pondělí 31. srpna 1998

Spomocník do nového roku v novém

Vážení kolegové,
je to sice poněkud smutné, ale prázdniny jsou pryč a škola opět začíná. Spolu s ní se zase začnou vynořovat problémy, kterých má naše školství více než dost. Všichni je známe a umíme je pojmenovat. Nejsme však schopni je řešit. Mnozí z nás již pravděpodobně tuší i to, že ani nová vláda v tomto směru nejspíše mnoho nezmůže. A tak se naše naděje upínají k začlenění do evropských a světových struktur, které by mohlo v oblasti školské politiky přivodit určitou změnu.

Některé tendence naznačují, že by mohlo dojít i ke změně v pohledu na využívání informačních a komunikačních technologií. Rozdíl mezi stavem u nás a ve vyspělém světě je značný. MŠMT již přes rok v souvislosti s celostátním informačním systémem a s naším jednáním o vstupu do EU připravuje koncepci informační politiky ve vzdělávání. Existuje více návrhů a zatím není možné říci nic určitého. Jasněji snad bude po konferenci RUFIS'98, na níž proběhne, kromě jiného, též jednání o této koncepci. Nechme se překvapit.

Zatím však musíme pracovat tak jako dříve, tj. pobízeni hlavně, a často jenom, nadšením a přesvědčením o správnosti a užitečnosti toho, co děláme. Dnes bych vás chtěl informovat o tom, co nového si pro vás připravil náš Učitelský spomocník do nového školního roku.

Na první pohled si jistě všimnete nové podoby jeho úvodní obrazovky na http://it.pedf.cuni.cz/spomoc/. Zařadili jsme některé nové obrázky z prací, které pro nás namalovali děti z různých škol, a udělali jsme z nich výstavu. Pokud nám zašlete i vy své obrázky týkající se naší problematiky, rádi ty nejlepší zveřejníme na našem Webu.

Během prázdnin jsme uskutečnili inovaci Spomocníkova odkazníku. Tato služba se snaží uspokojit potřeby učitelů, kteří potřebují najít do své výuky ty nejvhodnější dokumenty a nemají čas je v nepřeberném množství informací na Internetu hledat sami.

Došlo též k určité restrukturalizaci ostatních služeb. Zajímavostí ze světa výukových technologií se příliš nedotkla. Zato jsme zavedli nové rubriky, a to Metodickou pomoc, Kalendář akcí a Diskusní fórum. S omluvou konstatuji, že bude ještě nějaký čas trvat, než budeme s těmito rubrikami plně spokojeni.

Náš server hostí stránky některých jiných, školství užitečných, organizací. Je to Středisko multilicencí DZS MŠMT, Evropský školský projekt a jako úplná novinka též sdružení PAU – přátelé angažovaného učení, které, jak předpokládám, mnozí z vás znají.

Protože bych si přál, abyste se na Spomocníka podívali sami, nebudu zacházet do dalších podrobností. Na závěr jen ještě připomenu existenci Archivu mezinárodních síťových projektů pro školy. Že se tyto aktivity ve školách nebývale rozšiřují dokládá to, že jsme místo obvyklých desítek projektů museli letos během prázdnin vyhodnotit stovky nových návrhů. Základní údaje o dnes zařazených 37 projektech přikládám a přeji mnoho úspěchů.

------------------------------------------------------------------------
31. 8. 1998 Fall '98 GeoGame 2.st. ZŠ, - Poslední poštou avizovaný běh oblíbené 
soutěže na poznávání různých míst podle různých znaků. Soutěž a mnoho dalších 
aktivit je nadále průběžně k dispozici na Webu. Odkaz najdete v zeměpisné sekci 
Spomocníkova Odkazníku.

31. 8. 1998 Got Any Dirt? 2.st. ZŠ, - Žádost o zaslání vzorku půdy do školy v 
Houstonu s možností účasti ve vyhodnocení a diskusi o vlastnostech půdy v 
souvislosti s pěstováním různých plodin.

31. 8. 1998 The Great Tall Tower Challenge 2.st. ZŠ, - Soutěž o nejvyšší věž 
postavenou z předepsaných balsových tyčinek.

31. 8. 1998 The Landmark Game 1999 2.st. ZŠ, - Soutěž o to, kdo uhodne nejvíce 
míst na Zemi podle znaků, které si budou vymýšlet účastníci sami navzájem.

31. 8. 1998 Remote Access Online Real-time Science Experiment 2.st. ZŠ, - 
Biologické centrum university ve Virginii nabízí několik experimentů, které lze 
provádět distančně prostřednictvím WWW.

31. 8. 1998 The Teddy Bear Project 1.st. ZŠ, - Klasický projekt, během něhož 
cestuje plyšový medvěd a děti popisují, co dělá E-mailem a na Webu.

31. 8. 1998 Project Starshine 2.st. ZŠ + SŠ, - Účastníci vyleští hliníkové 
zrcadélko, které po pozdějším umístění na družici umožní sledování jejího letu a 
výpočet různých parametrů.

31. 8. 1998 International School Partnerships through Technology SŠ, - Učitelé a
žáci ze Severní Karolíny chtějí navázat kontakty se školami po celém světě za 
účelem vzájemného poznání a přípravy na život v informační společnosti.

31. 8. 1998 What Will I Do When I Grow Up? 2.st. ZŠ, - Zjišťování vlastností 
potřebných k výkonu různých povolání a odhad svých možností uplatnění.

