středa 1. května 2002

První aktualita Moderního vyučování

Vážení čtenáři,
toto je první ze série aktualit, které vám na tomto místě bude přinášet Učitelský spomocník Katedry informačních technologií a technické výchovy UK Praha PedF. Budete se zde dozvídat, co nejzajímavějšího se v uplynulém období objevilo na jeho WWW stránkách.

Výběr pro úvodní aktualitu byl velice jednoduchý. Na serveru European Schoolnet, který je nejvýznamnější službou učitelů financovanou většinou evropských ministerstev školství probíhala v období od 8. dubna do 9. května, tj. do Dne Evropy, akce nazvaná eSchola. Smyslem této každoročně se opakující akce je najít a odměnit nejlepší evropské výukové projekty a učitele inovativním způsobem pracující s ICT. Proces vyhodnocování nejlepších projektů a učitelů proběhne během léta a na podzim na konferenci EMINENT budou osobně přítomní výherci slavnostně vyhlášeni a odměněni. Za připomenutí stojí to, že vloni patřil k oceněným též projekt The Use of ICT In Teaching and Learning English, k jehož úspěchu značně přispěla Masarykova ZŠ z Hradce Králové.
Na stránkách eSchola lze kromě nominací na ocenění nalézt celou řadu dalších aktivit. Představují se zde různé evropské školy a zvou k virtuální návštěvě. Pod názvem @Europe jsou zde soustředěny odkazy na různé projekty, které se uskutečňují právě pouze v rámci této akce.
Jedním z takových projektů je i český Schoolbag (školní brašna), který se tohoto ročníku eScholy zúčastnil v podobě prvního zkušebního kola. Jedná se o mezinárodní projekt dětí ve věku do 15 let, jehož cílem je zjistit a porovnat obsah školních brašen v různých zemích dnes s tím, co v nich nosívali rodiče a prarodiče současných školáků. Děti symbolicky v interaktivním hru připomínajícím prostředí naplňují databázi v podobě obsahu tří pro dané období charakteristických brašen. Každý účastník projektu se k naplňování brašen vrací a upravuje jejich obsah podle toho, co zjistí od svých rodičů a prarodičů. Jedním z cílů projektu je i statistické počítačové zpracování sebraných dat. Na adrese http://schoolbag.dzs.cz/ jsou každému k dispozici výsledky prvních necelých tří set účastníků hlavně z Česka a Slovenska, ale i z jiných zemí.
Odkazy na tento i další projekty jsou vám k dispozici též na stránce Projektů Učitelského spomocníka.

Váš Učitelský spomocník

projekty @Europe EUN eSchola 2002

Žádné komentáře:

Okomentovat