neděle 9. března 1997

Aktualita 9.3.1997

Mám pro vás opět jednu velice hezkou zprávu o tom, jaké
problémy právě řeší americké školy. Nemám bohužel dost času vám
níže vložené oznámení pana Kirka Winderse z amerického
Federálního školského úřadu přeložit celé. Těm z vás, kteří
angličtinou nevládnou, se pokusím alespoň stručně přiblížit, oč
se jedná.
Prezident Clinton již několikrát ohlásil další podporu zavádění
technologií do škol. Jeho poslední aktivita z počátku tohoto
roku začíná dostávat konkrétní podobu. Americký federální
školský úřad vypracoval návrh na využití 2.25 miliardy dolarů
získaných ze státního rozpočtu pro příští školní rok. Tento
návrh právě rozesílá školám, aby ho podpořily. Aby mohl být
uskutečněn, musí ho 8. května schválit Federální komunikační
komise.
Záměrem návrhu je dávat školám slevy na veškeré zařízení
související s připojením do Internetu. Jsou to nejen vlastní
poplatky za přístup, ale též modemy, kabely včetně optických,
routery, servery, poplatky za instalaci a dokonce i satelitní
spojení. Pro nás velice zajímavé je to, jakým způsobem budou
peníze přidělovány. Slevy totiž nebudou pro všechny školy
stejné. Zvýhodněny budou školy venkovské. Dalším kritériem bude
sociální struktura žáků. V Americe mají sociálně slabší žáci
slevu na oběd. Podle toho, jak velkému procentu žáků je tato
sleva poskytována, bude sleva určována v rozmezí od 20 do 90%.
Přitom by měla celá jedna třetina škol získat 80 až 90%.
Důvodem pro tak významnou podporu zapojování, již ne škol, ale
tříd a školních knihoven je stále stoupající vliv těchto
technologií na výuku. V USA je prý dosud jen 14% všech tříd
připojeno a to je málo na to, aby mohly být americké děti dobře
připraveny na 21. století.
Pokud se vše zdaří, bude se konat videokonference, na níž se
zájemci budou moci osobně poradit s odborníky, jak slevu co
nejlépe využít.

Myslím, že není třeba nic dodávat.

Žádné komentáře:

Okomentovat