sobota 10. prosince 2005

Konference EMINENT 2005

Jako každý rok ve stejnou dobu i letos začátkem prosince proběhla společenská událost roku – konference European Schoolnet EMINENT. Její hlavní, ale ne jedinou, náplní je vyhlašování cen eLearning Awards za příslušný rok, a to za účasti co možná nejvyšších hodnostářů pořádající země a celé Evropy. Po loňské Praze se letos stala pořadatelem Paříž.

Výsledek hlavní kategorie je tento:
1.
Španělsko (Katalánie)
2.
Španělsko (Baskicko)
3.
Velká Británie
Chcete-li znát oceněné projekty ve všech kategoriích, stačí se podívat na Web soutěže na adrese http://elearningawards.eun.org/. Zajímavé možná může být též srovnání vítězů se seznamem zvlášť povedených projektů z výběru 100 postupujících do druhého kola soutěže, který byl zveřejněn koncem listopadu 2005 v mém článku EUN eLearning Awards 2005 Top 100 na České škole. Najdete tam většinu z oceněných. Chybí druhý z hlavní kategorie (Video Digital), což je projekt realizovaný převážně ve španělštině, jehož obsahem je publikování zpracovaných digitálních video záznamů ze života celé školy (Colegio Erain) včetně nahrávek pořízených studenty během výuky napříč všemi předměty. Působí skoro dojmem jakési pozitivní video-mánie odehrávající se v této instituci. Nepochybně je to aktivita z pohledu eLearningu velmi aktuální a pro její protagonisty pravděpodobně též užitečná. Pro cizí návštěvníky je však využitelnost tohoto archivu video-sekvencí značně omezená, a to nejen vzhledem k neznalosti jazyka. Dokumentované aktivity je totiž třeba, mají-li mít kýžený výukový efekt, většinou zažít na vlastní kůži.
Osobně mě mrzí jen to, že žádnou cenu nedostal italsko-ruský Dialog, který se mi opravdu velmi líbil.
Kromě eLearning Awards byly na konfernci EMINENT vyhlášeny též výsledky soutěže projektu INS@FE Safer Internet Magic and Friendship, v níž děti soutěžily v tvorbě příběhu vhodným způsobem zahrnujícího problematiku bezpečnosti počítačových sítí. Díky podpoře MŠMT a koordinaci firmy Software602 se Velkého finále v Paříži zúčastnily hned dvě finalistky naší národní soutěže – Johana Hošková z Gymnázia J. Barranda v Berouně a Petra Janoušková ze ZŠ Ratibořská, Praha 9, Horní Počernice. Vzhledem k již tradiční absenci našich projektů v soutěži eLearning Awards, byla obě děvčata vlastně našimi nejviditelnějšími reprezentanty (kromě členství ve správní radě EUN a předsednictví sekce portálů Ing. Svobody z DZS MŠMT). Všechny vítězné národní práce byly v originále a v ang. překladu vydány v moc pěkné souborné publikaci Tales from the Cyber-Kingdom of Internet Safety, která je distribuována kanceláří EUN.
Podívejme se ale též na další obsah konference. Jednání cca 150 účastníků probíhalo ve čtyřech sekcích – Měnící se školy, ICT ve vzdělávací politice, Digitální obsah a Školské portály. Snažil jsem se, seč to šlo, zúčastnit se pokud možno všech nejzajímavějších prezentací v různých sekcích, ale rozdělit se přece jen neumím. Pokusím se vás tedy seznámit alespoň s těmi nejdůležitějšími závěry a osobními dojmy.
Vůbec nejzávažnější řešenou problematikou, jíž byl zároveň věnován největší prostor, a to hned v několika sekcích, bylo ověřování kvality elektronických výukových materiálů či objektů, eLearningových výukových metod a samozřejmě též výukových výsledků samotných. Na konferenci se sešlo hned několik inspektorů z různých evropských zemí. Ti referovali o tom, jakým způsobem se snaží definovat standardy využití eLearningu ve školách a v závislosti na nich připravovat kontrolní mechanizmy uplatnitelné v praxi. Velmi byl vyzdvihován význam projektu P2P, který se právě problematikou spolupráce školních inspektorů na tomto poli zabývá. Jeho výsledky budou zveřejněny v příštím roce. Musím se opakovat a po několikáté konstatovat, že naše školství má na tomto poli opravdu co dohánět!
Za velmi zajímavé je jistě třeba považovat výsledky projektu CALIBRATE, který navazuje na projekt CELEBRATE, jež se komplexně zabýval problematikou tvorby vzdělávacích objektů a jejich aplikací ve výuce. V nynější fázi realizace této problematiky jsou síly napřeny hlavně k tzv. federalizaci datových skladů výukových objektů, a to nejen v rámci Evropy. Přeloženo do srozumitelné řeči se jedná prostě o docílení kompatibility jednotlivých národních a jiných lokálních archivů tak, aby si tyto byly schopny vzájemně vyměňovat základní informace (meta-data) o svém obsahu. To by ve svém důsledku mělo umožnit pomocí jednoho nástroje při jediném hledání získat odkazy na všechny do příslušné kategorie spadající výukové objekty kdekoli v Evropě nebo dokonce na celém světě. Další, jistě ne méně důležitou, otázkou je, jak ten který vzdělávací objekt do výuky skutečně nasadit. Přestože si řešitelé projektu CALIBRATE uvědomují, že v tomto směru se situace značně liší nejen v různých zemích ale dokonce i v blízkých třídách u různých učitelů, mají v úmyslu vypracovat určitá doporučení, která by nakonec mohla být použita i jako kritérium při vyhledávání vhodných objektů samotnými učiteli. Česká republika se podílí jak na ověřování vazby na RVP a použití vyvinutých nástrojů na školách, tak na přípravě jedné ze dvou mezinárodních konferencí na toto téma.
Vzdělávací portály by měly v blízké budoucnosti poskytovat nejen služby spojené s využíváním objektů včetně vlastního na různá média bohatého výukového obsahu, ale též služby přímo směřované na určitého studenta či žáka. Sem patří elektronické portfolio, aktuálně velmi oblíbené blogy, podcasting, personalizovaný výběr výukových materiálů apod.
Největším současným projektem EUN je eTwinning. Je v něm registrováno více než 10000 škol z celé Evropy a ty mezi sebou zrealizovaly již více než 1000 konkrétních společných výukových aktivit, pro něž využily prostředí internetu. Přestože z pohledu výukového obsahu se nedá říci, že by projekt v první fázi přinesl nějaké převratné nové nápady, co do rozsahu a poskytovaných doplňkových služeb (portál, propagace, vzdělávání učitelů) je akcí dosud v Evropě nevídanou. Naše školy i zde v aktivitě poněkud zaostávají. Nezbývá než doufat, že by ke zlepšení mohlo dojít zároveň s realizací naší kurikulární reformy.
Možná, že jste si povšimli toho faktu, že v Paříži se vlastně sešli hlavně řešitelé mnoha různých grantů, do nichž je nějakým způsobem zapojen European Schoolnet. Je tomu skutečně tak, a není ani příliš divu, vezmeme-li v úvahu, že tato organizace, ač zřízená evropskými ministerstvy školství, je z jejich zdrojů financována skutečně jen částečně. Byla to zajímavá výměna názorů a velmi pěkný přehled toho, co se na poli eLearningu v Evropě právě děje a co lze asi očekávat v blízké budoucnosti.
Je škoda, že se jedná o společnost dosti uzavřenou, kde se opakovaně objevují titíž lidé a ostatní mají na získání nějakého grantu jen malou naději. Je třeba, aby v tomto směru došlo ke změně. Aby se přestala zvětšovat tak často zmiňovaná propast mezi těmi, kdo přístup ke zdrojům a k technologiím mají, a těmi, kdo ho nemají. Aby se nejen k projektům, ale hlavně ke vzdělání samotnému dostalo mnohem více lidí všech kontinentů. Právě Paříž těchto dnů je křiklavou ukázkou naléhavosti tohoto velmi obtížně řešitelného úkolu budoucnosti. Předpokládám, že jsem nebyl jediným účastníkem konference, kterému nebylo moc příjemné po opuštění přepychového mnoha hvězdičkového konferenčního centra se na ulici vyhýbat ležícím ztroskotancům zjevně původem z dalekých zemí, bát se vstoupit do přeplněného metra a při návštěvě světoznámých pařížských památek být hlídán vojskem v plné polní se samopaly. Nevím, co všechno se ještě bude muset stát, aby většina společnosti pochopila, že vzdělání má mnohem vyšší prioritu, než jaká mu je v současnosti přisuzována? Přestože přímo to nikdo nevyslovil, toto je nepochybně hlavním poselstvím právě skončené konference.

Žádné komentáře:

Okomentovat