úterý 29. října 1996

Aktualita 29.10.1996

Poslední týden byl tak bohatý na události, že skoro ani nevím, kterou
si vybrat dřív.
Od Reutera jsem se dozvěděl, že prezident Clinton v jednom ze svých
nejnovějších předvolebních vystoupení oznámil další urychlení připojování
škol na vysokorychlostní Internet. Slíbil, že zajistí ve fiskálním roce
1998 500 milionů dolarů, které budou pro tyto účely použity. Všechny školy
budou mít přístup do Internetu zdarma. V Americe se teď velice živě
diskutuje o tom, kdo to zaplatí. Jenže o Americe jste toho ode mne slyšeli
již dost.
Posledně jsem se začal věnovat trochu více tomu, co se nás
bezprostředně týká. Citoval jsem z projevu komisaře EU Flynna. Doufám že
zaujal i vás. Při své snaze najít zmiňovaný  a dosud, zdá se, ještě
neexistující Green Paper, našel jsem alespoň, v projevu též zmiňovaný,
Akční plán  EU pro období 1996 - 98 "Vzdělávání v Informační společnosti".
Je to natolik zajímavé čtení, že jsem se rozhodl z něj alespoň úvodní část
přeložit a umístit ji na svou Web stránku do Aktualit. Rozhodně vám
doporučuji se na ní podívat.
Jenže poslední týden byl neobyčejně bohatý na události i u nás doma.
Invex sám o sobě se stává jedním z nejvýznamnějších evropských veletrhů.
Letos ho navíc firma Microsoft využila k oznámení dalšího daru českým
školám. Byl jsem u toho, a tak mohu vyprávět.
Hlavní událostí bylo slavnostní podepsání smlouvy mezi Microsoftem a
MŠ v úterý 22.10. v Rotundě brněnského Výstaviště. Původně se měl dostavit
sám pan ministr. Bohužel se na poslední chvíli omluvil, a tak jsme se
museli spokojit s panem náměstkem Ondráčkem.
Nejedná se vlastně o smlouvu novou, ale pouze o dodatek k dva roky
staré smlouvě. Podle něj může každá škola zapojená do projektu SELECT
(používající a legálně vlastnící produkty Microsoftu) získat jeho
prostřednictvím server Windows NT 4.0 a vývojové nástroje (Visual Basic,
Visual C++) za symbolickou 1 Kč. Jediné, k čemu se ministerstvo zavazuje,
je poskytnout přehled o školách, které tuto možnost využily.
Slavnostní akt se samozřejmě odehrál za přítomnosti novinářů,
televizních kamer a fotografů. Byly projevy, bylo předvádění práce s
produkty Microsoftu v improvizované školní počítačové učebně přímo na
pódiu, byla diskuze a byla značná kritika současného stavu využívání
technologií v našem školství. Pak následovala konference „Uplatnění
moderních informačních technologií v Českém školství“, na níž se probíraly
technické parametry nových produktů Microsoftu.
Musím přiznat, že tyto produkty jsou většinou k tomu, k čemu byly
stvořeny, velice dobře použitelné. Sám je používám a budu nejspíš používat
i v budoucnu. Jediné z čeho mám strach, je to, jak by se firma Microsoft
mohla chovat v okamžiku, kdy bude mít úplný monopol na systémové SW
prostředky. Nejsme přece tak naivní, abychom si mysleli, že to Microsoft
dělá pouze z humanitárních důvodů. Cílem tohoto „daru“ je ve skutečnosti
především úplná likvidace konkurence na trhu systémového a síťového SW.
Kdyby se to povedlo, budeme platit. Podobná snaha je nepochybně zcela
legitimním cílem každé firmy v prostředí, kde funguje normálním a zdravým
způsobem tržní ekonomika. Veřejnost v čele s vládou se pak stará o to, aby
žádné monopoly nevznikaly. Je to totiž v zájmu celé společnosti.
Chtěl bych se v této souvislosti zmínit ještě o projevu pana náměstka
Ondráčka. Prohlásil, že ministerstvo využití moderních technologií plně
podporuje a je otevřeno jednání i s jinými firmami. Microsoft však prý byl
první a zatím jedinou firmou, která měla o uzavření smlouvy s ministerstvem
zájem a nabídla tak zajímavé podmínky. Pan náměstek již ve svém projevu
předpokládal, že tomuto tvzení asi nebudou chtít všichni věřit. Musím
přiznat, že k nim patřím i já. Škoda, že pan náměstek odešel ze sálu ještě
před zahájením diskuze. Byl bych se ho zeptal, zda již ví o tom, že firma
Software 602 začne 17. listopadu slavnostně a, jak je jejím zvykem, zdarma
předávat českým školám CéDéčka s nejnovějšími verzemi jejich (již 32
bitových) produktů, a to včetně 602 pro Internet, který se pokouší řešit
všechny problémy s připojením stávajících počítačových učeben. Kdybych
mohl, určitě bych se ho ještě zeptal i na to, jaký je postoj ministerstva
ke Středisku multilicencí, které hájí zájmy Microsoftu konkurujících firem
(Novell, Corell, IBM apod.) a je vlastně součástí ministerstvem přímo
řízené organizace (Dům zahraničních styků).
Pan náměstek se ve svém projevu dotkl i našeho vztahu k Evropské
unii. Zmínil se o projektech, do kterých jsme zapojeni i o Akčním plánu
"Vzdělávání v Informační společnosti". Žádné konkrétní závěry, z kterých by
se dala odvodit naše vlastní koncepce však neučinil. Bojím se, že nebudeme-
li schopni se sami aktivně poprat s problémy, které nová informační
společnost přináší, budeme i v budoucnu nuceni přijmout v rámci EU roli
chudého příbuzného, kterému je třeba pomáhat. Jsem přesvědčen o tom, že
našim západním sousedům by tento stav docela vyhovoval.
Pro dnešek by to snad už mohlo stačit.

Žádné komentáře:

Okomentovat