 vlastní počítač

Paní Calderó neuvádí kolik obyvatel ví o existenci internetové globální vesnice a kolik z oněch 31 majitelů počítačů má v ní již své zastoupení v podobě svých vlastních virtuálních občanů. Podle současných odhadů by to mohlo být asi tak 20. To jsou právě ti, kteří jediní mají možnost plně pochopit, co je to globální vesnice, a případně sdílet naši společnou starost o její budoucnost.

Zkuste se zamyslet nad tím, kolik lidí může představa globální vesnice přimět ke změně názorů a kolik jich bude naopak chtít internet využít jen jako další nástroj k prosazování svých osobních cílů na úkor druhých. Ať už se budou schovávat za zájem firmy, národa, církve, třídy, rasy, žen nebo jakékoli jiné skupiny lidí.

Jakkoli tato představa není příliš optimistická, nesmíme ztrácet naději. Zvlášť teď o Vánocích bychom měli věřit na lepší budoucnost lidstva. Na budoucnost bez násilí, válek, rasové nenávisti, podvodů, zlodějiny, mafie, drog, ….

Jenom věřit však ale nestačí. Každý z nás pro to musí také něco udělat. Nemuselo by to být úplně špatné novoroční předsevzetí, co říkáte?

    Ing. Bořivoj Brdička
   bobr@mbox.cesnet.cz
http://omicron.felk.cvut.cz/~bobr/
 oddělení informační technologie
   KTchV PedF UK Praha
     http://it.pedf.cuni.cz/

Žádné komentáře:

Okomentovat