pondělí 16. února 2009

5. Výroční konference eTwinning v Praze

Vrcholná mezinárodní akce eTwinningu se letos uskutečnila ve dnech 13.-15.2.2009 v Praze. Nepochybně se tak stalo díky našemu předsednictví. Vzhledem k Evropskému roku tvořivosti a inovací nesla konference název eTwinnning a tvořivost. Hlavní náplní bylo jako vždy vyhlášení mezinárodních cen za nejlepší projekty.
eTwinning se za 5 let své existence profiloval jako jednoznačně nejúspěšnější projekt otevírající našemu školství okno do zahraničí. Počtem účastníků je v rodině evropského programu LLP největší. Jen u nás máme k dnešnímu dni 1922 zaregistrovaných škol, z nichž již víc než tisíc realizovalo nějaký projekt. Asi se dnes již v Evropě najde jen málo škol, kde o programu eTwinning ještě neslyšeli. Tento program zařazený dnes ve struktuře LLP pod Comenius je řízený z European Schoolnet (EUN). Vzájemné mezinárodní výukové aktivity si mezi sebou domlouvají sami učitelé prostřednictvím specializovaného portálu eTwinning.net, který kromě vyhledávání partnerů nabízí ještě celou řadu dalších funkcí. Velmi důležitá je metodická pomoc s realizací projektu, na níž se do značné míry v každé zemi podílejí Národní podpůrná střediska (viz eTwinning.cz).


Jako organizátoři jsme se ukázali v nejlepším světle. Konference se nepochybně vydařila. Přestože lákadlo pražských turistických atrakcí bylo značné, na účasti se nijak neprojevilo. Všech cca 400 účastníků se poctivě zapojilo do práce a ještě poslední den byl sál v novém hotelu Clarion ve Vysočanech plný. Význam akce podtrhla obvyklá účast komisaře Jána Figeľa, který dosud ani jednou nevynechal, a pro nás zatím spíše nezvyklá účast pana ministra Ondřeje Lišky, který na začátku účastníky pozdravil, popřál jednání úspěch a vyjádřil svou osobní podporu jak mezinárodním aktivitám škol, tak využití technologií ve vzdělávání. Kdo sleduje dění na internetu, nemohl si nevšimnout, že náš současný pan ministr je v tomto prostředí doma, a dá se proto předpokládat, že jeho význam chápe lépe než kterýkoli z jeho předchůdců.
Vzhledem k tomu, že kreativita je eTwinningu vlastní od počátku, nezpůsobilo hlavní téma konference žádné převratné změny. Projevilo se v organizaci specielního workshopu a ve volbě hlavní zvané přednášky, jíž se zhostil Dr. Edward de Bono, známý anglický odborník na kreativní myšlení. Jeho hlavním sdělením bylo, že tvořivé myšlení lze učit a, je-li mu ve výuce věnován prostor, má to vždy zřetelný dopad na zlepšení výukových výsledků.
Jak již bylo řečeno, hlavním bodem programu konference bylo vyhlášení eTwinningových cen. Nutno připustit, že úroveň vítězných projektů se rok od roku zvyšuje, a je proto stále nesnadnější uspět. O to cennější je umístění dvou našich projektů mezi oceněnými. Následující popis vítězných projektů bude jistě přínosný pro každého, kdo se chce také do nějakého projektu pustit.

1. místo v kategorii 4-11 let
Spolupráce švédské školy z Vindängenu s irskou Knockaclarig National School, jež byla oceněna již v posledním kole druhé podobné soutěže organizované EUN - eLearning Awards (viz Konference Eminent a eLearning Awards 08). Děti se navzájem informují o svých zájmech a prostředí, v němž žijí. Používají k tomu video, jehož tvorbu zvládly na svůj věk opravdu mimořádným způsobem. Chcete-li se přesvědčit, podívejte se na klip znázorňující švédskou pověst O rytířích z Ållebergu. Dokonale dokumentuje jeden z typických výukových cílů podobných projektů. Zjistíte totiž, že švédští rytíři jsou až nečekaně podobní těm našim Blanickým.
2. místo v kategorii 4-11 let
Ekologicky zaměřený projekt řecké a kyperské školy. Plně využitou výhodou byl stejný jazyk účastníků. Proto bylo možné nejen studovat fyzikální vlastnosti vody a ekonomické souvislosti, ale děti též ve dvojicích tvořily tematicky zaměřený postupný příběh, který si navzájem ilustrovaly, vyrobily k němu loutky, napsaly písničky a nakonec ho samy zdramatizovaly. Mimořádným přínosem tohoto projektu je autoevaluace provedená samotnými dětmi. Za zmínku stojí dokonalé technické zvládnutí online nástroje pro výrobu animací – Aniboom.
1. místo v kategorii 12-15 let
Projekt dvou učitelek matematiky (IES Las Aguas, Sevilla, Španělsko a Collège Martin Luther King, Liffré, Francie), jimž se podařilo se dokonale shodnout na náplni aktivit. Vymýšlejí pro své partnery různé matematické úlohy. Ti je řeší a nad řešením diskutují. Úlohy jsou prakticky zaměřené a často mají přesah do umění, architektury, turistiky ad. Představu o náplni si můžete udělat, podíváte-li se na inspirativní úlohu Gymkhana, kterou připravili Španělé. Jedná se o virtuální výlet po Seville pomocí Google Maps. Místa, jež je třeba navštívit, jsou však ukryta a cestu k nim lze nalézt pouze vyřešením úlohy nacházející se na místě předchozím. Francouzská partnerka Anne Ruhlmann podstatu projektu během prezentace vyjádřila těmito slovy: „Všichni mí kolegové si o mně myslí, že jsem blázen. Učím matematiku ve francouzské škole anglicky, a žáky to navíc baví.“
2. místo v kategorii 12-15 let
Za projektem španělské (IES Menéndez y Pelayo z Barcelony) a polské školy (Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Mikolaja Kopernika) stojí skvělý nápad. Rozhodli se vzájemně porovnat život svých rodičů se svým. Web i blog, jež vytvořili, jsou důkazem toho, že práci vzali opravdu vážně a výsledky pro ně byly zajímavé. Zajímavé jsou logicky i pro všechny návštěvníky. Najdete tam statistické výsledky realizovaných průzkumů, záznamy rozhovorů, články o zajímavých faktech (např. porovnání novodobé historie obou států), špičkové prezentace určené partnerům i videa.
1. místo v kategorii 16-19 let
Na eTwinning opravdu velký projekt. Zúčastnilo se ho celkem 8 odborných středních škol ze 7 zemí – Itálie, Portugalsko, Maďarsko, Rumunsko, Lotyšsko, Polsko a Bulharsko. Náplní byla výměna informací o přípravě a historii pizzy s cílem dovést účastníky k zájmu o rozjetí vlastní výroby. Je zřejmé, že mimořádnou roli v projektu hráli Italové z Kalábrie. Ani ostatní se však nenechali zahanbit. Díky sponzorům se podařilo uskutečnit setkání se soutěží, jež ukázala, že i na úplném severu Evropy dnes dělají vynikající pizzu. Záměr projektu se vydařil. Již dnes několik z loňských účastníků projektu vlastní podnik zrealizovalo. Bylo velmi příjemné sledovat, jak upřímnou radost mají zúčastnění učitelé z toho, že se jim opravdu podařilo získat zájem žáků a možná i ovlivnit jejich budoucí život. V rámci projektu bylo kromě Twinspace ověřováno též několik dalších online nástrojů a sociálních sítí – Flickr, Ning, Second Life ad. Další podrobnosti lze najít na projektovém blogu.
2. místo v kategorii 16-19 let
Tento projekt řeckého lycea z Elefsina a rumunské ekonomky z Targoviste má zjevně obrovský výukový přínos. Jeho cílem bylo přimět žáky hledat význam skrytý mezi řádky vybraných knih, vzájemně se informovat o souvislostech a podporovat se při čtení. Všem je nám známo, jak velký celosvětový problém je zmenšující se zájem mladých lidí o čtení. Každý úspěšný pokus tento trend zvrátit je proto mimořádně cenný. Řecká knihovnice Helen Karavanidou v tomto směru udělala obrovský kus záslužné práce. Studenti dostali možnost ovlivňovat, co se bude číst. Začali Drákulou a pokračovali Obrazem Doriana Greye. U obou děl našli mnoho souvislostí s historií svých zemí a přesahů do současnosti. Web projektu je důkazem toho, že hloubka poznání, kterého bylo dosaženo, je v tomto případě velmi vysoká. Studenti dokonale zvládli též mnoho technických nástrojů (např. Voki a Animoto) včetně zpracování multimedií. Skutečně skvělé. Přesvědčte se sami, a máte-li ve svém okolí někoho, kdo si stále ještě myslí, že by bylo lepší za účelem zlepšení schopnosti dětí číst internet zakázat, ukažte mu to!
1. místo v kategorii matematika & přírodní vědy
Tento česko-slovenský v obou zemích oceněný projekt ZŠ Kopřivnice a ZŠ Tvrdošín zaujal porotu hlavně svým vynikajícím záměrem. Žáci zůstali v den úplného zatmění měsíce 21.2.2008 celou noc ve škole, aby tento jev pozorovali. Průběžně se učili sluneční soustavu, studovali historická zatmění, psali básně a své poznatky přitom sdíleli se svými partnery pomocí všech dostupných technických prostředků. Hned v brzkých ranních hodinách po zatmění například uspořádali video-konferenci. Vyrobili model sluneční soustavy a pomocí něj svá zjištění předali spolužákům. Aby své přátele lépe poznali, jeli na společný výlet do Vídně, kde navštívili budovu OSN. Teď je čeká za odměnu další setkání na letním táboře pro vítěze v létě v Řecku.
2. místo v kategorii matematika & přírodní vědy
Mimořádně rozsáhlý matematický projekt 14 mateřských škol z 11 zemí (UK, MT, SP, IT, LT, RO, IS, PL, IR, CA, US) v rámci dlouhodobé úspěšné spolupráce pod hlavičkou iEARN. Velké zkušenosti organizátorů se projevují mimořádnými technickými schopnostmi a brilantním využitím dostupných internetových zdrojů. Na projektových stránkách realizovaných ve formě wiki lze nalézt nepřeberné množství aktivit, které by se jistě mohly stát inspirací i našim mateřským školám. Zajímavé jsou kromě mnoha jiných materiálů třeba interaktivní knihy vyrobené pomocí online nástroje FlashPageFlip.
1. místo v kategorii projektů ve francouzském jazyce
U tohoto projektu patří k vítězům kromě školy rumunské a polské také Gymnázium Lovosice. Obsahem bylo vyprávění národních legend a bájí s ilustracemi a vlastnoručně vyrobenými animacemi. Díky spojení s jazykovým projektem Comenius se partnerům podařilo se skutečně setkat.
2. místo v kategorii projektů ve francouzském jazyce
Na počátku byla výzva malé francouzské školy z Tourette-Levens, jejíž děti hledaly inspiraci v tom, jaké hry by měly hrát během přestávek. Přidaly se školy z Británie, Belgie a Lucemburska. Společně vytvořily úctyhodnou sbírku her, z nichž mnohé přeložily, upravily, natočily na video apod. Ve francouzštině je vše k dispozici na webu.

Co dodat? Snad jen to, že se eTwinning dostává do fáze, kdy začne daleko více dbát na kvalitu. První výsledky se již projevují růstem úrovně projektů. Velmi pomohl loňský přechod na novou verzi portálu, který nyní disponuje mnohem větším rozsahem služeb plně odpovídajících současnému webu 2.0. Za účelem dalšího zlepšení byl na podzim realizován průzkum mezi uživateli. Účastnilo se ho přes 1000 respondentů. O prvních výsledcích na konferenci informovala Patricia Wastiau z EUN. K nejzajímavějším údajům asi patří zjištění, že 65% učitelů pracuje na projektech mimo vyučování ve volném čase. Nikoho pak asi nepřekvapí, že mezi největšími problémy, jež brání v realizaci projektů, je právě čas na prvním místě, na druhém počítačová gramotnost a na třetím obtíže s nalezením vhodného partnera. Podrobná zpráva o průzkumu bude zveřejněna v březnu.
Další informace, prezentace a rozhovory jsou k dispozici na blogu konference.

Žádné komentáře:

Okomentovat