31. 8. 1998 World War 1 Online 2.st. ZŠ, - Studium 1.sv.v. s podporou WWW 
materiálů určených americkým školám.

31. 8. 1998 Email exchange in German language 2.st. ZŠ, - Dopisování se 
soukromou školou v Ketucky v němčině.

31. 8. 1998 Multicultural Holiday Calendar 2.st. ZŠ, - Příprava dokumenu 
popisujícího místní kulturní zvyklosti prostřednictvím popisu tradičních svátků 
a publikování na Webu.

31. 8. 1998 Familiar Faces 2.st. ZŠ, - Vzájemné poznávání započaté zkoumáním 
rysů tváří na fotografii partnerské třídy.

31. 8. 1998 Turn your classroom into a Rainforest! 2.st. ZŠ + SŠ, - Studium 
deštného pralesa pomocí WWW a kontaktu s dětmi, které tam žijí.

31. 8. 1998 Mack Munchies 1.st. ZŠ, - Porovnávání a vyhodnocování cen u 
McDonalda.

31. 8. 1998 Artifact Exchange 2.st. ZŠ, - Kontakt na americkou školu, jejíž žáci 
si chtějí dopisovat se školou v zámoří a chtějí si vyměňovat předměty, které 
charakterizují jejich zájmy.

31. 8. 1998 International Web 2.st. ZŠ + SŠ, - Žádost o spolupráci při testování 
distanční formy učení pomocí WWW z Estonska.

31. 8. 1998 Peace Ribbon Hiroshima Project 2.st. ZŠ, - Spolupráce s japonskými 
dětmi chystajícími se na výlet do Hirošimy a diskuse o míru.

31. 8. 1998 Tombstone Database SŠ, - Sběr dat z náhrobků na místním hřbitovu, 
tvorba společné databáze a grafické znázornění výsledků v podobě vývoje délky 
života.

31. 8. 1998 Global Perspectives 2.st. ZŠ, - Výměna názorů na globální 
perspektivy vývoje společnosti formou odeslání odpovědí na připravené otázky. 
Výledky budou po zpracování zveřejněny.

31. 8. 1998 International Negotiation Project SŠ, - Simulace mezinárodních 
jednání na nejvyšší úrovni. (Doporučujeme)

31. 8. 1998 Noon Shadow Observation Project 2.st. ZŠ, - Klasický experiment s 
měřením stínu stejné tyče v pravé poledne na různých místech Země a počítačové 
zpracování výsledků.

31. 8. 1998 Lost and Found Tooth 1.st. ZŠ, - Výměna dat a grafické počítačové 
zpracování počtu vypadnutých zubů účastníků.

31. 8. 1998 The First Day of Autumn 2.st. ZŠ, - Porovnání počasí v první 
podzimní (někde jarní) den u účastníků.

31. 8. 1998 Branching Out-exploring the world ecoysytems 2.st. ZŠ, - Výměna 
informací o stavu okolních ekosystémů účastníků.

31. 8. 1998 The Bug Hunt SŠ, - Sběr brouků v okolí, jejich klasifikace a 
statistické vyhodnocení výsledků získaných od všech účastníků.

31. 8. 1998 Second World War SŠ, - Z Belgie inciovaná diskuse na téma 2.sv.v. v 
angličtině nebo francouzštině.

31. 8. 1998 AfricaQuest 2.st.+ SŠ, - Virtuální účast na poznávací cestě týmu 
Classroom Connect na kolech po Africe.

31. 8. 1998 Africa educational adventure online SŠ, - Virtuální účast na 
rekonstrukci rekordního letu letadla (1920) napříč africkým kontinentem za 
účelem jeho poznání.

31. 8. 1998 Newsletter Email Project 2.st.+ SŠ, - Výměna dopisů na předem určená 
témata.

31. 8. 1998 Postcard Geography 2.st.+ SŠ, - Výměna pohlednic a diskuse zaměřená 
na výuku zeměpisu.

31. 8. 1998 Abbey the Adventurous Pup 1.st ZŠ, - Plyšová fenka bude cestovat po 
světě a děti budou sledovat pomocí E-mailů, fotografií a videa, co kde dělá.

31. 8. 1998 Tell me about yourself 2.st ZŠ, - Dopisování s francouzskými 
sedmáky, kteří se chtějí zdokonalovat v angličtině.

31. 8. 1998 Forest Around the World 2.st.+ SŠ, - Diskuse a výměna informací o 
lesech v okolí účastníků.

31. 8. 1998 Zooming Through Zoos for Zip ZŠ, - Výroba výukového video záznamu, 
pořízeného dětmi v různých zoologických zahradách po celém světě.

31. 8. 1998 Outside Our Windows 1.st. ZŠ, - výměna obrázků s krátkým popisem 
pohledu z okna s cílem dozvědět se něco o ostatních obyvatelích naší planety.

31. 8. 1998 Class correspondence SŠ, - Francouzský projekt na dopisování 
studentů středních škol.
------------------------------------------------------------------------


        Ing. Bořivoj Brdička        , __   , __
     oddělení informační technologie     /|/ \  /|/ \
         KTchV PedF UK Praha        | __/ __ | __/ ,_
  Učitelský spomocník - http://it.pedf.cuni.cz/  |  \/ \_|  \/ |
        bobr@mbox.cesnet.cz        |(__/\__/ |(__/  |_/
  BoBrův Pomocník - http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/

Žádné komentáře:

Okomentovat