pondělí 31. března 1997

Jazykové výukové programy

Technologie dnes pronikají do běžného života společnosti již natolik, že začíná být běžně označována za společnost informační. V podstatě to znamená že by každý měl být schopen tam, kde to přináší nějaké výhody, používat běžně informační a komunikační techniku, tj. počítače. Jednou ze zcela samozřejmých věcí, kterou bude muset většina našich občanů zvládnout během našeho začleňování do Evropské unie, jsou cizí jazyky. Podívejme se v našem dnešním testu na to, jak mohou při výuce cizích jazyků pomoci na trhu dostupné počítačové výukové programy.
V první řadě je třeba říci, že právě programů na výuku některého ze světových jazyků existuje velké množství. Tyto programy se totiž dají často šířit bez ohledu na to kde vznikly a jakým jazykem mluví jeho potencionální uživatel. O to těžší je rozhodování, který si vybrat. První, co musí každý udělat, je stanovit si jakých cílů chce používáním programu dosáhnout. Tomu musí také odpovídat technické parametry počítače, na kterém bude program provozován.
Jednoduchých, velice levných a často dokonce i volně dostupných programů je nejvíce. Jsou podle kategorie označovány buď jako public domain (zcela volně použitelné programy) nebo jako shareware (programy, které je možno pouze vyzkoušet a po určité době je třeba je buď smazat nebo za ně zaplatit). Můžete je za cenu disket koupit v softwarových obchodech, najdete je v mnoha různých výběrech na CD-ROM ale nejvíce jich je na Internetu (viz výběr v příloze).
Programy této kategorie se dají většinou použít jen jako doplněk další výuky. Často mohou být i natolik zábavné, že s nimi děti pracují se stejným nadšením jako s jinými běžnými počítačovými hrami (#1RESCUE nebo WORDMAN). Takové programy lze samozřejmě doporučit  všem rodičům. Celá řada programů je simulací nějaké i jinak běžné soutěže nebo kvizu. Jsou to křížovky, sestavování slov z písmen, odhalování slov, hádání slov (HANG-MAN) apod. Jako další doplňky výuky lze použít texty, které jsou k dispozici v elektronické podobě (BEAR_BEE, PREZID1, WTP2 a mnoho dalších). Všechny tyto programy většinou nevyžadují příliš dokonalý počítač. Jejich největším nedostatkem je omezenost záběru a tudíž poměrně rychlé vyčerpání všech možností programu a následná ztráta zájmu se k němu vracet.
Zvláštní kategorií programů (nejen volně šířitelných) jsou ty, co procvičují a zkouší gramatiku nebo slovíčka a fráze. Tyto programy většinou věrně kopírují již překonané způsoby výuky, ve kterých se studenti učili nazpamět gramatické poučky a slovíčka a nakonec nebyli schopni se domluvit. Takových programů je celá řada a lze je doporučit jen zcela vyjimečně. Procvičování určité látky jen jako doplněk k jiným činnostem, zkoušení samostatných slovíček nikdy. Dnes nejvíce používané metody výuky jazyků se snaží studenta co nejvíce aktivně zapojit do prostředí, kde musí jazyk používat a poslouchat. K něčemu takovému je nezbytně potřeba mít počítač multimediálně vybavený. To znamená, že musí umět zvuk nejen přehrávat ale i zaznamenávat.
Mezi volně šířitelnými (např. TTEACH) i plně komerčními multimediálními programy se dá najít hodně jednoduchých mluvících programů učících základní čísla a písmena abecedy. Tyto programy jsou většinou určeny nejmenším příslušníkům národů mluvících použitým jazykem. Většinou jsou určitým způsobem použitelné i pro poněkud starší příslušníky jiných národů, kteří se pokoušejí tento jazyk naučit.
Opustme teď již definitivně oblast levnějších programů a podívejme se, jaké vlastnosti by měly mít ty dražší, které již mezi volně šířitelnými nenajdeme. Tyto programy se v současné době dodávají již výhradně na CD-ROM. Téměř všechny pracují s určitým příběhem, do kterého se snaží uživatele aktivně vtáhnout. Tomuto způsobu výuky se říká konstruktivní. Odlišují se mírou strukturovanosti textu a prostředím, které musí být vhodně přizpůsobeno věkové kategorii studentů nebo žáků, které je program určen.
Konstruktivní programy určené nejmenším mívají většinou jednodušší strukturu i ovládání. Zato obsahují mnoho obrázků a animací. Typickým představitelem této kategorie programů jsou tzv. živoucí knihy (living books). Kromě vlastního textu, který je možno nejen číst ale i poslouchat, obsahují ještě celou řadu postaviček, které se na přání uživatele pohybují a mluví. Nezbytnou součástí těchto programů je výkladový slovník všech obtížnějších pojmů v textu obsažených.
Nejdokonalejší a nejdražší jsou výukové programy určené ke zcela samostatnému studiu jazyků. Jsou to většinou celé systémy, které dlouhodobě sledují práci uživatele a řídí ji. I zde je základem určitý text. Kolem něj je ovšem soustředěna celá řada činností. První, co asi každý udělá, je poslech textu namluveného rodilým mluvčím. S textem se pracuje tak, že je možné si nechat každou jeho část přečíst znovu a znovu. Ty slovíčka, kterým uživatel neporozuměl, si může najít ve výkladovém (nebo překladovém) slovníku. Ty nejlepší systémy mají též tu vlastnost, že si samy pamatují, která slovíčka uživatel neznal a jen ty má možnost si opakovat. Přitom může být neocenitelnou pomocí, může li si vlastní výslovnost slova nahrát pomocí mikrofonu do paměti počítače a porovnávat ji s výslovností rodilého mluvčího tak dlouho, dokud shoda není uspokojivá. U každé kapitoly (lekce) bývá ještě celá řada cvičení na pochopení obsahu textu i na osvojení si různých gramatických pravidel. Přehled gramatiky by měl program též někde obsahovat. Aby mohl takovýto systém studenta řídit opravdu dlouhodobě, je třeba, aby si pamatoval, které úkoly již student splnil a kde naposledy v práci přestal. Pak je možné se k programu opakovaně (nejlépe denně) vracet a pokračovat v práci vždy na tom místě, kde byla naposledy přerušena. Systémy tohoto druhu se snaží nahradit jazykovou školu. Jejich největší výhodou je to, že s nimi můžete pracovat kdykoli máte chvíli volna a nemusíte nikam chodit.
Nakonec bychom měli ještě připomenout, že existuje celá řada programů, které značně zpříjemňují život člověku, který se snaží prakticky cizí jazyk používat. Jsou to různé slovníky, které mohou být při práci na počítači neustále k dispozici a pomáhat s obousměrným překladem. Jsou to systémy na kontrolu pravopisu, analyzátory stylu, pomocnící při psaní standardních obratů v dopisech, žádostech, smlouvách apod. Mnoho z těchto schopností začíná být díky konkurenčnímu boji stále častěji v základní výbavě běžných textových editorů.
Pro některé z nás je učení se cizímu jazyku opravdu velice obtížné. Je jisté, že počítače nám mohou značně pomoci při učení i při běžné práci. Pobyt v prostředí, kde se tímto jazykem skutečně mluví, však nic nemůže nahradit.Několik volně šířitelných výukových programů pro angličtinu vybraných z autorova Internetového archivu na http://omicron.felk.cvut.cz/~bobr/bbaktvyb.html

------------------------------------------------------------------------
 Název      Druh Typ Škola Předmět Jazyk   B     OS
------------------------------------------------------------------------

   ###### pro nejmenší ######

 #1RESCUE.ZIP VY SH   1S   ANJ     A    357481   D
Krásná didaktická hra na výuku významu anglických slov pro nejmenší.
 AWORDS.ZIP   VY SH   1S   ANJ     A    774213   D
Animovaná slova - význam  anglických slov se zvukovou podporou.
 BEAR_BEE.ZIP VY SH   1S   ANJ     A    206276   W
Hypertextová pohádka o medvídkovi a včele ve formátu HLP (spouštět pomocí
programu WINHELP).
 CATCNT10.ZIP VY SH   1S   ANJ     A    180814   W
Roztomilé multimediální učení čísel od 1 do 20 pro nejmenší.
 DSPELL40.ZIP VY SH   1S   ANJ     A    962377   W
Spelling anglických slov hravou formou.
 HNGJR1.ZIP   VY SH   1S   ANJ     A    104411   W
Povedená modifikace známe hry Hangman na hádání anglických slov s možností vkládat vlastní slova s obrázky ve formátu BMP.
 TTEACH20.ZIP VY SH   1S   ANJ     A   1449610   W
Mluvící učitel - multimediální program pro výuku anglických čísel a písmen pro nejmenší. Nutná zvuková karta.
 VDTX21.ZIP   VY SH   1S   ANJ     A    540502   W
Cvičení čtení a poslechu některých jednoduchých anglických slov formou her.
 WGC.ZIP      VY SH   1S   ANJ     A    678405   D
Vynikající hra s výukou významu jednodušších anglických slov.
 WORDMAN.ZIP  DH SH   1S   ANJ     A    117281   W
Hra na pricipu honičky v bludišti s výukovým podtextem. Je třeba znát spelling anglických slov daných obrázkem.
 WRDGLRY.ZIP  VY SH   1S   ANJ     A    155373   D
Program pro výuku angličtiny pro nejmenší.

   ###### středně pokročilí ######

 HANG-MAN.ZIP VY SH   2S   ANJ     A     91136   D
Hra na hádání anglických slov a frází.
 SINKEM.ZIP   VY SH   2S   ANJ     A     73960   D
Hra na hádání anglických slov (podobná jako Hangman).
 STV100.ZIP   VY SH   2S   ANJ     A    107554   W
Generáror příběhů z několika zadaných slov.

   ###### pokročilí ######

 AOD40.EXE    VY SH   SS   ANJ     A    146163   D
Užitečný slovník anglických zkratek.
 CHALNG12.ZIP VY SH   SS   ANJ     A    146291   D
Kombinace čtyř her na zlepšování slovní zásoby angličtiny pro pokročilé.
 EXPLORER.ZIP VY SH   SS   ANJ     A    235792   D
Objevitelé Ameriky. Test spojený s výkladem.
 GRAMXPRT.ZIP VY SH   SS   ANJ     A    121140   W
Výklad anglické gramatiky ve formě hypertextového dokumentu ve formátu HLP
(spouštět pomocí programu WINHELP).
 JOKER12.ZIP  VY SH   SS   ANJ     A     72405   W
Sbírka  anekdot americké provenience. Možno použít jako doplněk výuky
angličtiny.
 LABELS12.ZIP VY DM   SS   ANJ     A   480018    W
Ukázka pěkného programu na výuku určitých témat v angličtině (zde pouze rostliny a tělesné orgány).
 PRESID1.ZIP  VY PB   SS   ANJ     A    149828   D
Životopisy amerických presidentů.
 RECALL1.ZIP  VY SH   SS   ANJ     A    154218   D
Výukový program vhodný pro pokročilé v angličtině.
 SPELL210.ZIP VY SH   SS   ANJ     A    311044   D
Procvičování pravopisu anglických slov a test. Možno zařadit vlastní slova.
 VERBWIN1.ZIP VY PB   SS   ANJ     A    246975   W
Simulace tvarů anglických sloves (různé osoby, čísla, časy apod.).
 WINPOEM.ZIP  VY PB   SS   ANJ     A     76740   W
Sbírka básní od různých autorů pro pokročilé angličtináře.
 WINPROF1.ZIP VY SH   SS   ANJ     A    336524   W
Gramatická analýza anglického textu. Narozdíl od pouhé kontroly pravopisu hlídá i slovosled styl apod.
 WORDSTOK.ZIP VY SH   SS   ANJ     A     63250   W
Hra na skládáníco největšího počtu anglických slov z daných písmen.
 WTP2.ZIP     VY SH   SS   ANJ     A    175347   W
Hypertextové verze některých celosvětově významných dokumentů (Magna Charta, Vyhlášení nezávislosti USA, základní články ústavy USA, Deklarace lidských práv OSN ad.).

---------------------------------------------------------------------------
                                 LEGENDA                              
---------------------------------------------------------------------------
 Druh      VY - výukové programy     DH - didaktické hry
 Typ       SH - shareware            PB - public domain
 Škola     1S - první stupeň         2S - druhý stupeň
           SS - střední škola
 Předmět   ANJ - Anglický jazyk
 Jazyk     A - angličtina
 B         - délka souboru v bytech (většinou komprimován)
 OS        D  - MS DOS, W  - Windows
---------------------------------------------------------------------------

Žádné komentáře:

Okomentovat