pondělí 29. října 2001

Nová verze Učitelského spomocníka

WWW server oddělení informační výchovy UK PedF KTchV, jehož cílem je pomáhat učitelům i studentům učitelství s vhodným využitím ICT ve výuce byl v provozu bez větších změn již více než čtyři roky od jara roku 1997. Za tu dobu došlo ve vývoji služeb poskytovaných v prostředí internetu ke značnému vývoji.

V oblasti technické se možnosti Webu rozšířily hlavně díky obchodování. Dnes je zcela běžné si prostřednictvím WWW prohlížet databázové archivy všeho možného, diskutovat, nakupovat apod. Tyto služby jsou vybaveny různými funkcemi, jako vyhledávání, třídění, zabezpečení aj. Je jasné, že klasicky pojaté statické stránky, takové jaké nabízel náš Spomocník, již nemohly působit aktuálním dojmem.

I v oblasti školských internetových služeb je vývoj nezanedbatelný. Ještě stále se sice nemůžeme v této oblasti srovnávat s vyspělým světem, ale i tak u nás vzniklo v posledních letech hned několik serverů s cílem se na tomto poli prosadit. Vzpomeňme třeba EDUNET, Školské stránky firmy ERUDIO nebo naposledy zatím nejúspěšnější Českou školu. Je jich jistě mnohem více. Své služby dnes nabízejí všechny pedagogické fakulty i nově zřizovaná krajská pedagogická centra a další. Učitelský spomocník má ale zvláštní postavení. Na jeho stránkách se můžete setkat s aplikací nejnovějších výzkumů, s produkty vyplývajícími z bohaté mezinárodní spolupráce i s praktickým uplatněním znalostí, přehledu a zkušeností, které tvůrci – členové špičkového pedagogicko-vědeckého pracoviště v oboru této činnosti mají. Není tedy asi pochyb o tom, že jsou služby Učitelského spomocníka určitým způsobem nezastupitelné. Budou aktuální s největší pravděpodobností i poté, co v blízké budoucnosti vznikne nový vzdělávací portál SIPVZ, jež disponuje v porovnání se Spomocníkem nesrovnatelně většími finančními zdroji.

Dovolujeme si vám proto předložit novou aktualizovanou verzi Učitelského spomocníka. Kromě designu se změny týkají hlavně Odkazníka, který je nyní založen na databázi a díky tomu disponuje též vyhledáváním. Bude tedy možno podstatně zvýšit počet pro naše učitele, jak doufáme, zajímavých a přínosných odkazů bez nebezpečí, že se tím sníží jejich přehlednost. Díky pravidelné aktualizaci a celosvětovému záběru nemá tato služba u nás zatím konkurenci. Jako další novinku jsme zavedli možnost přímo v prostředí Webu diskutovat o libovolném příspěvku nebo na samostatné téma. Jednotlivá diskuzní fóra jsou přístupná nejen prostřednictvím stejnojmenné složky ale mohou být odkazována i přímo z příslušných příspěvků v Metodické pomoci, ze Zajímavostí, či z Novinek EU. Zpočátku budeme diskuze zatím otevírat jen k zvláště zajímavým vybraným tématům. Relativně nejméně změn doznaly Projekty, jež patří dlouhodobě k nejvýznamnějším položkám naší nabídky a Kalendář akcí, který se též těší značnému zájmu návštěvníků.

Nemá smysl detailně vše popisovat. Jistě bude nejlepší podíváte-li se na www.spomocnik.cz sami. Těšíme se na vaši návštěvu i na připomínky na adrese spomocnik@it.pedf.cuni.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat