pondělí 3. dubna 2000

Zpráva o 14. konferenci ESP

6.-9.4. 2000, Haugesund, Norsko


European Schools Project (http://it.pedf.cuni.cz/ESP/) je organizace spojující učitele, kteří mají zájem přínosným způsobem používat ve své práci informační a komunikační technologie (ICT). Dnes se již zdaleka neomezuje jen na Evropu. Od roku 1988, kdy byla založena, se do ní zapojili stovky učitelů, kteří připravili společné výukové programy (projekty) pro desítky tisíc studentů a žáků. Velice cenná na činnosti ESP je snaha o maximální didaktické zaměření připravovaných výukových aktivit. Proto se práce v ESP účastní též špičkoví teoretici a metodici z různých univerzit a vědeckých ústavů. Tím hlavním, o co každému jde, však jsou vždy studenti.

Prakticky nejdůležitější na celé činnosti ESP jsou výroční konference. Vychází se totiž z principu, že nejlepší metodou, jak připravit opravdu hodnotný projekt, je osobní setkání a domluva s budoucími partnery. To znamená, že kromě teoreticky, výjimečně i technicky, zaměřených přednášek a prezentací úspěšných projektů jsou hlavní náplní těchto konferencí pracovní setkání zájemců o realizaci nových projektů. Z účastníků, kterých bývá vždy přes 100 se sestaví zájmové skupiny, v nichž se budoucí projekty pokud možno co nejpodrobněji připraví. Budoucí partneři se osobně poznají, a tak jejich následná komunikace na dálku již probíhá na zcela jiném základě a je mnohem větší naděje na úspěch, než je-li veškerá domluva jen distanční.

Nebudu se v této zprávě podrobněji zabývat tím, jaké aktivity mohou takovéto mezinárodní projekty obsahovat. Máte-li zájem se o projektech teoreticky i prakticky dozvědět více, stačí navštívit stránky Učitelského spomocníka na http://www.spomocnik.cz.

Česká republika je členem ESP již od roku 1994. Dosud se ve většině případů naši učitelé o projektech ESP dozvídali jen nepřímo prostřednictvím sítě. Letos poprvé se konference ESP zúčastnili i přímí zájemci o navázání kontaktů. Za tuto skutečnost můžeme děkovat naší integraci do EU a právu čerpat z prostředků evropského programu Socrates, který, kromě jiného, podporuje též mezinárodní spojení škol a školení učitelů. A tak se díky této konferenci můžeme pochlubit naším nejnovějším zapojením hned v několika připravovaných projektech:
  • You and I, Gymnázium Louny, partneři – Norsko, Belgie, Španělsko
  • Culture Traditions Geografy, Gymnázium Louny, partneři – Norsko
  • My School, Gymnázium Bílina, partneři - Belgie, Německo
  • Everyday pleasures, ZŠ Mánesova Otrokovice, partneři - Norsko, Švédsko, Portugalsko
  • My town, ZŠ Řezníčkova Olomouc, partneři - Finsko, Estonsko
To, že i my máme již co předvádět v oblasti mezinárodního spojení škol a zapojení technologií do výuky, prezentoval v Haugesundu ve svém vystoupení pan Hausner, ředitel ZŠ Lupáčova v Praze. Množství jejich aktivit je vskutku impozantní a na naše poměry zatím bohužel zcela ojedinělé. Zde je přehled názvů projektů, které představil: Děti jako my, Broken toys, Kidfest 2000, Důvěra překonává hranice, ... Podrobnosti o těchto i dalších najdete na http://www.lupacovka.cz. Na již existující projekty naváže i nově domluvený projekt Školní management se St.Vincent College, Anglie a projekt Simulace funkce tělních orgánů s Tartu, Estonsko. Nejlepší obrázek o tom, kdo všechno se práce na ESP aktivně účastní si uděláte z výčtu míst, kde všude se konference ESP dosud konala: Londýn (UK), Amsterdam (NL), Grossburgwedel (DE), Copenhagen (DK), Lenham (UK), Toledo (SP), Schwerte (DE), Cambridge (UK), Leuven (BE), Portorose (SI), Tartu (EE). Doplním-li budoucí místa konání, nemusím již dodávat vůbec nic. Bude to opět Německo, pak Švédsko, Itálie a v roce 2004 přijde na řadu Česko. Máme tedy ještě nějaký čas se řádně připravit. Pevně věřím, že v té době již nebudou ani u nás podobné aktivity brány jako něco mimořádného, spojeného s prací navíc mimo běžný úvazek učitele.
Ing Bořivoj Brdička
český koordinátor ESP
oddělení informační výchovy KtchV PedF UK
E-mail: bobr@mbox.cesnet.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat