čtvrtek 24. října 1996

Zpráva z konference

Uplatnění moderních informačních technologií v Českém školství

          Dne 22.10.1996 jsem se účastnil výše zmíněné konference, kterou pořádala firma Microsoft společně s Ministerstvem školství. Akce se konala v rámci zahájení veletrhu INVEX s cílem získání pokud možno co největší publicity pro podpis dodatku ke smlouvě mezi Microsoftem a MŠ.
          Předmětem této smlouvy je možnost pro školy všech typů získat poslední verzi systémového síťového  serveru Microsoft Windows NT 4.0 prostřednictvím prodejců pověřených zabezpečováním programu SELECT pro školství za symbolickou 1 Kč. Tato možnost bude platit do jara příštího roku.
           Původně se měl slavnostního podpisu zúčastnit i pan ministr. Na poslední chvíli se však omluvil. Za ministerstvo smlouvu podepisoval pan náměstek Ondráček, který měl též oficiální projev. V něm zdůraznil, že ministerstvo využívání technologií všemožně podporuje a je připraveno jednat i s jinými firmami, které budou ochotny školám v této oblasti pomáhat. Pak následovaly projevy a vystoupení představitelů firmy Microsoft a dalších účastníků konference převážně učitelů z praxe, kteří již v současné době produkty této firmy běžně používají. Po každém vystoupení byla krátká diskuze.
        Musím bohužel konstatovat, že naprostá většina účastníků diskuze i přednášejících vyjádřila nespokojenost se současným stavem využívání technologií v našem školství. Kritika byla určena ministerstvu, ale hlavně pedagogickým fakultám, jmenovitě naší. Většina přítomných se shodla v tom, že schopnost pracovat s informačními a komunikačními technologiemy patří neoddělitelně k základním dovednostem, bez nichž nemůže nikdo v právě vznikající informační společnosti uspět. Proto by měla být též integrální součástí profesní způsobilosti každého učitele. Dnes již není důležité pouze vybavování škol další technikou. Nejdůležitějším úkolem se stává vzdělávání učitelů v tomto oboru. A to je zatím považováno za velice nedostatečné.
        Druhá část konference byla věnována předvádění nejnovějších verzí produktů firmy Microsoft včetně možností jejich uplatnění ve školách.

          V Praze dne 24.10.1196


                                                                                   Ing. Bořivoj Brdička
                                                                               Katedra technické výchovy

Žádné komentáře:

Okomentovat