úterý 2. ledna 2018

Memorandum po čtyřech letech

Na začátku roku 2014 jsme my (lidé zabývající se vzdělávacími technologiemi) dospěli k přesvědčení, že situace je natolik vážná, že na ni musíme veřejnost upozornit. Proto jsme s podporou Jednoty školských informatiků vydali Memorandum Informační gramotnost pro žáky. Tím hlavním důvodem, který nás k tomu vedl, byla obava, že výuka v oblasti informatiky je u nás vysloveně zanedbávána a v budoucnosti tato skutečnost může způsobit velké problémy celé zemi (konkurenceschopnost, občanská společnost).
Na podzim téhož roku schválila vláda Strategii digitálního vzdělávání (SDV), která měla všechny naše požadavky řešit a stanovila termíny realizace popisovaných intervencí. Je pravda, že některé dílčí aktivity byly realizovány, ale ve skutečnosti až do dnešního dne vlastně žádný z termínů dodržen nebyl. Aby nebylo možné tvrdit, že Strategie není naplňována, jsou termíny posouvány.
Největším problémem je neexistence vlastního rozpočtu Strategie. Vlastně vše má být realizováno prostřednictvím evropských projektů OPVVV na třech úrovních – systémové (PPUČ NÚV), koncepční (ped. fakulty), ostatní (šablony pro školy). To znamená, že úkol není ministerstvem nastaven jako skutečná priorita a Strategie je stále vnímána jen jako požadavek Evropské komise pro nasměrování projektů.
Z toho bohužel vyplývá, že např. výstupy upravující RVP či standardy učitelů (Učitel21) nemusí být nakonec na nejvyšší úrovni přijaty (implementovány do platných zákonů a vyhlášek) podobně, jako nebyl přijat Kariérní řád. Věřím, že v oblasti výuky informatiky samotné (informatické myšlení) se věci kupředu posunout přece jen alespoň trochu podaří, digitální kompetence pro každého se nám však budou prosazovat velice obtížně.
Předpokládám, že vás již tímto svým marným opakováním nářků každý rok začínám nudit. Mám pocit, že se snažím o něco, co vlastně nikdo nechce. To je hloupost, a proto toho nechám. Tato má zpráva o Memorandu je poslední. Jistě situaci sledujete sami a obrázek si uděláte.

Přeji vám vše nejlepší v roce 2018!

1 komentář:

 1. Dnes jsem poslal členům JŠI tento mail:

  Dne 15. března 2018 6:28 Bořivoj Brdička napsal(a):
  > připomínám, že v SDV se neříká nic o předkládání materiálů
  > ministerstvu, a konstatuji, že i schválení a publikování nové (duchu
  > SDV neodporující) verze RVP určené k ověřování v rámci projektů bych
  > považoval za velký pokrok.

  Absolvoval jsem ve čtvrtek a v pátek 2 jednání, která se naplňování
  SDV přímo dotýkají. Myslím, že se v reakci na předchozí hodí sdělit,
  co si odnáším.

  1. Jednání s Mgr. Beranem, ředitelem Kanceláře ministra, který je nově
  za plnění SDV jako celku zodpovědný, ohledně naší nelichotivé zprávy o
  plnění.
  Můj závěr je ten, že podle jeho názoru chce SDV něco, co se nedá
  splnit. Potíž je v tom, že on sám si myslí, že je to naše chyba. Máme
  chtít jen splnitelné věci. Nic konkrétního jsme se sice nedozvěděli,
  ale podle mého názoru máme jen dvě možnosti - buď to vzdát, a nebo se
  dát do boje.
  2. Jednání Digikoalice s novým předsedou panem Pilným.
  Pan Pilný se stal zmocněncem pro naplňování SDV. Má 3 priority:
  1.infrastruktura, 2. digitální obsah, 3. komunity spojující firmy se
  školami. V reakci na jeho vystoupení jsem řekl, že nic z toho není
  špatné. ale nestačí to v situaci, kdy není možné přínos technologií
  pro výuku prokázat. Primární musí být snaha modifikovat výukové cíle -
  tedy kurikulární dokumenty tak, aby využití technologií nebránily. To
  znamená prosadit revizi RVP a nerezignovat na kariérní řád (což mi
  připomnělo. že Janek Wagner sdělil, že Ped.komora má v úmyslu se na
  definování požadavků na schopnosti učitelů podílet).

  Můj závěr je ten, že se hned tak nedočkáme ani schválení
  experimentální verze RVP. Budu opravdu šťastný, když mi někdo dokáže,
  že se mýlím.
  --
  Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.

  OdpovědětVymazat