neděle 17. listopadu 1996

Aktualita 17.11.1996

Vážení přátelé,
     právě jsem se vrátil z koncertu, který pořádala firma Software 602 pro
učitele a přátele školy, na němž bylo slavnostně pokřtěno a zdarma všem
zúčastněným předáno CD 602 pro ŠKOLY. Jsem ještě plný dojmů a nemohu si
odpustit vás s nimi neseznámit.
     Trochu jsme si v poslední době na přístup této firmy ke školám zvykli
a považujeme ho za úplně samozřejmý. Mnoho z nás se již o T602 vyjadřuje
dokonce velice pohrdavě, Wintext a Winbázi zavrhujeme, protože nám prý
jejich znalost nepomůže sehnat dobře placené místo u zahraniční firmy.
U nových 32-bitových aplikací dáváme přednost lokalizovaným cizím
produktům. Myslím, že je opravdu třeba se zamyslet nad tím, zda je náš
postoj správný.
     Klobouk dolů nad tím, jakým důstojným, inteligentním a kulturním
způsobem nám to pan inženýr Richard Kaucký, výkonný ředitel Software 602,
dal najevo. Žádné okázalé proslovy, žádné občerstvení, žádné pití. Jen
velice stručná zmínka o hodnotě toho, co každá škola dostává a pak jen
potrava duchovní.
     Účinkovali Petr Skoumal, Jitka Molavcová s Jiřím Suchým a Dismanův
rozhlasový dětský sbor pod vedením Jany Koubkové. Ten firma také
sponzoruje, a tak jeho nové CD k dárku přidala. Průvodcem byl pan Marek
Eben. Bylo-li cílem připomenout nám naše místo na kulturní mapě světa i to,
že se nám pořád, již přesně sedm let od „sametové“ revoluce, nedaří
uspokojivým způsobem obnovit náš kredit ve světě, myslím, že byl splněn.
     Já osobně plně sdílím starost pana Kauckého o osud našich dětí,
příslušníků národa Karla IV., Komenského a Karla Čapka. Budu citovat
z předmluvy ke sbírce esejí Člověk v síti, která nám byla spolu s CD
věnována a kterou najdete též na http://www.software602.cz a jako motto na
CD:
     „Na přelomu milénia ve vyspělých zemích zuří boj o vlastnictví knou
how, o ekonomický vliv, o trhy. Je to boj o to, čí děti budou pracovat
tvůrčím způsobem a budou rovnocennými partnery těm druhým a čí děti budou
závislé na tom, zda se v jejich zemi budou vyrábět výrobky „těch druhých“
či nikoliv. Obávám se, že naše země s obrovskou vnitřní zadlužeností
v infrastruktuře a ekologii není připravena, ani se systematicky
nepřipravuje, na tuto dlouhodobou poziční válku. Jsem si jist, že jako
rodiče se musíme snažit dát našim dětem nejen lásku a domov, ale také jako
občané trvat na tom, aby se možnosti vzdělání našich dětí stále
zlepšovaly.“
      Co k tomu dodat? Snad jen několik technických připomínek. CéDéčka
s programy jsou ve skutečnosti dvě. Teď jsme dostali první, které obsahuje
602 pro Internet a Winbasi 4.0. Druhé s dalšími 32-bitovými kancelářskými
produkty bude následovat za měsíc. Každá škola, která je nezíská jinak,
může požádat o jejich zaslání přímo firmu na adrese Software602 a.s.,
P.O.BOX 1, Pod Višňovkou 25, 140 00 Praha 4. A ještě jedna pozoruhodnost.
Všechny programy mohou všichni zaměstnanci školy i žáci používat legálně
též na svých domácích počítačích.
     Co říkáte? Nepodpoříme pana Kauckého? Já osobně si myslím, že by si to
zasloužil. Jsem přesvědčen, že ten, kdo nechce učit pouhé ovládání
počítače, ale především princip, může bez problémů používat produkty 602.
Ti, kteří ten princip dokonale zvládnou, budou jednou dělat šéfy. Zatím se
z mnohých našich absolventů stávají v lepším případě jen sekretářky.

     Dne 17. Listopadu 1996

   
             Ing. Borivoj Brdicka
    Faculty of Education, Charles University
           Prague, Czech Republic
             bobr@mbox.cesnet.cz
      http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/

Žádné komentáře:

Okomentovat