úterý 26. února 2002

Výzva k účasti v projektu ECOLE


Výzva je určena všem učitelům, kteří mají zájem na sebevzdělávání v oblasti projektových metod s využitím ICT a chtějí touto cestou zkvalitnit své stávající i budoucí výukové projekty, nejlépe v rámci programu Socrates Comenius.
Evropské projekty programu Socrates II spadající do kategorie Comenius Network (Tématické sítě) jsou mezi projekty Comenius novinkou označovanou pořadovým číslem 3. Jejich smyslem je spojit a zefektivnit stávající projekty Comenius ať už aktivity 1 nebo 2. Projekty těchto původních kategorií totiž mají často problémy se zajištěním pokračování činností v rámci nich zahájených po ukončení období, pro něž byly schváleny. Dalším problémem, k jehož řešení by měly Tématické sítě přispět, je nedostatečná dosavadní kvalita některých projektů, zvláště v kategorii Comenius 1.

Projekt Comenius Network ECOLE (European COllaborative LEarning Comenius network) schválený pro období 2001-2004 se orientuje na podporu inovačních způsobů využití ICT ve vzdělávání. Jeho cílem je zprostředkovat školám účast v kvalitních mezinárodních vzdělávacích aktivitách a dát učitelům možnost dalšího vzdělávání v oblasti technologiemi podporované projektově orientované výuky. Projekt navazuje na dlouholeté zkušenosti, které s touto problematikou má organizace ESP (European Schools Project - http://it.pedf.cuni.cz/ESP/), která metodicky, technicky i organizačně pomáhá učitelům, kteří mají zájem o účast v mezinárodních školských projektech již od roku 1988. Zároveň ECOLE využívá všech zkušeností, které mají řešitelé z organizace projektů Comenius 1 mezi školami i Comenius 2 v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků (viz např. http://it.pedf.cuni.cz/inverness/).

Řešením projektu se zabývají partnerské instituce z 10 evropských zemí. Hlavním koordinátorem je Kohnstamm Institute for Educational Research University of Amsterdam (http://www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl/). Řešitelem za ČR je oddělení informační výchovy KTchV Karlovy univerzity Pedagogické fakulty(http://it.pedf.cuni.cz/). Seznam všech institucí, který obsahuje výzkumná, univerzitní i školská pracoviště téměř z celé Evropy, by překročil rozsah tohoto sdělení. Mnohem důležitější informací je to, co konkrétního projekt ECOLE nabízí českým učitelům.

Hlavní náplní projektu ECOLE je vytvořit komunitu (síť), která bude využívat metodiku získanou vyhodnocením těch nejlepších ESP i Comenius projektů. Vznikne komplexně pojatá metodicko-poradenská služba s možností dalšího vzdělávání pro učitele mající zájem se této činnosti zúčastnit. Touto cestou budou zprostředkovány informační zdroje a budou rozšiřovány všechny potřebné materiály. Výstupem sítě ECOLE bude posílení evropské spolupráce učitelů a škol díky společným výukovým aktivitám využívajícím ICT. Výsledky budou rozšiřovány prostřednictvím konferencí, internetu, spoluprací se školami, národními agenturami Comenius i mnoha dalšími vzdělávacími organizacemi. Podporu projektu přislíbilo i naše ministerstvo školství.

Velmi důležitým výstupem projektu ECOLE je vypracování doporučení vhodných postupů, které při zavádění mezinárodních výukových projektů vedou k nejlepším výsledkům. Aby mohl být tento úkol splněn, bude v rámci ECOLE vybráno několik modelových projektů k bližšímu zkoumání. Pro tyto modelové projekty existuje již dokonce i několik konkrétních návrhů pocházejících z Estonska, Španělska, Portugalska a Slovinska:
  • Bye-bye Summer – pozorování změn v přírodě během podzimu z pohledu přírodovědeckých předmětů; pro žáky ve věku 12-14 let.
  • War and Piece – zkoumání souviskostí mezi válkou a mírem z pohledu sociálních věd; pro žáky ve věku 12-14 let.
  • Electronic magazine – příprava společného elektronického časopisu, při níž se uplatní celá řada předmětů včetně informatiky; pro studenty ve věku 16-19 let.
  • Tell me – jazykový projekt, v němž budou účastníci vybírat vhodná rčení a budou si je ve zvukové i textové podobě ve svém rodném jazyce i v angličtině vyměňovat; pro žáky ve věku 9-10 let.

Výběr modelových projektů ještě není uzavřen. Bude jistě doplněn i o projekty jiných typů, jako např. technické, fyzikální či matematické. Tyto vybrané projekty budou blíže sledovány, jejich účastnící se budou účastnit pracovních schůzek a budou o nich referovat na ECOLE konferencích.

Snad již začíná být jasné, co konkrétního by účast v některé aktivitě sítě ECOLE mohla českým učitelům přinést. V první řadě je to zvýšení pravděpodobnosti, že projekty, jichž se zúčastní, budou kvalitnísmysluplné, a budou tím pádem dobře hodnoceny. Do sítě je možno zařadit jak stávající projekty Comenius, tak i v rámci ní pod odborným vedením připravovat projekty nové. Velmi důležitou součástí nabídky projektu ECOLE pro učitele, kteří se do této sítě zapojí, je možnost zvýšení kvalifikace formou certifikovaného odborného školení zaměřeného právě na projektovou výuku.

Zbývá snad již jen dodat, že zájemci se mohou hlásit v naší národní agentuře Comenius (http://www.csvs.cz/struktura/avpeu/socrates/comenius/) nebo přímo u českého koordinátora projektu ECOLE. Další informace o projektu budou postupně publikovány na http://it.pedf.cuni.cz/ECOLE/. 

Žádné komentáře:

Okomentovat