úterý 11. června 2002

Svět v den mého zrození


Článek byl původně publikován v červnovém čísle časopisu Moderní vyučování.
=============================================================================

Umíte si představit, jak mnoho podob může mít moderní vyučování s internetem? Víte, co si dnes máte představit pod pojmem „moderní“? Určitě ano. Možná, že jste již naopak přímo přesyceni frází o eLearningu, o postupu globalizace, o celoživotním vzdělávání, o inovativních či alternativních výukových postupech apod. I když si můžeme myslet, co chceme, jedna věc je naprosto jistá. Bez internetu se škola budoucnosti neobejde. Každý bude potřebovat se umět orientovat v množství informací, které na něm lze nalézt. Děti školou povinné si nutně musí schopnost hledání a zpracovávání informací procvičovat, nejlépe na úkolech, které jim připadají zajímavé a navíc zapadají do osnov třeba hned několika předmětů. Všechny tyto atributy dokonale splňuje jeden z aktuálně odkazovaných Projektů Učitelského spomocníka – The Day I Was Born (Svět v den mého zrození) http://www.stphilipneri.org/teacher/dayiwasborn/.
Smyslem projektu je zjistit co nejvíce podrobností o tom, co se na Zemi dělo v den narození účastníků. Na Webu je k dispozici kompletní metodická a částečně i technická podpora. Učitelé zde najdou přehledně podané základní informace i přesný postup, jak projekt zařadit do výuky včetně odkazů na standardy, které tento druh projektu podporují. Zvláštní stránky jsou věnovány studentům. Jejich postup je do určité míry předem připraven a jsou vedeni k tomu, aby jejich zjištění měla určitou strukturu. Mají k dispozici několik základních odkazů a pak ještě celou řadu přídavných zdrojů historických informací a služeb, které mohou při jejich zjišťování pomoci. Tak například je mezi zdroje zařazena služba vypočítávající, kolik dnů uplynulo mezi dvěma zadanými daty, k dispozici jsou archivy různých novin, výsledky voleb, historické žebříčky sportovních soutěží, hitparád, ceny zboží, encyklopedie původu jmen, atp.
Je samozřejmé, že účastníci informace pouze nezjišťují, nýbrž že je musejí též zpracovat a svůj nález dát k dispozici ostatním. V nejjednodušší formě to lze udělat tak, že se z dat zjištěných celou třídou vyberou ty nejzajímavější, dají se dohromady a pošlou se prostřednictvím připraveného formuláře koordinátorům. Ti pak zjištění publikují. Jinou možností je publikovat nálezy na svém vlastním Webu a koordinátorům sdělit pouze adresu, která pak bude zařazena na příslušné místo na stránkách projektu. Tento způsob lze zvláště doporučit, neboť umožňuje kontrolovat obsah a sdělit více. V každém případě je výměna výsledků velmi důležitou součástí projektu.
Projekt je zvláště vhodný pro věkovou kategorii žáků 2. stupně naší základní školy. Podle autorů je však použitelný od 4. třídy výše až do úrovně středních škol. Závěrem je třeba konstatovat, že výběr doporučených informačních zdrojů je poněkud ovlivněn americkým původem projektu. To však nemění nic na věci, že se jedná o výborný nápad. Nic přece nebrání našim učitelům, aby svým žákům doporučili i další zdroje informací. Stačí se ponořit do databáze spomocníkova Odkazníka.
S tímto i s jinými projekty vám mnoho úspěchů přeje

Váš Učitelský spomocník
http://www.spomocnik.cz/

projekt The Day I Was Born

Žádné komentáře:

Okomentovat