čtvrtek 16. ledna 2003

Výměna informací

Článek byl původně zveřejněn v prosincovém čísle časopisu Moderní vyučování.
=============================================================================

Každý, kdo má s výukovými internetovými projekty nějaké zkušenosti, ví, že výměna informací je nedílnou součástí vlastně každého z nich. Někdy k ní dochází jaksi mimochodem a hlavní náplní projektu je cosi jiného, jindy je právě výměna informací centrem pozornosti projektu. Právě této kategorii se budeme věnovat tentokrát.
Nejjednodušším případem výměny informací, kterým většina škol často začíná navazovat mezinárodní spolupráci, je prosté dopisování žáků (keypaling). To může mít celou řadu podob – od naprosto neřízeného až po detailně připravené projekty typu v minulém čísle popisovaného „Obrazu toho druhého“. Výměna informací může být ale organizována i docela jinak.
Na obrázku vpravo je můj oblíbený příklad jiné velmi prosté výměny informací. Jedná se o projekt Electronic Self-portraiture (E-me), jehož cílem bylo představení účastníků pomocí vlastního portrétu vyrobeného na počítači. Použitý obrázek je dílem žákyně osmé třídy na umění zaměřené školy z amerického Marylandu. Vynikajícím způsobem dokumentuje možnosti tohoto media. Z jednoho jednoduchého obrázku se dovíme nejen jak vypadá a jak se jmenuje, ale i počet jejích sourozenců, původ rodičů, zájmy i čím by chtěla být. Jak vidíte, lze se o sobě navzájem mnohé dozvědět i bez znalosti jazyků. Můžete jistě správně namítnout, že je to možné i bez počítačů, a budete mít pravdu. Jenže právě internet takovouto výměnu informací velmi usnadňuje a urychluje. V tomto konkrétním případě se děti navíc naučily pracovat s grafickým editorem. Obrázky pak byly vystaveny na Webu projektu a všichni účastníci, a nejen oni, si je prohlíželi. Samotný tento fakt samozřejmě velice zvyšuje motivaci dětí k práci.
Na podobném principu funguje celá řada dalších projektů, jako třeba zasílání elektronických pohlednic o škole, jejím okolí, o celé zemi. Takové obrázky nutně ani nemusí být publikovány na Webu. Stačí je po obdržení vytisknout a udělat z nich ve škole výstavu, nejlépe doplněnou označením místa původu na mapě. Právě teď v prosinci byl aktuální projekt na zasílání pohledů vánočních.
Když se učitelé předem důkladně domluví, jaké informace mají být vyměněny, může být výukový efekt mezinárodních projektů opravdu velký. Představte si třeba výměnu popisu nebo kreseb aktuálního stavu přírody mezi školami na různých místech zeměkoule – jedna třeba na severní polokouli a druhá na jižní. Přesně takový projekt skutečně existuje. Jmenuje se Seasonal Changes Through Our Eyes and Yours.

Projekt Seasonal Changes
Určitě si již sami umíte představit, k čemu dalšímu by mohla být taková mezinárodní výměna dobrá. Ne-li, přidám pro inspiraci ještě několik zajímavých nápadů z existujících nebo již ukončených projektů. Pěkným tématem pro výměnu jsou třeba národní pověsti včetně ilustrací, oslavy místních svátků a zvyky, způsob trávení dovolené, významné místní památky, různé rostlinstvo (např. staré stromy) či zvířetstvolidové písněreceptypohled z oknadobré skutky, výukaživot školy a mnoho a mnoho dalších.
Na poněkud složitější případy výměny informací se podíváme zase příště. Zatím nezapomeňte sledovat aktuální nabídku projektů Učitelského spomocníka. Na jednoduchou výměnu informací v ní právě teď najdete třeba tyto projekty: International Art Exchange, Graffiti Around the World, Christmas Around the World, Postcards Around the World, Christmas Cards 2002, I live in Provence...and you?, European penpals, International postcard exchange, Cultural School Year Exchange, City Quest, Fairy Tales by European Children, Postcard Geography. Každým dnem však přibývají další.
Rozhodnete-li se do některého projektu zapojit, mějte na paměti, že je rozumné si pro začátek vybrat raději některý z těch méně složitých.

Mnoho úspěchů vám přeje

Váš Učitelský spomocník

Žádné komentáře:

Okomentovat